95 resultaten
Filteren
van 10
Ander nieuws uit Polen

Ander nieuws uit Polen

Het Waldenzenblad - L'Eco delle Valli Valdesi - van 3 april '81, citeert een deel van een artikel van Andrezj Wojtowiez, secretaris van de Poolse Oecumenische Raad. Het stuk was verschenen in de 'Lutherse Monatshefte'. Volgens de Lutheraan Wojtowiez 'gedraagt de R.K. kerk in Polen zich, na het ...

1 juni 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
87 woorden
Met J. P. II de Poolse inflatie bestrijden

Met J. P. II de Poolse inflatie bestrijden

Uit het Parijse dagblad 'Le Monde' van 25 dec. '82 (pag. 22) vertalen wij de volgende regels: 'De Nationale Bank van Polen zal 2 miljoen zilveren munten van 1000 zloty in omloop brengen, met de beeldenaar van paus Johannes Paulus II. (!!!) De nieuwe geldstukken zullen ter beschikking worden ges ...

1 februari 1983
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
106 woorden
Waartoe de pausreizen dienen

Waartoe de pausreizen dienen

Gelezen in het Parijse dagblad 'L'Aurore' van 12 maart '81: 'De komst van Johannes Paulus II in Zwitserland veroorzaakt nu reeds een felle pennestrijd in kringen van het Zwitserse protestantisme. De Synodale Raad van de Hervormde kerk van het kanton Sankt Gallen waar de Heilige Vader heen zal g ...

1 mei 1981
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
135 woorden
Maria, moeder der kerk

Maria, moeder der kerk

Gelezen in het Waldenzenweekblad van 20 juni '80: 'Het gesprek tussen de kerk van Rome en de Wereldraad van kerken, is in de laatste jaren steeds moeilijker geworden, waarschijnlijk ook wegens het grotere gewicht dat het r.k.isme heeft gehecht aan de Mariaverering. De lutherse bisschop van Olde ...

1 september 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
142 woorden
Weer een standbeeld voor de paus

Weer een standbeeld voor de paus

In ons blad van okt. '82 schreven wij onder het kopje 'religieus materialisme': Een belangrijk onderdeel van de r.k. geloofsbeleving is de neiging van de natuurlijke mens, om het 'hogere' zintuigelijk waar te maken.' Dat blijkt ook weer uit het volgende berichtje in het Waldenzenblad 'L'Eco del ...

1 februari 1983
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
145 woorden
Paradoxaal

Paradoxaal

'Zowel op Italiaanse, als op internationale schaal, is er een proces gaande van ontbinding en ontwrichting dat de toestand van evenwicht, waarin we tot dusver leefden, reeds verstoord heeft, zonder dat het tot een nieuw evenwicht heeft kunnen komen. Als een schijnbare tegenstelling (paradox) is ...

1 september 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
155 woorden
Over collegialiteit gesproken

Over collegialiteit gesproken

Het Waldenzenblad 'L'Eco delle Valli Valdesi' van 24 okt. '80 drukte een uitvoerig verslag af van wat er op 13 okt., in de televisierubriek 'Protestantesimo', door voor- en tegenstanders van het pausdom gezegd was. Het debat werd gehouden ter gelegenheid van de tweede verjaardag van de verkiezi ...

1 december 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
155 woorden
1685-1985

1685-1985

Ter gelegenheid van het derde eeuwjaar van de Herroeping van het Edict van Nantes (1685), wordt er in Le Queyras (Hautes-Alpes, ten z.o. van Briangon) een TERUGKEER NAAR LE QUEYRAS georganiseerd.Tijdens de geloofsvervolgingen vóór en na die Herroeping, heeft Le Queyras een groot deel ...

1 februari 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
170 woorden
Nogmaals de H. Lijkwade

Nogmaals de H. Lijkwade

In ons blad van februari '79 schreven wij over de Heilige Lijkwade, die in Turijn wordt vereerd. De reliquie zou een afdruk vertonen van het lichaam van de Gekruisigde. Het doek - in het Italiaans de Sindone - wordt wel het 'Vijfde Evangelie' genoemd. De waarde van dat 'Evangelie' is echter ...

1 mei 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
185 woorden
Oecumenische polarisatie?

Oecumenische polarisatie?

In juli 1981 is er, in het kader van de Wereldraad van Kerken (CEC), een vrouwenbijeenkomst gehouden in het Engelse Sheffield. Over dat gebeuren schreef Elisabeth Behr-Siegel een artikel, in het Franse protestantse weekblad 'Rèforme' van 12 sept. '81. Dat is toen besproken op een vergadering ...

1 januari 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
214 woorden
van 10