375 resultaten
Filteren
van 38
Meditatie

Meditatie

TIJDEN DER VERKOELINGDe tijd van leven die ons hier op aarde geschonken wordt, is de genadetijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Met hoeveel ernst heeft de apostel Petrus dit de Joden onder het oog gebracht, als de genezing van de kreupele man aan de poort des tempe ...

1 oktober 2002
In het spoor
Ds. F. Mallan
1286 woorden
DE GOG EN DE MAGOG?

DE GOG EN DE MAGOG?

In Openbaring 20:8b-9 wordt gesproken over het opkomen op de breedte der aarde van de Gog en de Magog. Wat of wie hebben we daaronder te verstaan? "Sommigen houden die", aldus ds. F. Mallan, "voor die volken 'die in de vier hoeken der aarde zijn' [zie Openb. 20:8a], maar we geloven met onze ...

1 december 2005
In het spoor
Ds. F. Mallan
432 woorden
Meditatie

Meditatie

1 Koningen 18:30 en 39Het is een aangrijpende geschiedenis die we hier in dit hoofdstuk beschreven vinden. De tijd van grote droogte was voorbij. Die grote droogte is ook een oordeel geweest over de handelingen van Achab en Iz├ębel, maar de Heere heeft voor de profeet Elfa zorg gedrage ...

1 december 2006
In het spoor
Ds. F. Mallan
2608 woorden
Meditatie

Meditatie

Op de Kerstdagen overdenken we weer het wonder van de vleeswording des Woords. Christus draagt de benaming van het Woord verschillende malen in de Schrift. Het is een benaming die ons op Hem wijst als de waarachtige God. Het Evangelie van Johannes begint met ons te zeggen: In den beginne was ...

1 december 1993
In het spoor
Ds. F. Mallan
1166 woorden
HOE VRESELIJK!

HOE VRESELIJK!

"De paus is hoe langer hoe meer alle macht hier op aarde naar zich toe gaan trekken. Maar hierin heeft hij betoond de antichrist te zijn. Hij wil zich voor de opvolger van Petrus uitgeven, als zou ook Petrus zulk een voorname bisschop te Rome zijn geweest. Petrus zelf echter heeft in zijn ze ...

1 oktober 2005
In het spoor
Ds. F. Mallan
399 woorden
Meditatie

Meditatie

Dit ernstvolle woord van de apostel heeft ons bij de wisseling des jaars heel wat te zeggen. De tekenen des tijds wijzen ons duidelijk op het naderend eindgericht. En in dit waarschuwende woord heeft de apostel op dat eindgericht ongetwijfeld in het bijzonder het oog gehad. Al de apostelen h ...

1 februari 1997
In het spoor
Ds. F. Mallan
1321 woorden
'O LAND, LAND, LAND' HOORT!

'O LAND, LAND, LAND' HOORT!

Een woord naar aanleiding van reacties op de advertentie tegen de Europese verkiezingen 1}InleidingDaar onze vaderlandse geschiedenis van kinds af aan bij mij zeer diepe indruk heeft gemaakt vanwege de wonderen clie God ten goede van ons land eertijds heeft verric ...

1 oktober 1999
In het spoor
Ds. F. Mallan
1403 woorden
Meditatie

Meditatie

Arm geworden daar Hij rijk wasHet heilrijke en betekenisvolle feit van Christus' geboorte wordt thans weer door ons herdacht. Aan de herders in Efratha's velden is de eerste boodschap van die geboorte gebracht. Dat was een boodschap rechtstreeks uit de hemel. En welk een blijde ...

1 december 1998
In het spoor
Ds. F. Mallan
1379 woorden
Fundamenten omgestoten

Fundamenten omgestoten

"Zekerlijk, de fundamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven?" Psalm 11:3 De Kerk des Heeren is hier op aarde een strijdende kerk. De psalmen Davids geven daar ook een duidelijk getuigenis van. De strijd is hem van zijn jonge jaren af niet ges ...

12 juni 2003
Reformatorisch Dagblad
Ds. F. Mallan
872 woorden
De scheuring in cijfers

De scheuring in cijfers

Op basis van de kerkelijke jaarboekjes van 1954 valt te constateren dat dr. Steenblok 13,1 procent van het ledental van het oude kerkverband meekreeg. Dat is wat lager dan het aandeel van de uitgetredenen in de synode van 1953 (19,4 procent) en hun aandeel onder de predikanten (19,2 procen ...

12 juni 2003
Reformatorisch Dagblad
Ds. F. Mallan
229 woorden
van 38