6 resultaten
Filteren
Rechtvaardig door het geloof

Rechtvaardig door het geloof

‘Of ik mijn examen gehaald heb? Dat hangt af van de normering!’ Zo werkt dat bij het eindexamen van de middelbare school. De norm waaraan de examenkandidaat moet voldoen wordt pas achteraf definitief vastgesteld. Daarbij weegt dan mee hoe het examen over de volle breedte gemaa ...

13 oktober 2017
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
642 woorden
Ongewilde kinderloosheid (1)

Ongewilde kinderloosheid (1)

Niet dat al deze echtparen ook kinderloos zijn gebleven. Integendeel: bij het merendeel is het gebed om de kinderzegen alsnog door de Heere vervuld. Maar voordat het zover kwam, ging daar veel verdriet, pijn en zorg aan vooraf.
In drie artikelen wil ik ingaan op de pijn van ongewilde kinderlo ...

24 oktober 2014
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
760 woorden
Ongewilde kinderloosheid (2)

Ongewilde kinderloosheid (2)

Verwijdering
Hanna is ongewild kinderloos. Voor haar wordt die pijn verzwaard doordat haar man Elkana nóg een vrouw heeft, Peninna, die wél de kinderzegen heeft ontvangen. Het is zelfs niet ondenkbaar dat Elkana met Peninna is getrouwd, omdat zijn huwelijk met Hanna kind ...

7 november 2014
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
761 woorden
Classis Amersfoort:

Classis Amersfoort:

Op 18 mei jl. kwam de classis Amersfoort bij elkaar voor een extra vergadering. De gemeente van Nunspeet had een verzoek ingediend om conform artikel 38 K.O. te komen tot een positief advies tot instituering van een tweede gemeente in Nunspeet. De classis heeft hier uitgebreid over gesproken en h ...

10 juni 2016
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
138 woorden
Ongewilde kinderloosheid (3)

Ongewilde kinderloosheid (3)

Op naar Gods huis
De jaarlijkse gang naar de tabernakel zou voor Hanna een prachtig moment moeten zijn. Waar kun je met al je zorgen en moeiten nu beter terecht dan in het huis van de Heere? De praktijk is anders. Want als het hele gezin naar de tabernakel gaat, haalt Pe ...

21 november 2014
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
773 woorden
Vreemdelingschap

Vreemdelingschap

Vrijwillig een paar weken als vreemdeling leven is zo erg nog niet. We kiezen er zelf voor. Anders wordt dat wanneer we gedwongen in den vreemde moeten leven als vluchteling of asielzoeker. Zonder dat je het zelf wil moet je huis en haard, ja zelfs je vaderland verlaten om in een vreemd land je t ...

2 augustus 2013
De Wekker
Drs. A.D. Fokkema
1187 woorden