115 resultaten
Filteren
van 12
De Reformatie als belofte voor de toekomst in het veld gebracht

De Reformatie als belofte voor de toekomst in het veld gebracht

Abstract
In the decades after the 1960s G.C. Berkouwer’s students H.M. Kuitert and H. Wiersinga created an uproar in the Gereformeerde Kerken in Nederland with their provocative theological publications. At the same time, J.T. Bakker, another student of Berkouwer, ...

1 september 2014
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
9072 woorden
Theologie en pastorie

Theologie en pastorie

Vorig jaar is er op initiatief van prof. dr. H.J. Selderhuis van 18-20 januari en van 15-17 november een tweetal driedaagse ‘opfris’-cursussen voor predikanten gehouden, even over de grens, in de Johannes à Lasco-bibliotheek in het Noord-Duitse Emden. Het eigene van deze c ...

1 september 2007
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
379 woorden
Reflexen

Reflexen

Het Reformatorisch Dagblad van 7 januari jongstleden gaf een korte impressie van de causerie die drs. W.J. Deetman, lid van de Raad van State, de dag ervóór op de contio van de Gereformeerde Bond had gehouden. Eén zin uit dat verslag bleef bij me haken: ‘Hij wees o ...

1 maart 2010
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
3635 woorden
Reflexen

Reflexen

Wij leven van de hypes
De redacteuren van dit tijdschrift weten uiteraard ruim van tevoren, wanneer ze aan de beurt zijn om de Reflexen te verzorgen. Hoewel ieder het op zijn eigen wijze voorbereidt, zal er vermoe delijk wel een gemeenschappelijke lijn in die voorberei ...

1 juni 2008
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
5071 woorden
Een symposium in Apeldoorn over Bijbel en ethiek

Een symposium in Apeldoorn over Bijbel en ethiek

Abstract
This article is meant as an introduction on the two following articles. It contains a short presentation of the work of professor Oliver O’Donovan, especially his books Resurrection and Moral Order and The Desire of the Nations, and a brief indication of ...

1 juni 2005
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
2932 woorden
Boekaankondigingen

Boekaankondigingen

Bob Becking en Gerard Rouwhorst (red.), Religies in interactie. Jodendom en christendom in de Oudheid, (Utrechtse Studies deel 9), Meinema, Zoetermeer 2006, 190 p., € 18,50 (ISBN 9021141000).
Wat gebeurt er met religieuze tradities als ze met elkaar in contact komen? Welke vormen v ...

1 december 2008
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
J. Hoek
A. Noordegraaf
P.J. Visser
G. van den Brink
2918 woorden
Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen1

Want Hij regeert en zal Zijn almacht tonen1

God doet recht is het derde deel in de serie dogmatische studies die A. van de Beek onder de titel ‘Sprek en over God’ doet verschijnen. In het ‘Woord vooraf ’ bij het eerste deel, Jezus Kurios (1998), schrijft hij dat het aanvankelijk zijn bedoeling was een complete ...

1 december 2008
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
3033 woorden
Reflexen

Reflexen

Een bottenkistje
Over het algemeen kunnen geloof, kerk en theologie zich in ons land niet in de warme belangstelling van de media verheugen. Des te opmerkelijker is het dat de theologie in de afgelopen maanden twee keer voor ‘hot news’ heeft gezorgd. Om ...

1 maart 2003
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
3722 woorden
Reflexen

Reflexen

Verlangen naar meer van de Geest

Terugkijkend op wat de afgelopen maanden in theologisch en kerkelijk opzicht speelde, springt voor mijn besef voor wat de confessioneel-gereformeerde wereld in ons land als eerste het ‘verlangen naar meer van de Geest’ ...

1 maart 2006
Theologia Reformata
G.C. den Hertog
4081 woorden
Boekaankondigingen

Boekaankondigingen

J. Philip Arthur, Why Read Church History (Edinburgh/Carlisle: The Banner of Truth Trust, 2015), 24 p., £ 1.50 (ISBN 9781848715271).In dit pamflet geeft de auteur, baptistenpredikant in Lancaster en gastlector in de kerkgeschiedenis aan London Theological Seminary, ...

1 december 2016
Theologia Reformata
H. van den Belt
J. Hoek
G.C. den Hertog
894 woorden
van 12