82 resultaten
Filteren
van 9
VW krabbek uit het dal

VW krabbek uit het dal

De toekomst van de WV stond tijdens de raadsvergadering van 2 juli centraal. De gemeenteraad besloot toen om de WV te helpen door goedkope huisvesting aan te bieden en fiat te verlenen voor het benoemen van een nieuwe directeur. Als tegenprestatie werd van het WV-bestuur verlangd dat men vanaf 19 ...

10 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
605 woorden
In Bunnik is het veel te druk

In Bunnik is het veel te druk

De Bunnikse burgemeester, afkomstig uit het Noordhollandse Huizen, koos jaren geleden bewust voor de politiek. Daarvoor was hij als chemicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij ook promoveerde. Van de keuze voor de politiek heeft Rebel nooit spijt gehad. Na een korte perio ...

29 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
894 woorden
l Bij Zeist kwamen alle Fransozen samen

l Bij Zeist kwamen alle Fransozen samen

De tentoonstelling "Van speerpunt tot kanonskogel" bestaat uit twee onderdelen, beide met als thema de aanwezigheid van buitenlandse troepen in het Midden-Nederlandse gebied. Het ene onderdeel belicht de Romeinse tijd (U-400 na Chr.). het andere de tijd van Napoleon rond 1800, In het eerst ...

4 september 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
990 woorden
De ramen zijn zo smal,dat er geen hoofd door kan

De ramen zijn zo smal,dat er geen hoofd door kan

Eikenstein werd in 1905 gebouwd als tuclitschool voor meisjes. In 1907 werd de school uitgebreid en veranderde het in een rijksopvoedingsgesticht. De naam Eikenstein is afkomstig van een vroegere buitenplaats die op het terrein heeft gestaan. Volgens directeur Van Dijk en M. J. de Groot, h ...

17 april 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
570 woorden
metopae rncaaes

metopae rncaaes

De keus voor Oostbroek als vestigingsplaats is in verschuilende opzichten symbolisch geweest voor de werkwijze van de stichting. Met het maatschappelijk leven in de nabijheid, zit de stichting toch verstopt voor de buitenwereld. Mevrouw I. C. A. Brunt, spreekbuis van Het Utrechts Landschap ...

30 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
1463 woorden
Spelonk van Adullam 40 jaar

Spelonk van Adullam 40 jaar

..Tante Mien", zoals vele Zeistenaren haar kennen, kwam op 1 november 1951 met haar ouders naar Zeist. Ze zou gaan trouwen en haar ouders gingen er van hun oude dag genieten na een arbeidzaam leven in een bejaardentehuis in Woubrugge. Veel plezier beleefde ze niet aan de overstap naar Zeist. ...

30 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
855 woorden
Veertig jaar wroeten in de historie van Zeist

Veertig jaar wroeten in de historie van Zeist

De aanzet tot de oprichting van de Van de Poll-Sticliting werd gegeven door jkvr. J. M. E. van de Poll. Mede op wens van haar broer jhr. mr. F. van de Poll werd een stichting in het leven geroepen met als doel het bestuderen van de historie van Zeist en het aanleggen van verzamelingen van documen ...

18 september 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
936 woorden
M. de Jongh, hoofd van het schoolbiologisch centrum in Zeist

M. de Jongh, hoofd van het schoolbiologisch centrum in Zeist

„In 1970 begon een werkgroep met de opzet van een biologisch centrum. Het heeft zo'n zeven jaar geduurd voor er echt iets van de grond kwam. In 1977 trad ik als schoolbioloog in dienst van de gemeente Zeist. Omdat ik in het basisonderwijs werkte en een mo-akte biologie bezat, voldeed ik aan de we ...

9 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
872 woorden
„We zijn er slecht in geslaagd de Heuvelrug te beschermen"

„We zijn er slecht in geslaagd de Heuvelrug te beschermen"

„Toen ik benoemd werd als burgemeester van Muiden, was het politieke gebeuren mij niet vreemd", verklaart Jongeneel. Eerder was hij ambtenaar. „Als burgemeester moet je beleidsmatige beslissingen nemen. Dat leer je natuurlijk niet zomaar. Het is net als met een rivier, die nog wel eens kronkelt v ...

20 februari 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
741 woorden
„Ik ben een man van het compromis''

„Ik ben een man van het compromis''

„Driebergen/Rijsenburg wordt mijn derde gemeente", vertelt de 54jarige CDA-burgervader. „In 1970 ben ik burgemeester geworden van De Wijk, een plaats ten oosten van Meppel en sedert 1981 ben ik het hier in Zelhem. Naast Zelhem bestaat deze gemeente uit de kernen Halle en Velswijk. Het totale gebi ...

6 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
D. van Ballegooijen
805 woorden
van 9