49 resultaten
Filteren
van 5
Opendeurwerk

Opendeurwerk

1. Eén van de moeilijkste opdrachten, die men een predikant of jeugdleider kan geven, is om de jongens en meisjes van Gymnasium, H.B.S., M.U.L.O., avondscholen, ambachtsschool en andere cursussen bijeen te krijgen op een avond in de week en op Zondagmorgen. „Wat moeten we toch met de jeug ...

4 maart 1950
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
H
J. TER HAAR ROMENY (Busaum)
1912 woorden
Opgave Seminarie

Opgave Seminarie

De Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk heeft in haar vergadering van 14 October 1949 besloten, over te gaan tot de instelling van een theologisch Seminarium, hetwelk voorlopig gevestigd wordt te Driebergen in het „Eykmanhuis”. Dit Seminarium heeft ingevolge het bepaalde in art. ...

7 januari 1950
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
H
J. F. WESSELDIJK
E. EMMEN
1404 woorden
Was de Reformatie wel echt nodig? (I)

Was de Reformatie wel echt nodig? (I)

Reformatie herdenkingH, Liefting, SchoonhovenDe katholieke kerk...: een kerk die zich er op voorstaat de apostolische traditie zuiver te hebben doorgegeven. Een kerk waar Petrus en Paulus bij betrokken waren. Een kerk met de prachtigste belijdenisgeschriften: het Apostolicum, ...

19 oktober 2001
Gereformeerd Weekblad
H
Liefting
1302 woorden
Sterven en dan? (1)

Sterven en dan? (1)

PASTORALE VRAGENInleidingIn een drietal artikelen wil ik met u wat nadenken over een diep ingrijpend en insnijdend gebeuren in het leven van ons mensen: ons sterven. Dat wij sterfelijke mensen zijn is iets wat we elke dag kunnen constateren. Nu eens sterven mensen heel dichtbi ...

4 mei 1995
Gereformeerd Weekblad
H
P.V.
1856 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Vergadering der classis Amersfoort op 12 Aug. 1891.Vertegenwoordigd waren 12 kerken met 21 keurstemmen en ééne adviseerende stem.Dr. G. van Goor opende de vergadering met gebed en het lezen van Openb. i.De geloofsbrief uit Vreeland werd, wegens gebrek in den vorm, niet i ...

23 augustus 1891
De Heraut
H
C
E. STAVERMAN
Scriba.
J. KOOPSEN
1051 woorden
EDDA EN THORA

EDDA EN THORA

K. H. Miskotte, EDDA EN THORA, 3e druk, 436 blz., geb. ƒ 59, —, uitg.mij J. H. Kok, Kampen, 1983.Dit 7e deel van het Verzamelde Werk van Miskotte is een werk van historische betekenis. Het verscheen in Ie druk in 1939, een periode van de herleving van het Germaanse heidendom. Een krui ...

1 september 1985
Theologia Reformata
H
Bt.
748 woorden
THEOLOGIE UND LEBENSFÜHRUNG

THEOLOGIE UND LEBENSFÜHRUNG

K. Bockmühl, THEOLOGIE UND LEBENSFÜHRUNG, 164 S., Brunnen Verlag, Giessen, 1982.In deze Gesammelte Aufsatze II zijn negen voordrachten en opstellen bijeengebracht uit de jaren 1976-'81.In de eerste bijdrage wijst de auteur op de steeds dieper wordende kloof tussen theologie en ...

1 januari 1983
Theologia Reformata
H
Bt.
416 woorden
DE LAATSTE DAGEN IN JERUZALEM

DE LAATSTE DAGEN IN JERUZALEM

D. Plusser (red.), DE LAATSTE DAGEN IN JERUZALEM, 136 blz., geb. / 29, 50, uitg. mij. J. H. Kok, Kampen, 1983.Vijf geleerden van de Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem hielden onder voorzitting van David Plusser (nieuwtestamenticus) een symposium over Jezus' laatste dagen in Jerusal ...

1 januari 1983
Theologia Reformata
H
Bt.
440 woorden
Guido de Brés

Guido de Brés

3. Opsteller van de GeloofsbelijdenisZoals we reeds opmerkten is De Brés vooral bekend geworden door het schrijven van een boekje, waarin een Geloofsbelijdenis werd ontvouwd. De Brés kwam tot de overtuiging, dat het nuttig zou zijn voor de gereformeerden in de Nederlanden, als ...

21 januari 1983
Gereformeerd Weekblad
H
H.
1545 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit.Men schrijft ons; Da antwoorden op de circulaire vaa Directeuren inzake de verhooging van 25 % zouden stof leveren voor kolommen druks.Verrassend is het te zien, dat een groot aantal contribuanten het vanzelf sprekend achten. Zij beamen volkomen ...

17 augustus 1919
De Heraut
H
A. MUNNIK
J. de Vries
B. A. KNOPPERS.
3407 woorden
van 5