95 resultaten
Filteren
van 10
Het edict van Nantes

Het edict van Nantes

Van 1562 — het jaar van de moord op het protestantse kerkvolk van Vassy (N.O. Frankrijk) door de soldaten van legeraanvoerder Frans de Guise — tot 1593 heeft het Franse volk zware beproevingen moeten doorstaan als gevolg van de acht godsdienstoorlogen. Drie partijen bestreden elkaar: de ultr ...

1 oktober 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2523 woorden
De wegbereider der Franse hervorming

De wegbereider der Franse hervorming

(I) Het jaar 1986 doet onze gedachten 450 jaar terug gaan naar 1536, het sterfjaar van Lefèvre d'Etaples, en het jaar waarin Calvijn naar Genève kwam. Hierover in een ander artikel.In het voorwoord van zijn boek 'Histoire des protestants de France', schreef G. de Félice: 'De uitvindin ...

1 maart 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2169 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

In het begin van de zestiende eeuw woonde in de, buiten Parijs gelegen!, abdij Saint-Germain-des-Près Lefèvre (Faber) d'Etaples, naar zijn gelijknamige geboorteplaats. Deze humanist en theoloog heeft veel geschreven. Van zijn in 1509 - het geboortejaar van Calvijn - uitgekomen Latijns Psalme ...

1 augustus 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2052 woorden
Gaspard de Coligny

Gaspard de Coligny

Tegen het einde van iedere maand augustus gaan de gedachten van een historiebewuste protestant wel eens uit naar het jaar 1572. Toen immers werden van 24 tot 28 augustus in Parijs, en van 25 augustus tot 5 oktober op een twaalftal plaatsen in de provincies, dertig duizend hugenoten op gruwel ...

1 augustus 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1974 woorden
Na 125 jaar: De gebeurtenissen van 1853

Na 125 jaar: De gebeurtenissen van 1853

Om de ook in de Nederlanden doordringende hervormingsbeweging beter te kunnen bestrijden, voerde paus Paulus IV na overleg met de landsheer Philips II een nieuwe kerkelijke indeling in: 1559. Er kwamen drie aartsbisdommen (o.a. Utrecht) en vijftien bisdommen (w.o. Haarlem, Leeuwarden, Gronin ...

1 april 1978
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1909 woorden
De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

Eind september 1532 was Farel, een Franse evangelist in dienst van het sinds 1528 hervormde kanton Bern, naar Genève gekomen. In besloten bijeenkomsten verkondigde hij het Evangelie, als de enige grondslag van het ware geloof. Onvermoeid wees de welsprekende Farel zijn hoorders op het onschr ...

1 januari 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1585 woorden
De geschiedenis der Waldenzen

De geschiedenis der Waldenzen

Onze 44.000 Italiaanse geloofsgenoten - 1 per mille van de bevolking - zijn een protestantse voorpost in het (in naam nog) roomse Italië. De Waldenzen hebben een lange, roemvolle geschiedenis, door hun trouwe verkondiging van de Boodschap van het zuivere Evangelie. (Zie over hen o.a. een boe ...

1 november 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1566 woorden
Christendom en vrijheid:

Christendom en vrijheid:

Men zou kunnen stellen dat christendom en vrijheid in eikaars verlengde liggen. Of, zo men wil: calvinisme en vrijheid. Op een in 1935 te Parijs gehouden internationaal calvinistencongres, verklaarde onze landgenoot prof. Rutgers: 'Terecht heeft men in het calvinisme de bron gevonden van de ...

1 mei 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1548 woorden
Het hervormingsmonument te Genève

Het hervormingsmonument te Genève

Dit jaar wordt herdacht, dat de reformator Calvijn zich in 1536 te Genève vestigde. Een reden voor ons om eens aandacht te besteden aan het Internationale Hervormingsmonument (IHM) in deze stad.
Wie te Genève op de Mont-Blancbrug staat en naar het zuiden kij kt, ziet hoog boven de huize ...

1 juni 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1524 woorden
De geschiedenis der Waldenzen (II)

De geschiedenis der Waldenzen (II)

Het edict van 1694 van hertog Victor Amadeus van Savoye, waarbij de Waldenzen vrijheid van godsdienst hadden gekregen, was uitgevaardigd onder druk van Engeland en Nederland (Willem III!). Tot 1789 of daaromtrent leefden zij in een soort van getto, waarin zij geduld werden. In 1730 waren all ...

1 december 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1398 woorden
van 10