8 resultaten
Filteren
Belangrijk moment

Belangrijk moment

Het was een belangrijk en ernstig moment toen op 28 september Dr. W. H. Vele-ma de beslissing inzake zijn benoeming tot hoogleraar, aan de Synode meedeelde. Met stille aandacht werd geluisterd naar de motivering en de wijze waarop Dr. Velema tot deze beslissing gekomen was. Uiteraar ...

1 november 1965
Ambtelijk Contact
Geleynse
379 woorden
NIEUWE AMBTSDRAGERS

NIEUWE AMBTSDRAGERS

Nieuwe ambtsdragers In Vele gemeenten zullen begin januari weer andere broeders in het ambt bevestigd zijn. Naar wij hopen blijven de afgetreden brs. abonné op A.C. zodat onze administrateur tal van nieuwe abonné’s kan inschrijven. Wil elke scriba aan deze zaak wel de nodige aandacht schen ...

1 januari 1964
Ambtelijk Contact
Geleynse
133 woorden
Openingswoord

Openingswoord

De heer K. Geleynse begroette de broeders met de volgende woorden: Het is elk jaar opnieuw een vreugde een groot aantal broeders te mogen be groeten. Door uw aanwezigheid geeft u blijk deze vergaderingen niet te willen missen en daarom: allen hartelijk welkom. Door een samenloop van ...

1 december 1965
Ambtelijk Contact
Geleynse
2466 woorden
De vorming van Ambtdragers

De vorming van Ambtdragers

Meerdere malen heeft men mij gevraagd hoe de zaak van het „Vormingswerk Ambtsdragers” in de classis Groningen nu toch precies tot stand en op gang gekomen is en hoe dit zich nu ontwikkelt. Daar dit een zaak is waar mogelijk alle ambtsdragers profijt van kunnen hebben, lijkt het mij goed in ons bl ...

1 mei 1965
Ambtelijk Contact
Geleynse
307 woorden
Meer dan tweehonderd foliovellen

Meer dan tweehonderd foliovellen

Volgens „de Wekker” schreef de praeses van de Generale Synode 1959 over de omvangrijke hoeveelheid rapporten welke door deze G.S. behandeld diende te worden. In verband met het schrijven van een artikeltje over de komende synode hadden wij dit juist ook nog eens nagegaan en U kunt het zelf zien ...

1 mei 1962
Ambtelijk Contact
Geleynse
764 woorden
Vorming skursus voor Ambtsdragers

Vorming skursus voor Ambtsdragers

In gedachten zie ik al diepe rimpels verschijnen in de voorhoofden van onze eerwaarde en misschien zelfs van weleerwaarde broeders bij het lezen van dit opschrift. „Wat gaat men nu weer verzinnen, moet ik soms in de schoolbanken met potlood en papier om nu eens te gaan leren voor diaken o ...

1 mei 1963
Ambtelijk Contact
Geleynse
485 woorden
Eerste kontact in 1964

Eerste kontact in 1964

Wanneer u de eerste aflevering van Ambtelijk Contact in 1964 ontvangt is het nieuwe jaar al weer enkele weken oud. Niettemin willen wij graag de redaktieraad, alle medewerkers, onze administrateur, hem die de verzending van ons blad verzorgt, de drukker en zeker ook alle abonné’s een voors ...

1 januari 1964
Ambtelijk Contact
Geleynse
399 woorden
Bevestiging ambtsdragers en Generale Synode

Bevestiging ambtsdragers en Generale Synode

Zoals gewoonlijk zal op meerdere plaatsen in ons land op 1 of 2 januari weer de bevestiging van ambtsdragers plaats vinden. In vele kerken gebeurd dit tegenwoordig in juli of augustus zodat nieuw gekozen brs. direkt na de vakantie met hun werk kunnen beginnen. ’t Gaat mij nu echter om de b ...

1 november 1965
Ambtelijk Contact
Geleynse
218 woorden