1.594 resultaten
Filteren
van 160
Familie van Jezus

Familie van Jezus

"En zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Zie Mijn moeder en Mijn broeders. Want zo wie de wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder en zuster en moeder." Mattheüs 12:49 en 50 Dat is een schokkend, ontdekkend en t ...

19 januari 2006
Reformatorisch Dagblad
Ds. J.H. Velema
709 woorden
De kerkelijke verdeeldheid en de oecumene

De kerkelijke verdeeldheid en de oecumene

Een actueel onderwerp
...

1 november 1999
Driestar bundels
Ds. J.H. Velema
6947 woorden
Prinses Juliana 1909-2004

Prinses Juliana 1909-2004

Zaterdagmorgen 20 maart even na 9.00 hoorde ik het bericht: prinses Juliana is gestorven bijna 95 jaar oud. M'n eerste reactie: ook zij! Als je zelf de leeftijd der zeer sterken hebt overschreden en het laatste jaar herhaaldelijk met de dood van nabij bent geconfronteerd leeft het bij je: het is ...

26 maart 2004
De Wekker
Ds. J.H. Velema
938 woorden
Bondstijd

Bondstijd

Denkend aan de in 1904 opgerichte Bond van Chr. Geref. J.V.- en herinner ik me 40 jaar - de jaren 30 tot 70 - als een boeiende tijd. Nog beneden de jongelingsleeftijd met de Drachtster "feinten en fammen" naar de Bondsdag in Groningen 1931, waar 's avonds ds. A.M. Berkhoff ...

10 september 2004
De Wekker
Ds. J.H. Velema
381 woorden
Denken aan en over Israël (II)

Denken aan en over Israël (II)

Jeruzalem
Wie Israël zegt, zegt tegelijk Jeruzalem, de oude hoofdstad van dit kleine land, liggend aan de Middellandse Zee. Een unieke stad omgeven door bergen, zoals reeds in Psalm 125 te lezen staat. Er zijn veel grotere en indrukwekkender steden dan Jeruzalem ...

4 juni 1999
De Wekker
Ds. J.H. Velema
1470 woorden
Uit Hizkia's dankpsalm

Uit Hizkia's dankpsalm

Benauwdheid
De intens gelovige koning van Juda is ernstig ziek geweest. Hij ging voor eigen besef de weg naar het graf. Nu hij weer genezen is dankt hij de Heere in een psalm, die bijzonder rijk van inhoud en diep van toon is. Op een de mens van alle tijden aa ...

18 maart 1994
De Wekker
Ds. J.H. Velema
908 woorden
Uit Hizkia's dankpsalm

Uit Hizkia's dankpsalm

Regering
Koning Hizkia is ernstig ziek geweest en de weg naar het graf heel ver gegaan. Dat drong hem om de weg naar Boven te bewandelen. Hij zingt er van in dit lied, dat hij dichtte na zijn genezing. Een lied, dat we een psalm mogen noemen. En ook in deze psal ...

1 april 1994
De Wekker
Ds. J.H. Velema
924 woorden
Uit Hizkia's dankpsalm

Uit Hizkia's dankpsalm

Leven om te loven
Koning Hizkia is ernstig ziek geweest, maar op zijn gebed uit de nood genezen. Na zijn genezing dichtte hij deze psalm, die een kostbaar document is, waarin de grondlijnen van het waarachtige geloofsleven van alle tijden te vinden zijn: ellen ...

22 april 1994
De Wekker
Ds. J.H. Velema
902 woorden
Verkleed op de kruisweg

Verkleed op de kruisweg

Kleren maken de man en sieren de vrouw. De kleren die je draagt zeggen iets over je persoon en levensinstelling. Helaas wordt vandaag steeds minder gelet op de kleding. Zelfs zegt men: in de postmoderne tijd is er geen mode meer. Ieder doet wat hij of zij goed vindt en kleedt zich zoals men wil, ...

30 maart 2001
De Wekker
Ds. J.H. Velema
700 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. J.T. Bakker, Het dogma tussen tekst en preek, J.H. Kok N.V., Kampen, 1969. 20 blz.
In de serie „Kamper cahiers" verscheen een rectorale rede van prof. dr. J.T. Bakker als het negende deeltje.
Het gaat over de functie van het dogma als spreekregel voor de ...

15 januari 1971
De Wekker
Prof. dr. J. van Genderen
Ds. J.H. Velema
1249 woorden
van 160