95 resultaten
Filteren
van 10
Na de herroeping van het Edict van Nantes (I)

Na de herroeping van het Edict van Nantes (I)

Bij het 'eeuwig en onherroepelijk 'Edict van Nantes (1598), had koning Hendrik IV van Frankrijk aan zijn hervormde onderdanen vrijheid van godsdienst en burgerrechten verleend. Toen zijn kleinzoon Lodewijk XIV, op 17 (18) oktober 1685, het Edict van Nantes herriep, meende hij - ten onrechte zoa ...

1 mei 1983
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1033 woorden
1685-1985

1685-1985

Ter gelegenheid van het derde eeuwjaar van de Herroeping van het Edict van Nantes (1685), wordt er in Le Queyras (Hautes-Alpes, ten z.o. van Briangon) een TERUGKEER NAAR LE QUEYRAS georganiseerd.Tijdens de geloofsvervolgingen vóór en na die Herroeping, heeft Le Queyras een groot deel ...

1 februari 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
170 woorden
Gaspard de Coligny

Gaspard de Coligny

Tegen het einde van iedere maand augustus gaan de gedachten van een historiebewuste protestant wel eens uit naar het jaar 1572. Toen immers werden van 24 tot 28 augustus in Parijs, en van 25 augustus tot 5 oktober op een twaalftal plaatsen in de provincies, dertig duizend hugenoten op gruwel ...

1 augustus 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1974 woorden
Waartoe de pausreizen dienen

Waartoe de pausreizen dienen

Gelezen in het Parijse dagblad 'L'Aurore' van 12 maart '81: 'De komst van Johannes Paulus II in Zwitserland veroorzaakt nu reeds een felle pennestrijd in kringen van het Zwitserse protestantisme. De Synodale Raad van de Hervormde kerk van het kanton Sankt Gallen waar de Heilige Vader heen zal g ...

1 mei 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
135 woorden
Christendom en vrijheid:

Christendom en vrijheid:

Men zou kunnen stellen dat christendom en vrijheid in eikaars verlengde liggen. Of, zo men wil: calvinisme en vrijheid. Op een in 1935 te Parijs gehouden internationaal calvinistencongres, verklaarde onze landgenoot prof. Rutgers: 'Terecht heeft men in het calvinisme de bron gevonden van de ...

1 mei 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1548 woorden
De 'Heilige pastoor van Ars'

De 'Heilige pastoor van Ars'

Vianney werd geboren op 8 mei 1786 in het dorp Dardilly bij Lyon, als jongste zoon uit een landbouwersgezin. Vijftien maanden oud maakte hij reeds het kruisteken. Drie maanden later knielde de baby, als zijn vrome moeder bad. Toen hij vier jaar oud was, nam hij in plaats van een pop een Mari ...

1 mei 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1262 woorden
De Taxil-mystificatie

De Taxil-mystificatie

Honderd jaar geleden wees paus Leo XIII, in de encycliek 'Humanum Genus', op de onverzoenlijke tegenstelling tussen het rijk van God en dat van Satan, tussen de R.K. kerk en de vrijmetselarij. Reeds eerder had Pius IX de idee gepropageerd dat de Loge (de vrijmetselarij) de 'Synagoge van Sata ...

1 september 1984
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
951 woorden
De Reformatie te Genève, voor Calvijn

De Reformatie te Genève, voor Calvijn

(I) Het zal in oktober 1982 vier en een halve eeuw gelden zijn, dat de Franse Hervormer Guillaume Farel - in Katwijk aan Zee is een school naar hem vernoemd - voor het eerst in Genève het Evangelie ging prediken, als zijnde de enige grondslag voor het geloof. Farel was een discipel van Lefèv ...

1 december 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
956 woorden
Johannes Hus(s) II

Johannes Hus(s) II

De oud-condottiere Johannes XXIII werd door troepen van de koning van Napels uit Rome verdreven. Profiterend van de hachelijke positie van de kerkvorst, verkreeg keizer Sigusmund - broer van koning Wenceslas van Bohemen - de toezegging dat er een algemeen concilie bijeengeroepen zou worden. ...

1 mei 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1042 woorden
Niet God dienen en Mammon (Matth. 6:24)

Niet God dienen en Mammon (Matth. 6:24)

In het gezaghebbende Franse dagblad 'Le Monde' van 5 mei '87 lazen wij, van de oud-hoogleraar aan de universiteit van Nice, J. W. Lapierre, een ingezonden stuk over de geruchtmakende affaire Marcinkus. De goed-roomse professor Lapierre schrijft: 'Het Vaticaan weigert om de Itahaanse justitie de ...

1 juni 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
222 woorden
van 10