95 resultaten
Filteren
van 10
Iets over Walen en Hugenoten (i)

Iets over Walen en Hugenoten (i)

Toen in het laatste kwart van de 16de eeuw onze voorouders zich vrijmaakten van de Spaanse overheersing, kon de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk openlijk een organisatie gaan opzetten. Kerkleer en -orde waren uit Frankrijk gekomen via de broeders uit de Zuidelijke Nederlanden. Naas ...

1 januari 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
539 woorden
Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Aan de Westkant van de Rhône-delta ligt, ingesloten door 13de-eeu"W"se wallen, het stadje Aigues- Mortes. Reeds van verre valt een zware, vooruitgeschoven toren op: de Tour de Constance. Die toren met zijn 6 meter dikke muren heeft nimmer een beleg doorstaan, maar hij is berucht geworden als ...

1 juni 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1282 woorden
Paradoxaal

Paradoxaal

'Zowel op Italiaanse, als op internationale schaal, is er een proces gaande van ontbinding en ontwrichting dat de toestand van evenwicht, waarin we tot dusver leefden, reeds verstoord heeft, zonder dat het tot een nieuw evenwicht heeft kunnen komen. Als een schijnbare tegenstelling (paradox) is ...

1 september 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
155 woorden
Geen vijfde evangelie

Geen vijfde evangelie

Tot in de 13de eeuw zijn er mededelingen gedaan over pelgrims, die in Jeruzalem lijkwaden zouden hebben gezien met daarop de afdruk van een gekruisigd lichaam. In 1389 werd in Lirey (N.O. Frankrijk) een lijkkleed vereerd, dat het lichaam van de 'Gekruisigde' zou hebben gedekt. Maar bisschop ...

1 juni 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
536 woorden
Getrouw tot de dood

Getrouw tot de dood

In 1548 ging Beza (Théodore de Bèze), die Calvijns opvolger zou worden, met zijn vriend de jurist Jean Crespin uit Parijs naar Genève. Deze stad was in 1536,onder invloed van de bezielde Hervormer Farel, een protestantse republiek geworden. Sedertdien had Calvijn de geestelijke leiding gehad in ...

1 juni 1979
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
964 woorden
Het edict van Nantes

Het edict van Nantes

Van 1562 — het jaar van de moord op het protestantse kerkvolk van Vassy (N.O. Frankrijk) door de soldaten van legeraanvoerder Frans de Guise — tot 1593 heeft het Franse volk zware beproevingen moeten doorstaan als gevolg van de acht godsdienstoorlogen. Drie partijen bestreden elkaar: de ultr ...

1 oktober 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2523 woorden
Oecumenische polarisatie?

Oecumenische polarisatie?

In juli 1981 is er, in het kader van de Wereldraad van Kerken (CEC), een vrouwenbijeenkomst gehouden in het Engelse Sheffield. Over dat gebeuren schreef Elisabeth Behr-Siegel een artikel, in het Franse protestantse weekblad 'Rèforme' van 12 sept. '81. Dat is toen besproken op een vergadering ...

1 januari 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
214 woorden
Johannes Hus (s)

Johannes Hus (s)

Johannes Hus werd geboren in 1369 te Hus(s)inec in het koninkrijk Bohemen. (Thans Tsjechoslowakije). Priester gewijd in 1400, wordt hij geroepen tot belangrijke functies in Praag: kanselredenaar van de Bethlehemkapel - waar Tsjechisch de voertaal is - professor aan de Kareluniversiteit, biec ...

1 maart 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
908 woorden
De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

Eind september 1532 was Farel, een Franse evangelist in dienst van het sinds 1528 hervormde kanton Bern, naar Genève gekomen. In besloten bijeenkomsten verkondigde hij het Evangelie, als de enige grondslag van het ware geloof. Onvermoeid wees de welsprekende Farel zijn hoorders op het onschr ...

1 januari 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1585 woorden
Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid was nooit Rome's grootste deugd! Uitgaande van het onjuiste standpunt dat veelvormigheid van religieuze opvattingen verkeerd, eenvormigheid per se goed is, zichzelf bovendien beschouwende als de enige behoedster van absolute morele en geestelijke waarheden, duldt de r.k. ker ...

1 februari 1984
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
726 woorden
van 10