11 resultaten
Filteren
van 2
Een leven in Jezus

Een leven in Jezus

Winslow, een puriteinse vrouw met een mix van diep-doorleefde vroomheid èn singuliere gaven. Vanzelfsprekend niet in een kerkelijk ambt en daarom niet eens voor een plaatsje in de kleine kerkgeschiedenis in aanmerking komend. Maar daarom niet minder groot. Zij heeft in ieder geval op haar zo ...

31 mei 1995
Terdege
G. van Dijk
2249 woorden
William Cowper

William Cowper

Het stadje Berkhamsted, zo'n dertig kilometer ten noorden van Londen, is onbeduidend. Slechts één aanzienlijk gezin woont er: de Cowpers. Op 15 november 1731 krijgen hofpredikant dr. John Cowper en zijn jonge vrouw Ann Donne, een nazaat van de beroemde dichter John Donne, een zoon: William. ...

15 april 1998
Terdege
G. van Dijk
1604 woorden
Een denkend riet

Een denkend riet

Blaise Pascal ziet op 19 juni 1623 het levenslicht. Het gezin Pascal woont in de provinciehoofdstad ClermontFerrand, waar vader Etienne een positie bekleedt als hoge ambtenaar bij het belastingwezen. Blaise is nog maar drie jaar oud als zijn moeder sterft. Het zwakke knaapje moet met zijn ge ...

18 september 1996
Terdege
G. van Dijk
1883 woorden
Augustinus' antwoord aan een eigenwijze student

Augustinus' antwoord aan een eigenwijze student

De student gekleed in jeans en de predikant in een stemmig pak? Nee, in de zomermaand augustus Anno Domini 410 stuurt de 19-jarige Griekse student Dioscorus de kerkvader Augustinus een waslijst met diepzinnige vragen, vergezeld van een wat bombastisch opgestelde brief. Er Is niets nieuws onder ...

17 oktober 1994
Reformatorisch Dagblad
G. van Dijk
1113 woorden
Copernicus en de draai in ons hoofd

Copernicus en de draai in ons hoofd

In 1543, nu 450 jaar geleden, liet hij een boek verschijnen waarin de draaiing van de aarde om de zon werd aangetoond. Een storm van kritiek barstte los. Had Jozua niet gezegd: „Zon sta stil?" En had de wijze Salomo in zijn boek Prediker niet gezegd: „Ook rijst de zon op, en gaat onder?" En ...

10 december 1993
Reformatorisch Dagblad
G. van Dijk
2291 woorden
Dies Natalis 1991 studentencorps P.F.S.A.R.

Dies Natalis 1991 studentencorps P.F.S.A.R.

De 87e Dies Natalis (verjaardag) van het studentencorps „Per Fidem Studiumque Ad Rostra" van de Theologische Universiteit te Apeldoorn mochten wij op vrijdag 13 december j.l. vieren. Hieronder vindt u een samenvattende opsomming van enkele gedachten uit de lezing die drs. J. ...

24 januari 1992
De Wekker
G. van Dijk
B.A.T. Witzier
871 woorden
William Grimshaw

William Grimshaw

Haworth is een 'literair heiligdom' geworden. Elk jaar komen duizenden 'pelgrims' naar de dorpskerk, waar ze in diepe devotie voorbij de graven van de jonggestorven gezusters Brontë schuifelen. Helaas hebben de moderne literaire Brontë-aanbidders geen flauw vermoeden welke geweldige gebeurte ...

28 april 1999
Terdege
G. van Dijk
1980 woorden
Klaroengeschal tegen "Bloody Mary"

Klaroengeschal tegen "Bloody Mary"

Wellicht roept het woord "monsterachtig" nu een sterk gevoel van afschuw wakker. Door John Knox is het bedoeld in de zin van "tegennatuurlijk". Hoewel na kennisname van het geschrift wel de indruk gewekt is dat "onnatuurlijk" voor Knox ongeveer hetzelfde inhoudt als "monsterachtig". De boudh ...

24 september 1993
Reformatorisch Dagblad
G. van Dijk
2246 woorden
Zwolle wil graf niet onderhouden

Zwolle wil graf niet onderhouden

Wie in het gemeentelijk archief van Zwolle de kaartenbak doorsnuffelt onder het trefwoord "Tobias", komt tot de ontdekking dat die naam veelvuldig voorkomt in de Zwolse historie. De Tobiassen zijn in maatschappelijk opzicht niet de geringsten geweest. Vaak vind je achter hun naam de toevoeging: " ...

16 augustus 1993
Reformatorisch Dagblad
G. van Dijk
919 woorden
Meubels maken met tandemsysteem

Meubels maken met tandemsysteem

Het meisje woont in een gezinsvervangend tehuis in Zwolle en werkt in Kampen bij Breman-Meubel. Deze meubelfabriek is een van de bedrijven die zijn aangesloten bij ROZY-Werk, een stichting onder verantwoordelijkheid van Vereniging Kinderzorg Zwolle. ROZY-Werk (Regionaal Overleg Zwakzinnigenzorg I ...

19 juli 1994
Reformatorisch Dagblad
G. van Dijk
487 woorden
van 2