23 resultaten
Filteren
van 3
IS DE DIACONIE WEER AAN ZET IN DE ZORG?

IS DE DIACONIE WEER AAN ZET IN DE ZORG?

Enige dagen geleden woonde ik een congres bij over solidariteit in de zorg. Een van de sprekers constateerde dat de onderlinge solidariteit in ieder geval voor de jongere generatie niet meer zo vanzelfsprekend is. Sommigen zien het als een van boven opgelegde eis in plaats van een innerli ...

1 april 2004
Ambtelijk Contact
C. Romkes
499 woorden
DE BISSCHOP EN DE DIACONES…

DE BISSCHOP EN DE DIACONES…

Krijgen we in de toekomst weer een bisschop? U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de discussie over dit onderwerp weer actueel is in de gereformeerde gezindte. Ook in onze kerken werd er over gefilosofeerd en zelfs een hoogleraar zag de bisschop wel zitten, geloof ik. Zelf voel ik me een beetje gespl ...

1 november 2004
Ambtelijk Contact
C. Romkes
482 woorden
DE DIAKEN UIT DE KERKENRAAD?

DE DIAKEN UIT DE KERKENRAAD?

Begin januari dit jaar. Een klein stukje in de krant: twee kerken hebben geen ouderlingen en diakenen meer maar óudsten. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt en ik lees het artikeltje door. Het blijkt eerst te gaan over een Nederlands Gereformeerde kerk in het midden van het land. ‘Het onderscheid tu ...

1 mei 2009
Ambtelijk Contact
C. Romkes
511 woorden
DE GEESTELIJK VERZORGER EN VERANDERINGEN IN DE ZORGSECTOR

DE GEESTELIJK VERZORGER EN VERANDERINGEN IN DE ZORGSECTOR

Voor u als ambtsdragers betekent dit dat u vaker een gemeentelid zult bezoeken in een verpleeghuis. Maar de veranderingen in het ziekenhuis hebben ook zijn weerslag op de verpleeghuizen. Zo zijn er in ons verpleeghuis meerdere afdelingen gekomen voor kortdurende zorg, waar mensen gedurende zes w ...

1 mei 2013
Ambtelijk Contact
C. Romkes
1378 woorden
EUTHANASIE - EEN GOEDE DOOD?

EUTHANASIE - EEN GOEDE DOOD?

‘Kijk, dit slik ik allemaal…’ Plompverloren zet ze de schoenendoos op tafel. Verwezen kijk ik er naar. Al die medicijnen.. elke dag? Ik ben bij een collega uit het verpleeghuis op bezoek. We deelden samen een kamer en ze heeft me net een paar dagen geleden verteld dat ze ongeneeslijk ziek is. Ka ...

1 april 2012
Ambtelijk Contact
C. Romkes
521 woorden
GEESTELIJKE VERZORGING ANNO 2012

GEESTELIJKE VERZORGING ANNO 2012

‘Mijn laatste jaren zou ik graag doorbrengen in een verpleeghuis… ‘ Deze zin, uitgesproken door broeders predikanten van rond de zestig, hoor ik regelmatig. Ze bedoelen dan natuurlijk als geestelijk verzorger en niet als bewoner. Hun wens komt voort uit het verlangen de drukte en de stress van d ...

1 november 2012
Ambtelijk Contact
C. Romkes
547 woorden
EEN SPECIALE DIENST

EEN SPECIALE DIENST

Afgelopen zondag heb ik een heel speciale dienst meegemaakt. Twee jonge vrouwen deden belijdenis van hun geloof. Dat komt toch wel meer voor, hoor ik u denken. Maar deze zusters deden belijdenis in een dienst voor doven en slechthorenden, omdat ze zelf slechthorend zijn. Onze eigen dovenpredikan ...

1 november 2013
Ambtelijk Contact
C. Romkes
533 woorden
STILTE!?

STILTE!?

‘Oh oh’, dacht ik bij mijzelf, had ik maar niets gezegd.. Ik zat in een stiltecoupé toen twee oudere heren tegenover mij kwamen zitten. Met harde stem begonnen ze hun conversatie. Na enkele minuten vroeg ik of ze er erg in hadden dat ze in een stiltecoupé zaten. Dat had ik beter niet kunne ...

1 april 2014
Ambtelijk Contact
C. Romkes
512 woorden
AVONDMAAL NIEUWE STIJL?

AVONDMAAL NIEUWE STIJL?

Een tijdje geleden hebben we als gemeente voor het eerst samen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Leiden Avondmaal gevierd. Dat was natuurlijk een hele organisatie voor de beide kerkenraden en ze hadden hun best gedaan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar in plaats van gesterk ...

1 april 2013
Ambtelijk Contact
C. Romkes
487 woorden
KUNST IN DE KERK?

KUNST IN DE KERK?

Waarom worden onze kerkgebouwen toch zo vaak saai en kaal genoemd? Vorige week las ik het weer eens in de krant en dat zette me aan het denken. Is dat nu werkelijk zo? Ja, ik weet het: als je in de vakantie in een mediterraan land een kerk binnenloopt – en die zijn daar meestal van rooms ...

1 oktober 2011
Ambtelijk Contact
C. Romkes
452 woorden
van 3