901 resultaten
Filteren
van 91
Revivals 2 1)

Revivals 2 1)

In het vorige artikel schreven wij over het tweede ongunstige teken: het plotselinge lijkt in veel gevallen niet juist te zijn. Dit beteken kingen zo'n ongunstig teken vertonen en dat wij alle geestelijke opwekkingen verwerpen.Want wij verlangen ook naar een opwekking onder ons. Ja, h ...

1 oktober 1995
Criterium
Ds. J. Roos
3907 woorden
De noodzakelijkheid van huisgodsdienst

De noodzakelijkheid van huisgodsdienst

Heilig
Vaders en moeders, weest overtuigd van de eeuwige waarde van de onsterfelijke zielen van uw kinderen. Want als wij de onsterfelijkheid van hun ziel erkennen, zullen we ook belijden dat hun ziel meer waarde heeft dan de hele wereld die vergaan zal. Als we het grote ...

1 augustus 2005
Criterium
Ds. J. Roos
2161 woorden
Meditatie

Meditatie

InleidingHet mag een wonder heten dat we onder de laaghangende oordelen nog onze eigen scholen mogen hebben, waar onze kinderen nog het zuivere onderwijs naar Gods Woord en Getuigenis ontvangen. We hebben gezegd: onder de laaghangende oordelen! Want we leven in een tijd van ver ...

1 februari 1998
Criterium
Ds. J. Roos
4122 woorden
Hemelse taal uit een vernieuwd hart

Hemelse taal uit een vernieuwd hart

Onlangs verscheen de tweede bundel brieven die ds. Triggs en Ruth Bryan (1805-1860) elkaar schreven in het Nederlands. Bryan woonde in Nottingham en mocht onder de prediking van ds. Triggs aren rapen. De briefwisseling tussen beiden werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift ”Zion’s Witness ...

20 april 2015
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
645 woorden
Droefheid tot zaligheid

Droefheid tot zaligheid

"Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid." 2 Korinthe 7:10 Goddelijke droefheid is een kostelijke parel van genade, een zuiver kenmerk van Gods werk tot zaligheid en een dierbare vrucht van Christus' verdienste. Goddelijke droefh ...

23 januari 2003
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
879 woorden
Meer dan alleen een misverstaan

Meer dan alleen een misverstaan

Vanuit dit nobel streven bezien kan men niet anders dan zuivere objectiviteit verwachten, zonder inkleuring van eigen theologische opvattingen. In zijn proefschrift komt de kwestie rond ds. Kok uitvoerig aan de orde.Allereerst willen we onze bewondering uiten voor zijn diepgaand onder ...

3 mei 2014
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
812 woorden
In Zijn liefde

In Zijn liefde

„Blijft in deze Mijn liefde.”(Joh. 15:9)Christus blijft Zijn volk onophoudelijk liefhebben (Joh. 13:1), en Hij wil dat ook zij Hem blijven liefhebben. Deze liefde vormt samen met de hoop en het geloof de drie hoofdgenaden waarvan Paulus melding maakt in 1 Kor. 13:13. De liefde ...

16 augustus 2013
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
599 woorden
Beoordeling van ‘1953’ door dr. Golverdingen evenwichtig

Beoordeling van ‘1953’ door dr. Golverdingen evenwichtig

Dr. M. Golverdingen heeft in zijn onlangs uitgegeven boek ”Geschiedenis van een scheuring, de Gereformeerde Gemeenten 1950-1957” de droevige oorzaken van de scheuring binnen genoemd kerkverband uitvoerig weergegeven. Het onderzoek naar ...

31 oktober 2016
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
1535 woorden
Tweeërlei bestemming

Tweeërlei bestemming

De wereld wordt wel genoemd het jammer- en tranendal, vanwege de gevolgen van Adams diepe val. Het houdt dan ook wat in om mens te zijn. Job heeft ervan gezegd: „De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust". Is er een huisgezin zonder kruis, of een hart zonder smar ...

4 september 1992
Reformatorisch Dagblad
Ds. J. Roos
1198 woorden
De gunst van mensen en de gunst van God!

De gunst van mensen en de gunst van God!

Geliefde vrienden, De ogen des Heeren doorlopen de ganse aarde zodat er niets bedekt of verborgen voor Hem is. Doch het is een eeuwigheidsverschil of de Heere op ons neerziet in Zijn gunst of in Zijn ongenoegen. Daarom heeft David gesmeekt: "Zie op mij in gunst van boven en wees mij t ...

2 december 1993
De Wachter Sions
Ds. J. Roos
1498 woorden
van 91