488 resultaten
Filteren
van 49
Bestaan van God tart de wetenschap

Bestaan van God tart de wetenschap

Dat stelt de Engelse schrijver Peter Vardy in zijn boek "Het raadsel van God", dat vlak voor deze Boekenweek (die staat in het teken van "Mijn God") verscheen. De docent godsdienstfilosofie aan het Heythrop College van de Universiteit van Londen wil, zoals hij zegt, eni ...

18 maart 1997
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1161 woorden
Schuller preekt succesevangelie

Schuller preekt succesevangelie

Eén ding moeten we hem toegeven: hij raakte niet betrokken bij schandalen zoals televisiepredikanten als Jim Swaggart en Jim Bakker. In die zin is hij onbesproken. Maar verder kiest hij voor een typisch Amerikaanse aanpak. Zijn opvattingen over het zogenaamde "creatieve ...

10 mei 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
791 woorden
'Bonds-bw' in herv.-geref. Nijkerk

'Bonds-bw' in herv.-geref. Nijkerk

De centrale gemeente telt drie predikanten. Dat zijn ds. M. Baan, die sinds 1987 in Nijkerk staat, ds. A. Jonker en ds. J. H. van Daalen. De twee laatsten zijn nog maar kort aan deze gemeente verbonden. Ds. Van Daalen is dit jaar preses van de centrale kerkenraad (CK). De vorming van de bw ...

15 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1019 woorden
"Ik wil geen karikatuur van kerken schetsen"

"Ik wil geen karikatuur van kerken schetsen"

Ds. Budding zegt in zijn laatste artikel vooral te willen ingaan op de geestelijke achtergronden van de betrokken partijen. Bij het GPV zou een verbondsvisie heersen waar wedergeboorte en bekering onderbelicht blijven. Bij de RPF is de inbreng van de evangelische stroming te constateren, w ...

13 september 1997
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
915 woorden
Een loyaal stukje Rome in Limburg

Een loyaal stukje Rome in Limburg

Het grootseminarie van Rolduc, gelegen in het zuidelijkste deel van Limburg, met een prachtig uitzicht op de Duitse grens, is indertijd gesticht door bisschop Gijsen. Hij deed dat nadat Vaticanum II met nieuwe richtlijnen was gekomen om de priesteropleiding te reorganiseren. De gebruikelij ...

22 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1060 woorden
Filosoof kritiseert techniek

Filosoof kritiseert techniek

Henk van Riessen studeerde elektrotechniek aan de TH te Delft. In 1937 publiceerde hij zijn eerste artikel over de filosofie der techniek. Hij opende daarin met de stelling "dat de filosofie zich inderdaad met de techniek zal móéten bezighouden omdat juist in onze 'techn ...

1 maart 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
783 woorden
Abrupte breuk met Roemeniƫ

Abrupte breuk met Roemeniƫ

De oorzaak van het onverwachte vertrek ligt in een combinatie van persoonlijke problemen en problemen met het werk. Ook zijn er teleurstellingen opgedaan bij de Roemeense bevolking en de kerk. Ds. Van der Want moest met lede ogen constateren dat de honger naar het Woord tanende is. "R ...

30 december 1997
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
890 woorden
Kwelling in kwade verzoekingen

Kwelling in kwade verzoekingen

"De Heere verzoekt niet tot het kwade, Jakobus 1:13: "Niemand als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand." Toch lezen we in Genesis 22:1 dat God Abraham verzocht. Zo wordt verzoeken o ...

17 februari 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1939 woorden
De rust van het inwendig geluk

De rust van het inwendig geluk

Een van de oudste commentaren op de Bergrede is die van Augustinus (354-430). De bekende Latijnse kerkvader heeft het boek voltooid voordat hij in 396 bisschop van Hippo werd. Het traktaat van Augustinus over de Bergrede gaat over de "volmaakte christelijke levensstijl." ...

19 april 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
1339 woorden
Getuige zijn in Europees verband

Getuige zijn in Europees verband

IFES is een overkoepelend orgaan van christelijke studentenverenigingen. Drs. Johan Visser, stafwerker van IFES-Nederland, noemt als belangrijkste doel van de conferentie ontmoeting en gemeenschap met alle IFES-bewegingen in Europa te scheppen. "De conferentie zal opnieuw aandacht sch ...

19 april 2000
Reformatorisch Dagblad
Door K. van der Zwaag
714 woorden
van 49