17 resultaten
Filteren
van 2
JONGEREN EN DE KERK

JONGEREN EN DE KERK

Eerst maak ik enkele opmerkingen bij de titel. Het overige van mijn bijdrage bestaat uit drie gedeelten: 1. De kerk heeft toekomst. De kerk blijft en jongeren blijven bij de kerk. 2. Het huidige beeld van de CGK. 3. Het noodzakelijke geestelijke klimaat. Bij de tit ...

1 januari 1997
Ambtelijk Contact
D. Visser
2324 woorden
LEES MAAR

LEES MAAR

‘...Ik zal u (aan)nemen één uit een stad en twee uit een geslacht…’
(Jer. 3:14b) In een gesprek over het geloof zei een broeder: Voor mijzelf heb ik geen hoop, want God zegt, dat maar weinig mensen zalig zullen worden. Als bewijs noemde hij bovenstaande tekst. Maar bedoe ...

1 april 2015
Ambtelijk Contact
D. Visser
492 woorden
Lees maar

Lees maar

In vrijwel elke consistorie hangen de foto’s van dominees die de betreffende gemeente hebben gediend. Zo worden de voorgangers in gedachtenis geroepen, althans voor wie in de consistorie komen. De meeste gemeenteleden komen daar zelden. Bij degenen die er een keer komen, kunnen deze fo ...

1 juli 2017
Ambtelijk Contact
D. Visser
466 woorden
LEES MAAR

LEES MAAR

Veel kerkmensen zeggen dat zij graag willen worden als een kind. Het is heerlijk in alle eenvoud te geloven: vol vertrouwen en overgave. Ambtsdragers beamen en stimuleren dat. Maar Jezus bedoelt iets heel anders, als Hij tegen zijn discipelen zegt dat zij moeten worden als een kind. Het hoort na ...

1 november 2014
Ambtelijk Contact
D. Visser
479 woorden
Lees maar

Lees maar

Elke christen moet belasting betalen, want God vraagt gehoorzaamheid aan de overheid. Volgens mij was dat Jezus’ boodschap, totdat ik de verklaring van de Roemeense ds. Wurmbrand las. Volgens hem kreeg de ‘keizer’ wat hem toekomt als het communistische regime werd bestreden ...

1 juli 2018
Ambtelijk Contact
D. Visser
479 woorden
HET TEKEN VAN JEZUS’ KOMST

HET TEKEN VAN JEZUS’ KOMST

Matteüs 24:1–14 en 32–35 De tekenen der tijden. Of ik daarover wilde spreken. Is dat wel nodig, voor ambtsdragers? U weet toch allen wat die tekenen zijn? Door de lezing uit Matt. 24 zijn ze in herinnering geroepen: oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbev ...

1 juni 2005
Ambtelijk Contact
D. Visser
2635 woorden
Lees maar

Lees maar

Als in de CGK een kandidaat tot predikant bevestigd wordt, gebeurt dat met handoplegging door de bevestiger, en meestal door meer predikanten. Het is de gewoonte dat elke handoplegger de pas bevestigde dominee een Bijbeltekst meegeeft. Tot de favoriete teksten behoort 1 Thessalonicenzen. 5:2 ...

1 maart 2017
Ambtelijk Contact
D. Visser
483 woorden
PREKEN IN DE EINDTIJD

PREKEN IN DE EINDTIJD

DE HERE IS NABIJ Het woord ‘eindtijd’ is een samenvattende term die in het Nieuwe Testament niet voorkomt, maar er wel aan kan worden ontleend. Denk aan Hebreeën 1:1-2, waar staat dat God ‘in deze laatste dagen’ tot ons heeft gesproken door de Zoon. De N.B. ...

1 januari 2013
Ambtelijk Contact
D. Visser
1353 woorden
Lees maar

Lees maar

God is liefde. Voor veel mensen is het de vraag of dat waar is. Want er is zoveel ellende in de wereld, ver weg maar vaak ook heel dichtbij, in je eigen leven. Hoe kan al die ellende er zijn als God liefde is? Sterker nog, waarom grijpt Hij niet in, als Hij God is? Bestaat Hij wel? Zo ja, is ...

1 november 2017
Ambtelijk Contact
D. Visser
507 woorden
EEN BEMOEDIGENDE BOODSCHAP

EEN BEMOEDIGENDE BOODSCHAP

Abstract This article gives an interpretation of 1 Thessalonians 4:13-18. This passage is not written to inform about the parousia, but it has a paracletical purpose. This can be concluded from 4:18. Paraclesis is the purpose of the whole second part of the letter, 4:1- ...

1 juni 2003
Theologia Reformata
D. Visser
7709 woorden
van 2