92 resultaten
Filteren
van 10
BOEKENNIEUWS

BOEKENNIEUWS

Korte verklaring van de Kerkenordening door Joh. Jansen, 2e druk van de editie 1923.De boekhandel-uitgeverij Ton Bolland te Amsterdam heeft een fotomechanische herdruk gegeven van de eerste druk (1923) van de Korte verklaring van Joh. Jansen.De derde vermeerderde ...

11 november 1976
De Saambinder
Ds. K. de Gier
435 woorden
Bibliotheek van de Theologische School

Bibliotheek van de Theologische School

Na de interne verbouwing van ons schoolgebouw, die in een grote behoefte voorziet, vraagt de bibliotheek onze aandacht. Gaarne zouden we daarvoor nog meer theologische werken van de mannen van de Reformatie en de Nadere Reformatie willen hebben. Maar ook van de predikanten van de Afsche ...

13 maart 1969
De Saambinder
Ds. K. de Gier
154 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen: te Apeldoorn: ds. C. Harinck van Dordrecht. te Amsterdam-C. ds. A. Moerkerken te Nieuw- Beijerland. te Mijdrecht: ds. A. Moerkerken van Nieuw- Beijerland. te Middelburg-Zind: ds. A. Bac van OostkapeUe. te Unionville (Can.): ds. J. M. Kleppe van Woerden. te Westkapelle: ds. W. Hage ...

20 december 1979
De Saambinder
Ds. K. de Gier
B. Stolk
De bibliothecaris.
1447 woorden
PINKSTEREN

PINKSTEREN

Het Pinksterfeest is het laatste van de christelijke feesten waarbij de kerk het heilsfeit herdenkt van de uitstorting van de Heilige Geest. Voor het Kerstfeest geldt het: God met ons. Voor Pasen: God voor ons. Maar voor Pinksteren: God in ons. Zonder Pinksteren zouden de andere heilsfe ...

7 juni 1973
De Saambinder
Ds. K. de Gier
1766 woorden
SCHOLENBOND

SCHOLENBOND

Het hoofdbestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs maakt bekend, dat de algemene jaarvergadering zal gehouden worden op D.V. ZATERDAG 3 MAART 1973, des voormiddags 10 uur, in de congreszaal van „De Doelen" aan het Kruisplein te Rotterdam. Willen allen die op ...

1 februari 1973
De Saambinder
Ds. K. de Gier
Mr. J. de Heer
71 woorden
Naar welke school voor algemeen voortgezet onderwijs?

Naar welke school voor algemeen voortgezet onderwijs?

Zoals u uit de pers kunt vernemen, worden de ouders thans weer in de gelegenheid gesteld hun kinderen aan te melden voor het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs. Vele ouders in onze reformatorische kringen worden hiermee voor een moeilijke beslissing geplaatst. In vele gev ...

14 februari 1974
De Saambinder
Ds. K. de Gier
667 woorden
De verwachting van een duizendjarig vrederijk, door dr. J. van Genderen

De verwachting van een duizendjarig vrederijk, door dr. J. van Genderen

Dit boekje van 68 bladzijden is uitgegeven in de serie Pasmunt. Onder het duizendjarig vrederijk wordt verstaan de opvatting dat op grond van Openb. 20: 1-6 Christus vóór de oordeelsdag duizend jaar op de aarde komt om een vrederijk te stichten. Het middelpunt zal dan J ...

11 oktober 1984
De Saambinder
Ds. K. de Gier
1203 woorden
IN MEMORIAM Ds. W. C. LAMAIN 1904-1984

IN MEMORIAM Ds. W. C. LAMAIN 1904-1984

Vrijdag j.1. 30 november 1984 ontvingen wij rond het middaguur het bericht dat Ds. Lamain in de nacht overleden was. (Amerikaanse tijd ongeveer 4 uur, nederlandse tijd 10 uur). Na zijn operatie was hij weer thuis, maar hij gevoelde zich zeer zwak. Zijn oudste zoon, die in Nederland w ...

6 december 1984
De Saambinder
Ds. K. de Gier
598 woorden
Boekennieuws

Boekennieuws

Bij B.V. Drukkerij J.J. Groen en Zoon, Pieterskerk Choorsteeg 18, Postbus 11031, 2301 EA Leiden, tel. 071 -120493 zijn verschenen: Honigdroppels 1985 kalender met blok en schild, prijs / 13,20. Honigdroppels 1985 kalender in boekvorm, prijs ƒ 13,20. Voor hart en huis 1985 ...

6 december 1984
De Saambinder
Ds. K. de Gier
719 woorden
Het Kerstevangelie van Lukas

Het Kerstevangelie van Lukas

Wanneer wij dit jaar weer herdenken het heilsfeit van de geboorte van de Zaligmaker Jezus Christus in de kribbe van Bethlehem, zal er rondom dit herdenken van het heilsfeit weer veel gelezen worden de hoofdstukken 1 en 2 van "Het heilig Evangelie naar de beschrijving van Lukas". ...

20 december 1984
De Saambinder
Ds. K. de Gier
1547 woorden
van 10