6 resultaten
Filteren
GELOVEN ZONDER KERK?

GELOVEN ZONDER KERK?

We kennen in onze tijd het verschijnsel van ‘geloven zonder kerk’. Er worden nieuwe termen voor gesmeed, zoals ‘reli-shoppen’ en ‘solo-religieuzen’. Daar zit iets in van: ‘ik wil geen dwang, ik wil geloven zonder dat iemand mij ook maar iets voorschrijft of oplegt.’ De kerk wordt dan gezien als ...

1 oktober 2011
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
1532 woorden
EEN OUDERLING GAAT VOORBIJ…

EEN OUDERLING GAAT VOORBIJ…

De kop boven deze column is een knipoog naar de titel van een fotoboek over protestants kerkelijk leven in de vorige eeuw: ‘De dominee gaat voorbij’. Het boek pretendeerde een beeld te geven van de eerste 75 jaar van de twintigste eeuw. De titel sprak voor zichzelf. Er verschenen destijds ...

1 mei 2008
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
523 woorden
IS HUISBEZOEK NOG WEL VAN DEZE TIJD?

IS HUISBEZOEK NOG WEL VAN DEZE TIJD?

VROEGER EN NU Het huisbezoek in de traditionele vorm is niet langer vanzelfsprekend. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen heeft het ambt van ouderling niet meer het aanzien, dat het vroeger wel had. Dat aanzien had vooral te maken met het gees ...

1 mei 2007
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
1480 woorden
TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST

TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST

Dr. C. van der Kooi is universitair hoofddocent dogmatiek en bijzonder hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de VU te Amsterdam. Hij houdt zich dus o.a. wetenschappelijk bezig met het beroep op de gaven en werkingen van de Heilige Geest (actuele vragen!). Wetenschappelijk wi ...

1 maart 2008
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
551 woorden
Te vroeg of te laat?

Te vroeg of te laat?

De seksualiteit in het gesprek rond de aanvraag voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk De redactie vroeg mij een artikel te schrijven over de vraag hoe ik de seksualiteit ter sprake breng in het gesprek rond de aanvraag voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Met enige aa ...

1 december 1989
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
3328 woorden
COLUMN: STILTE GEVRAAGD

COLUMN: STILTE GEVRAAGD

Het maakt in diverse opzichten een heel verschil, of je een rooms-kalholieke eredienst bijwoont, of een protestantse. De inrichting van het kerkgebouw is meteen al anders, al komt het bij ons in Leiden wel voor dat verdwaalde rooms-katliolieken twijfelen of ze aan het goede adres zijn of niet ...

1 november 2000
Ambtelijk Contact
G.C. Den Hertog
780 woorden