40 resultaten
Filteren
van 4
Boekbespreking

Boekbespreking

Ds. H.J. Hegger, Oog en oog met jezelf. Uitgeverij Boekencentrum, Den Haag. 143 blz. f21,90. In het boek "Oog en oog met jezelf' van ds. H.J. Hegger, uitgebracht door Uitgeverij Boekencentrum te Den Haag, staat de persoon van ds. Hegger centraal. Het boek heeft dan ook een sterk aut ...

1 januari 1991
In de Rechte Straat
B. Lanting
Ds. A. Elshout
585 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. C. Vermeulen, Woorden die wegen. Uitgeverij Kok, Kampen 1993.104 blz. f 18,50. In dit boekje worden essentiele gebeurtenissen en begrippen besproken. Kerst, Pasen, Pinksteren, bekering, gebed, vrede en verwondering en de aarde komen vanuit een bijbelse visie aan de orde. ...

1 april 1994
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
2061 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Drs. R. van der Ven, Van kwaal tot erger? Alternatieve geneeswijzen besproken door een ex-natuurarts. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1997. 479 blz. f 59,50. De ex-natuurarts van der Ven heeft een behoorlijke studie gemaakt over natuurgeneeswijzen. Zijn k ...

1 november 1997
Ambtelijk Contact
B. Lanting
D. Quant
W.H. Velema
4304 woorden
DE DUIVEL OP KOUSENVOETEN ?!

DE DUIVEL OP KOUSENVOETEN ?!

Het leven van alledag is volop in beweging en dat merken we dagelijks om ons heen. Gewild of ongewild worden we geconfronteerd met allerlei verandenngen, zowel op school als thuis. Veel verandenngen zijn met te stuiten en krijgen steeds meer hun greep op het maatschappelijk leven. Een van die ve ...

1 mei 1999
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1874 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Drs. Y.G.M. Witkam, dr. W.H. Velema en mr. A.P. van der Linden, Reageerbuisbevruch-ting, verantwoord? 136 blz. f 24,50. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1990. In de Lindeboomreeks is een boek verschenen over reageerbuisbevruchting. In deze publikatie, die veel in ...

1 juni 1991
Ambtelijk Contact
B. Lanting
T. Brienen
M. Drayer
W.H. Velema
1781 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Drs. P.D. Hofland, Kind, jongere en geloof. Een handreiking voor ouders en opvoeders in gezin, school en kerk. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerenveen 1998. 104 blz. / 24,95. Het is niet langer vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan en te geloven. Wat vroeger behoorde tot het ...

1 januari 2000
Ambtelijk Contact
B. Lanting
D. Quant
2362 woorden
HEBBEN ECHTSCHEIDING EN HUWELIJKSKEUS MET ELKAAR TE MAKEN?

HEBBEN ECHTSCHEIDING EN HUWELIJKSKEUS MET ELKAAR TE MAKEN?

Vroeger trouwden de mensen gewoon, zoals hun ouders eens getrouwd zijn. Als rang en stand, geld en goed en kerkelijke achtergrond maar met elkaar in overeenstemming waren en de liefde aanwezig was, dan kwam het wel in orde. Voor de trouwerij moest gespaard worden. Vaak met weinig geld werd het h ...

1 maart 1995
Ambtelijk Contact
B. Lanting
1794 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. A. Noordegraaf, Oriëntale in het diakonaat Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1991. 232 blz. f 32,50. De auteur beoogt met deze ”Oriëntatie in het diakonaat” een aantal aspecten van het diaconaat van de christelijke gemeente in kaart te brengen. Naast bijbels-theolog ...

1 maart 1992
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
1465 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ds. M.J.C. Blok, Al zou de vijgeboom niet bloeien. Habakuk: het probleem van de secularisatie in de kerk en van onrecht, geweld en lijden. Uitg. Van den Berg, Kampen 1994. 84 blz. f 17,90. De auteur heeft een aantal preken gehouden over het boek Habakuk. Uit de reacti ...

1 november 1995
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
2989 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ds. J.H. Velema, Waar zijn de zevenduizend? Uitg. Buyten & Schipperheyn, Amsterdam 1990. 115 blz. f 18,50 Dit boek is verschenen bij het 50-jarig ambtsjubileum van ds. Velema. Naar aanleiding van de tekst 1 Koningen 19:18 ’Doch ik zal in Israël zevenduizend overla ...

1 maart 1991
Ambtelijk Contact
B. Lanting
M. Drayer
W.H. Velema
1683 woorden
van 4