30 resultaten
Filteren
van 3
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! De Heere treedt ons dus tegen met de eis van het ware geloof. Afgedacht nog van het feit of ik belijdenis doe of niet. Aan deze eis kan niemand zich ooit onttrekken. Niemand heeft daarom het recht voor God om onbekeerd en ongelovig te zijn. Als iemand daartoe ...

21 mei 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1442 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Bij het nalezen van de korrespondentie kwam ik een brief tegen, waarin verschillende vragen werden gesteld, die voor jonge mensen van het grootste belang zijn. Ik wil daar nu enige aandacht aan schenken, in de hoop dat jullie er met belangstelling kennis van z ...

2 juli 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1626 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui. Jullie herinneren je nog wel uit ons vorig schrijven, dat er een gesprek was tussen twee vriendinnen over de vraag of alle mensen zalig worden, ja dan neen. Althans, de één stelde dat de Heere Jezus voor alle mensen gestorven was, en de ander voelde aan zonder dit nu ...

9 oktober 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1304 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! Ik ga in dit stukje met jullie eens praten over „het worden van dominee”. En dit naar aanleiding van een schrijven, dat ik van één van jullie mocht ontvangen, die daar mee zat. Ik zal de schrijver verder maar niet aanduiden en ook geen persoonlijke dingen noemen, die ...

4 december 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1327 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Toen „Bewaar het pand” in huis kwam, heb ik eerst gekeken of mijn „stukje” er in stond, want ik wist niet of er al dadelijk plaats voor zou zijn. De eindredakteur, weet u, heeft altijd nogal wat kopy in voorraad. Dat is natuurlijk wel wenselijk, zoals jullie wel zull ...

27 maart 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1000 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Ik heb jullie in het laatste schrijven beloofd iets te zullen schrijven over de rechtvaardigmaking. Dit naar aanleiding van die vraag, wat verstaan moet worden onder de uitdrukking „Bewuste rechtvaardigmaking”. Ook had mijn vraagsteller wel eens horen beweren, dat er ...

8 oktober 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1384 woorden
HET PRENTENBOEK VAN DE DUIVEL

HET PRENTENBOEK VAN DE DUIVEL

Hetgeen nu volgt heeft al eens eerder in Bewaar het Pand gestaan. We hebben er toen verschillende reakties op gekregen. Reakties van mensen, die ons dankbaar waren, en ook boze reakties, van mensen die het helemaal niet met ons eens waren. Men zag in het kaartspel, want daar gaat het over, niets ...

27 april 1978
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
512 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Wanneer je een rubriek als deze moet verzorgen, dan komt er van alles en nog wat op je bureau terecht. Niet alleen korrespondentie, waar ik steeds naar uitzie en erg blij mee ben, maar ook brochures e.d. Voor ditmaal moet ik de normale korrespondentie even lat ...

25 september 1969
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1360 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste jongelui! Als jullie dit „Bewaar het Pand” ontvangen, dan is de Hervormingsdag al weer achter de rug. Jullie weten, dat op de 31e oktober gedacht wordt aan de Kerkhervorming. Men gaat er in het jaartallenboek van uit, dat met deze datum de Hervorming is begonnen. Luther heeft ...

5 november 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1450 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! Jullie zullen je nog herinneren, dat we de vorige keer schreven over de noodzakelijkheid van een ouderwetse „Bijbelse” bekering. Deze is nodig voor een predikant, ook voor een aanstaande predikant, ja voor iedereen tenslotte. lemand, die door God bekeerd wordt, gaat ...

1 januari 1970
Bewaar het pand
Ds. H. C. v.d. Ent
1398 woorden
van 3