49 resultaten
Filteren
van 5
RECENSIES

RECENSIES

Dr. L. Floor, In de leerschool van de lofzang. Uitg. Editions l’Oasis 2012, 75 blz., € 9.95 (te verkrijgen via www.publiceeruwboek.com). Een klein boekje over de Psalmen van de hand van onze bijna 90-jarige emeritusbroeder uit Zuid-Afrika. In dertien hoofdstukjes gaat prof. ...

1 december 2012
Ambtelijk Contact
Buijs
1497 woorden
RECENSIES

RECENSIES

Ds. P. van Ruitenburg, Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we leven. Uitg. Den Hertog, Houten 2009 (tweede druk), 221 blz., € 14,50. De schrijver, predikant van de Netherlands Reformed Congragation in Chilliwack, publiceert aan de lopende band. Vaak kleine boekjes, ...

1 september 2012
Ambtelijk Contact
Buijs
den Hertog
1431 woorden
AANZETTEN VOOR EEN ETHIEK

AANZETTEN VOOR EEN ETHIEK

Het werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Het mag bekend zijn welke plaats Bonhoeffer innam: door zijn houding van actief verzet tegen de nazi’s werd hij uiteindelijk kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog opgehangen. ...

1 oktober 2012
Ambtelijk Contact
Buijs
571 woorden
RECENSIES

RECENSIES

Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.), Theologie van het Oude Testament. De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 438 blz., € 39,50. In de zestiger jaren van de vorige eeuw verscheen het boek ‘Hoofdlijnen der theologie van he ...

1 januari 2014
Ambtelijk Contact
Buijs
Vuijk
1155 woorden
MUZIEK IN DE KERK

MUZIEK IN DE KERK

HEIKEL ONDERWERP? Misschien denkt iemand, de titel van deze column lezend: ‘Daar zou ik mijn vingers maar niet aan branden’. Wie geen vreemdeling is in kerkelijk Jeruzalem weet dat er op dit punt heel verschillend gedacht wordt. Niet alleen over wàt er gezongen zou moeten/k ...

1 maart 2014
Ambtelijk Contact
Buijs
554 woorden
Recensies

Recensies

drs. P. Eikelboom, Schuld en vergeving. Serie Zorg voor elkaar. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2015, 96 blz., € 9,95. ISBN 9789462783317.Een klein, handzaam boekje over een thema dat altijd actueel is. Het biedt in kort bestek veel. Over schuld en verge ...

1 januari 2017
Ambtelijk Contact
Buijs
487 woorden
RECENSIE

RECENSIE

dr. Jochem Douma, Psalmen. Commentaar op Psalm 42 – 75. Uitg. Brevier, Kampen 2014, 368 blz., € 29,90. Enige tijd geleden is in ons blad het eerste deel van dit Psalmencommentaar besproken, met veel waardering. Daarop kan in aansluiten, nu het tweede deel verschenen is. Brui ...

1 april 2015
Ambtelijk Contact
Buijs
113 woorden
RECENSIES

RECENSIES

dr. H. van den Belt, Licht in de vuurtoren. Bespiegelingen voor reformatorische christenen. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 128 blz., € 9,95. De schrijver houdt de gereformeerde gezindte een spiegel voor, rondom vijf thema’s: de duiding van de cultuur vanuit de algemene gen ...

1 maart 2015
Ambtelijk Contact
Buijs
Jansen
van der Zwan
4166 woorden
RECENSIES

RECENSIES

ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters, ds. H.J.Th. Velema (red.), Jaarboek 2015 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2015, 318 blz., € 11,60; cd-rom € 11,60; boek + cd-rom € 15,00. Een meelevend kerklid weet het: net ...

1 juni 2015
Ambtelijk Contact
Buijs
de Bruijne
Jansen
Weststrate
1204 woorden
WISSELING VAN DE WACHT

WISSELING VAN DE WACHT

Onlangs vond er in de redactie van ons blad een wisseling plaats. Twee broeders namen afscheid: dr. J.W. van Pelt en br. Joh. Vuijk. Voor ons: ‘de twee Hansen’. Beide broeders hebben veel mogen betekenen. Br. Van Pelt was lid van de redactie sinds 1998; vele jaren was hij secretaris ...

1 juni 2014
Ambtelijk Contact
Buijs
145 woorden
van 5