52 resultaten
Filteren
van 6
Het doel van de Bijbel (2)

Het doel van de Bijbel (2)

PASTORAALBlijven hopenIn het kader van de al eerder aangehaalde tekst uft Johannes 20 heeft men wel gesproken over de „opdat-structuur" van de Schrift (W.H. Velema). Ik geef toe: Een wat cryptische uitdrukking. Maar de bedoehng van deze typering is de volgende: Hoe boeiend bep ...

4 december 1998
Gereformeerd Weekblad
G. van den End
1396 woorden
Zij sprak van Hem

Zij sprak van Hem

Hebt u er wel eens op gelet hoe verschillend de mensen reageren op het grote gebeuren van de geboorte van de Heere Jezus Christus? Maria zegt niet zoveel. Alles wat ze hoort bewaart ze in haar hart. Simeon is weer heel anders. Die begint ineens te jubelen. Hij loofde God. En weer anders is A ...

30 december 1971
De Waarheidsvriend
G. van den End
1273 woorden
Groeien in heiliging (2)

Groeien in heiliging (2)

Groeien in de diepteIn het kader van ons onderwerp spraken onze oude theologen wel van groeien in de diepte. U vindt dat misschien een wat vreemde uitdrukking. Maar zij bedoelden daar eenvoudig dit mee: waar wij zelf in eigen oog steeds minder worden, daar gaat C ...

30 januari 1997
De Waarheidsvriend
G. van den End
2099 woorden
Ons leven geleefd van het begin van Zijn menswording

Ons leven geleefd van het begin van Zijn menswording

De hele periode van Jezus' levenWanneer er sprake is van de gehoorzaamheid van Christus aan de wet, denken wij bijna vanzelf aan de tijd dat Hij rondging op de aarde met Zijn discipelen. Wat ons dan voor ogen staat, is Jezus' doop in de Jordaan, Zijn gevangenneming in Gethseman ...

24 december 1992
De Waarheidsvriend
G. van den End
1904 woorden
Verachteren in de genade

Verachteren in de genade

Een gevaar dat altijd aanwezig is, is dat we verslappen, de moed opgeven. Je bent met iets begonnen, je hebt iets aangepakt, maar na verloop van tijd begint de aandacht minder te worden. Je bent er niet meer zo met hart en ziel bij betrokken.Dat kan op elk gebied zich voordoen. Iemand ...

13 november 1986
De Waarheidsvriend
G. van den End
1726 woorden
De Prediking (5)

De Prediking (5)

Het actuele in de prediking
Preken is het Woord van God konkreet maken, juist voor de tijd waarin wij leven. Dat is helemaal in overeenstemming met de Schrift zelf. Alle bijbelboeken zijn oorspronkelijk altijd gericht op bepaalde mensen in een bepaalde historische ...

26 maart 1992
De Waarheidsvriend
G. van den End
Huizen
1895 woorden
Openbaring en ervaring bij Brakel (2)

Openbaring en ervaring bij Brakel (2)

Wie worden bedoeld?In het vorige artikel noemden wij de titel van het hoofdstuk dat Brakel toevoegde aan het eerste deel van zijn Redelijke Godsdienst. Het luidt: Waerschouwende Bestieringe tegen de Piëtisten. Als u vraagt wie hij precies op het oog had, dan noem ik een rijt ...

23 november 1995
De Waarheidsvriend
G. van den End
1815 woorden
Het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi

Het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi

Drie stellingen
Misschien dat u er u enigszins over verwondert in dit nummer van ons blad een artikel aan te treffen over Franciscus van Assisi. Was die man niet rooms-katholiek? En was hij niet de stichter van een kloosterorde waarin volstrekte armoede é&ea ...

19 december 1991
De Waarheidsvriend
G. van den End
Huizen
2199 woorden
De Prediking (4)

De Prediking (4)

Appèl in de prediking
In ons vorige artikel schreven we iets over het wezen van de prediking. Het is God zelf, die met zijn eisen en beloften naar ons toe komt. Die ons roept en aanspreekt, waardoor wij ten volle verantwoordelijk worden gesteld.
Dat bet ...

19 maart 1992
De Waarheidsvriend
G. van den End
Huizen
1857 woorden
Wederkomst en laatste oordeel (4)

Wederkomst en laatste oordeel (4)

Eindeloze kringloopGraag wil ik in dit laatste artikel over de wederkomst en het laatste oordeel nog even ingaan op de religieuze vermenging van onze tijd. In een eerder stadium noemde ik al de godsdienstige desoriëntatie die wij in onze dagen zien. Het unieke van het christeli ...

15 juli 1993
De Waarheidsvriend
G. van den End
1424 woorden
van 6