118 resultaten
Filteren
van 12
De bewaarde erfenis

De bewaarde erfenis

De apostel Petrus spreekt in dit gedeelte over de levende hoop van de kinderen Gods. Door die hoop mogen ze uitzicht hebben op de erfenis van het eeuwige leven. Daarin komt het geweldige verschil uit tussen wereldling en naam christen enerzijds en de ware christen anderzijds. De eersten hope ...

3 mei 1984
Terdege
D. Slagboom
835 woorden
Leven naar Gods wil

Leven naar Gods wil

Leven naar Gods wil! Het is duidelijk vanuit Gods Woord, dat de Heere van ons allen eist, dat we zullen leven naar Gods geopenbaarde wil. De mens zou wel willen, dat het aan hém zou worden overgelaten, hoe hij te handelen en te wandelen heeft. Maar zo is het bij de Heére niet. Hij heeft Zelf bepa ...

1 juli 1982
Bewaar het pand
D. Slagboom
1116 woorden
De scheur in de muur

De scheur in de muur

Er is verwachting! Weinig is er overgebleven van Juda. Overgelaten is het als een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Het is gelukkig niet het laatste woord, dat Jesaja in de naam des Heeren moet spreken. In dit gedeelte wordt niet alleen het oordeel geboodschapt in de in ...

4 juni 1982
Bewaar het pand
D. Slagboom
1257 woorden
Om de rechte prediking. 3

Om de rechte prediking. 3

Prediking en wedergeboorte. De noodzaak van de wedergeboorte! We zullen in dit artikel bezig zijn met de vraag, welke plaats de noodzaak van de wedergeboorte in de prediking moet hebben. Rondweg kunnen we zeggen, dat dit voor niet weinigen een omstreden zaak is. En dat op allerlei m ...

25 juli 1985
Bewaar het pand
D. Slagboom
1754 woorden
Nederlandse Geloofsbelijdenis

Nederlandse Geloofsbelijdenis

26 Christus de Hogepriester We herinneren ons van de laatste keer, dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis in twee artikelen de voldoening door Christus belijdt. In art. 20 wordt dat werk gezien vanuit God: God heeft daarin Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen. In art ...

8 augustus 1991
Bewaar het pand
D. Slagboom
1660 woorden
De Dordtse leerregels en de prediking

De Dordtse leerregels en de prediking

1 Zo nu en dan komen er vragen van lezers met het verzoek die in ons blad te beantwoorden. Meestal is het niet mogelijk dit te doen. Een vragenrubriek bij te houden, naast een artikelenserie, zou te veel tijd vergen. Wel dacht ik, dat het goed kon zijn, even „tussendoor” de aandacht op een ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
D. Slagboom
935 woorden
Het lied in de eredienst en de synode van 1836.

Het lied in de eredienst en de synode van 1836.

7. In de zelfde lijn Nog steeds houden we ons bezig met het standpunt van ds. Hendrik de Cock ten aanzien van het lied in de eredienst. Tot nu toe hoorden we nog eigenlijk weinig van zijn eigen mening. Het enige, wat we van hemzelf vernamen, was zijn houding in eigen gemeente al vóó ...

13 september 1979
Bewaar het pand
D. Slagboom
1173 woorden
De Nederlandse Geloofsbelijdenis. (65)

De Nederlandse Geloofsbelijdenis. (65)

De zelfbeproeving voor het Heilig Avondmaal! ’t Gaat voor nu niet om een onbekend aspect, rond de tafel des Heeren. Iedere keer als het formulier in de kerk gelezen wordt horen we het: “eerstelijk, dat wij ons tevoren recht beproeven.” We kennen die woorden bijna uit ons hoofd. Het is ook ...

21 juli 1994
Bewaar het pand
D. Slagboom
1991 woorden
Nederlandse Geloofsbelijdenis 5.

Nederlandse Geloofsbelijdenis 5.

Het gezag van Gods Woord. Langere tijd was ik niet in staat om de artikelen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis te vervolgen. Het is mij nu geen last om er verder mee te gaan. Veeleer zou ik van een lust kunnen spreken. We zijn immers bezig met het gedeelte, dat van Gods Woord spr ...

3 augustus 1989
Bewaar het pand
D. Slagboom
2186 woorden
Gods Woord en hef gezin

Gods Woord en hef gezin

Onderwijs in het gezin. De Israëlieten hadden een bijzondere gewoonte. Zij schreven de tien geboden van de Wet des Heeren op een stukje perkament. Dat stukje perkament deden ze in een kokertje en bevestigden het aan de post van hun huisdeur. Iedere voorbijganger moest het zo zien, d ...

24 november 1966
Bewaar het pand
D. Slagboom
905 woorden
van 12