54 resultaten
Filteren
van 6
Ambt en gewaad (1)

Ambt en gewaad (1)

KERKGESCHlDENISBij het aandacht geven aan kerkelijke kringen van Ledeboeriaanse inslag bleek, dat twee zaken daar heel belangrijk werden geacht.Ten eerste zong men het liefst de Psalmen van Datheen en ten tweede zag men de voorgangers gaarne gehuld in het oude ambtsgewaad van ...

2 april 1993
Gereformeerd Weekblad
B
H.H.
1011 woorden
.egiosnippers

.egiosnippers

van B en W zal op 30 januari een definitieve beslissing worden genomen. Het college gaat uit van een investering van twee miljoen in de periode 1992 tot en met 1995. Op grond van de enkele maanden geleden vastgestelde beleidsnota zou in deze periode echter een investering van ruim 5,1 miljoen gul ...

11 december 1991
Reformatorisch Dagblad
B
W zal op 30 janu-
203 woorden
Kerstpakket

Kerstpakket

Ook een voorstel van de SGP om de kerstpakketten voor het gemeentepersoneel af te schaffen, haalde het niet. Uit de bantwoording van de vele vragen bleek nog wel dat wethouder Bouman binnen het sociaal-cultureel werk gaat aandringen op het opheffen van overlappingen. Desnoods met gebruikmaking va ...

30 november 1983
Reformatorisch Dagblad
B
W is aan de
57 woorden
Bouwgrond nodig in Genemuiden

Bouwgrond nodig in Genemuiden

Donderdagavond was de Genemuider gemeenteraad in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering werd de heer K, Eenkhoorn (SGP) beëdigt als raadslid. Door B, en W, werd voorgesteld om 1 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de eerste fase van het bouwrijpmaken van het industrieterrein-O ...

20 augustus 1973
Reformatorisch Dagblad
B
W
werd voorgesteld om 1
94 woorden
Informatiefolder tegen diefstallen op zeeschepen

Informatiefolder tegen diefstallen op zeeschepen

Door B en W van Vlaardingen is do bebossing van do mot giftig havonslib opgespoten Broekpolder aangemeld ais EJM-project. De bebossing zal in de loop van 1987 plaats moeten gaan vinden on is onderdeel van do totale AMSTERDAM - De rijkspolitie te water in Amsterdam wil door middel van een i ...

19 januari 1987
Reformatorisch Dagblad
B
W van Vlaardingen is do
129 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Voor bijzondere tijden, door Ds. W. C. Lamain, 2e deel, twaalftal predikaties. N V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht. Ds. Lamain is predikant bij de Gereformeerde Gemeenten. Eerst heeft hij jarenlang gearbeid in gemeenten in ons vaderland, en thans dient hij al lange tijd een grote g ...

4 augustus 1966
Bewaar het pand
B
777 woorden
BOEKENNIEUWS

BOEKENNIEUWS

Stemmed uit Geneve, preken, artikelen, brieven enz. van Johannes Calvijn, bundel IV. Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Meeuwen (N.Br.). In deze bundel zijn opgenomen een paar geschriften van Calvijn, waarin hij afrekent met de vrijgeesten van zijn dagen. Calvijn doet dit o ...

30 januari 1969
Bewaar het pand
B
476 woorden
Kerkelijke berichten

Kerkelijke berichten

Ds. C. Smits te Sliedrecht-centrum ontving een beroep van de kerk te Clifton (New Jersey). Deze kerk behoort tot de Free Christian Reformed Churches of Canada and U.S.A., waarmee onze kerken korrespondentie onderhouden. Ds. Smits is daar geen onbekende. Hij heeft daar vorig jaar nog verschillende ...

13 maart 1969
Bewaar het pand
B
530 woorden
VAN DE REDAKTIE

VAN DE REDAKTIE

1. Weer 6 pagina's — Het blijkt gewenst opnieuw uit te komen met een blad van 6 pagina's. Meer dan eens moeten vervolg-artikelen overstaan. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar een paar pagina's extra. Dat brengt natuurlijk wel kosten mee, maar onze abonnees hebben steeds weer ...

22 december 1977
Bewaar het pand
B
235 woorden
Boekbespreking 2.

Boekbespreking 2.

Der Pelgrims metgezel(verrolg) Philpot trachtte zich alleen tot deze verordineerden te richten. Die vormden naar zijn mening alleen de kerk, ook in haar zichtbare openbaring. De anderen waren de verharden, tot welken hij niet spreken kon. Op deze wijze ontbreekt in zij ...

20 augustus 1987
Bewaar het pand
B
259 woorden
van 6