15 resultaten
Filteren
van 2
DE TELEVISIE

DE TELEVISIE

7. Evangelie verkondiging via de t.v.? Kerk en televisie. U zult zich het opschrift boven hel artikel van de vorige keer herinneren. Niets zou er op tegen zijn, als we weer ditzelfde opschrift zouden gebruiken. Wedoen het echter niet, omdat we geen verwarring willen veroorzak ...

9 november 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1065 woorden
DE TELEVISIE

DE TELEVISIE

9. Om het toebetrouwde pand. De laatste keer: een blik op het synodebesluit ten aanzien van de uitzending van evangelisatiebijeenkomsten via de televisie. Voor de meeste lezers schrijf ik thans over geen onbekende zaak. De Generale Synode van Zwolle-Apeldoorn, dinsdag ...

21 december 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1048 woorden
Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker von het land van Altena

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker von het land van Altena

15 Teer spreekt hij tot hen, die van verre staan. Hij wijst op de tekenen van leven, die zij vertonen. Toch laat hij daarin niet rusten. De lammeren wil hij niet verstoten, maar wel gaat het er hem telkens om, dat zij in de enige gerechtigheid van het bloed van Christus hun vastheid zouden ...

27 oktober 1966
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
597 woorden
Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker von het land van Altena

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker von het land van Altena

12 We hebben in de voorgaande artikelen al iets laten zien van het diepe besef van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de hem toebetrouwde zielen, dat Gezelle Meerburg in zijn prediking gedreven heeft. Wie de preken van hem leest, wordt daar telkens door getroffen. Daarom maakt ...

15 september 1966
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
389 woorden
Gods Woord en het gezin

Gods Woord en het gezin

5. Zondag in het gezin. Het is niet zo gemakkelijk uit Gods Woord voorbeelden te laten spreken, die onmiddellijk het verband tussen de dag des Heeren en het gezin illustreren, ’t Is feitelijk ook niet nodig. Zo duidelijk immers laat de Heere dit verband op een andere wijze in ...

2 februari 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1156 woorden
Gods Woord en het gezin

Gods Woord en het gezin

6 Gezin zonder tucht. Van de gezinnen, die ons in Gods Woord getekend worden, geeft het gezin van Eli ons wel een droevig beeld te zien. Zijn zonen leven op het terrein van het heiligdom. Zij bekleden een heilig ambt. Als priester dienen zij op de plaats, waar de naam des Hee ...

16 februari 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1175 woorden
DE TELEVISIE

DE TELEVISIE

6. Kerk en televisie. Tot nu toe hebben we onze aandacht gericht op de bezwaren, die het gebruik van de televisie met zich meebrengt binnen de kring van de gezinnen. Ook in dit artikel willen we op onze gezinnen blijven letten. Alleen wensen we thans iets te schrijven over de ...

12 oktober 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1067 woorden
Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker van hef land van Altena

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker van hef land van Altena

14 Ja juist deze laatste leggen daar getuigenis van af. Zij zijn voorbeelden van een ontdekkende prediking, zoals die in het midden van de gemeente gebracht moet worden. We beluisteren er de waarschuwing in tegen zelfbedrog. Wat is erger dan zichzelf te bedriegen op reis naar de eeuwigheid ...

13 oktober 1966
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
639 woorden
DE TELEVISIE

DE TELEVISIE

8 Aparte Evangelisatie-diensten. We zouden nog eens terugkomen op de vraag of de kerk ook gebruik moet maken van de televisie voor de prediking van Gods Woord. En nu zouden we dan vooral de aandacht richten op de voorstanders van korte toespraken in dienst van het evangelisat ...

23 november 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1024 woorden
DE TELEVISIE

DE TELEVISIE

Om het smalle pad van de vreze des Heeren. Het pad van de vreze des Heeren is smal. Dit betekent niet dat er geen ruimte is in de beleving van de vreze Gods. Gods gebod is zeer wijd voor de waarachtige liefhebbers. Gods dienst is een zalige dienst. Daar is een geestelijke blijdschap in God ...

28 september 1967
Bewaar het pand
Ds. Slagboom
1122 woorden
van 2