841 resultaten
Filteren
van 85
Bedank niet te snel voor ambtelijk werk

Bedank niet te snel voor ambtelijk werk

Kerkenraden hebben er in veel gevallen moeite mee om geschikte ambtsdragers te vinden. De klachten daarover beperken zich niet tot gemeenten die door ontvolking van steden aan uitdunning en vergrijzing lijden, men kampt er ook mee in gemeenten die qua omvang, samenstelling en leeftijdsopbo ...

13 mei 2006
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
975 woorden
"Wat geef ik om al die geleerdheid"

"Wat geef ik om al die geleerdheid"

In de tijd daarna, met name in de negentiende eeuw, kwam de figuur van de oefenaar sterker naar voren en verstevigde zijn positie zich doordat speciale bijeenkomsten werden belegd door mensen die ontevreden waren over de prediking. Velen vonden de prediking ondiep, met te veel voor het hoo ...

8 februari 2007
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
763 woorden
Bessen- of bosbessensap mag ook

Bessen- of bosbessensap mag ook

De kerkelijke problematiek van die dagen belandde door middel van ingediende vragen op de ambtelijke conferentietafel in Zwolle of Amersfoort. Net zo goed als nu was de conferentie ook toen een instituut zonder bevoegdheid. Aan wat er bedacht of uitgesproken werd, kon geen geldigheid voor ...

5 juli 2007
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
699 woorden
Een ontroerde koning Willem III

Een ontroerde koning Willem III

Uit alle delen van het land ben ik gebeld met reacties op de in mijn bijdrage vermelde wetenswaardigheden, onder aanbieding van aanvullende archiefgegevens, die nog veel meer opmerkelijke "pastorale wapenfeiten" van Jacob Juch bevatten. Een lezer uit Zierikzee zond mij een comple ...

15 juni 2006
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
934 woorden
Kloof tussen kerk en wereld

Kloof tussen kerk en wereld

De kloof groeit Deze stelling kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In de eerste plaats betreft dit het woord "creatiever". Als dit in de geest van de Creator wordt uitgelegd, kan niemand er moeite mee hebben; integendeel. Als ermee bedoeld wordt dat we wat meer ...

8 maart 2001
Reformatorisch Dagblad
Dr. G. Dekker
Dr. ir. J. van der Graaf
K. Karels RI
Dr. R. Bisschop
D. Koole
1853 woorden
"Des Zondags vrij van halen, kaken, zouten en pakken"

"Des Zondags vrij van halen, kaken, zouten en pakken"

We weten het, maar toch wordt ook nu nog met enige regelmaat de vraag opgeworpen: Hoe bewaren we het karakter van de zondag. In 1914 vormde die vraag uitgebreid onderwerp van bespreking op de agenda van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ter voorbereiding op de be ...

16 september 2004
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
935 woorden
De vijand luistert mee

De vijand luistert mee

Zo'n predikant kreeg in 1951 de christelijke gereformeerde kerk van Vlissingen in de persoon van ds. J. de Vuyst. Het was zijn eerste gemeente. Toen hem eens gevraagd werd naar zijn roeping tot het ambt was het antwoord: "Al heel jong was er bij mij de begeerte om predikant te worden. ...

18 juni 2009
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
861 woorden
De bijzondere plaats van engelen

De bijzondere plaats van engelen

Het gaat snel op Kerst aan. In de kerken en allerlei religieuze groeperingen worden vieringen voorbereid. Kerstnachtvieringen te over. Gastronomische etablissementen adverteren met aantrekkelijke kerstmenu’s, om over de beschrijving daarvan in de magazines van de supermarkten maar niet te sp ...

15 december 2014
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
584 woorden
Soldatenlied

Soldatenlied

Over enkele weken, op 31 oktober, is het weer Hervormingsdag. Op die dag in 1517 sloeg Luther aan de slotkapel in Wittenberg zijn stellingen aan. Die gebeurtenis vormde het begin van de Reformatie. De viering van deze dag werd in Duitsland gebruikelijk tegen het einde van de 18e eeuw. In de ...

12 oktober 2015
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
572 woorden
Was vroeger alles beter?

Was vroeger alles beter?

Bij het schonen van mijn bibliotheek kwam ik het weer tegen. Een trouwe lezer van het landelijk orgaan van het kerkgenootschap waartoe ik behoor, zond het mij jaren geleden toe. In de nalatenschap van zijn vader had hij het jaarboekje van de Christelijke Gereformeerde Kerken uit 1926 aangetr ...

13 februari 2012
Reformatorisch Dagblad
D. Koole
461 woorden
van 85