95 resultaten
Filteren
van 10
NOGMAALS DE PASTOOR VAN ARS

NOGMAALS DE PASTOOR VAN ARS

In het boek 'De waarheden van het katholieke geloof' van de auteurs L. J. W. Smit en G. E. Ruys, lezen wij in het 37ste hoofdstuk: 'Behalve beelden worden door de gelovigen ook relikwieën vereerd. Hieronder verstaat men vooral het gebeente der heiligen, verder ook voorwerpen, die zij tijdens hu ...

1 februari 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
448 woorden
Geen vijfde evangelie

Geen vijfde evangelie

Tot in de 13de eeuw zijn er mededelingen gedaan over pelgrims, die in Jeruzalem lijkwaden zouden hebben gezien met daarop de afdruk van een gekruisigd lichaam. In 1389 werd in Lirey (N.O. Frankrijk) een lijkkleed vereerd, dat het lichaam van de 'Gekruisigde' zou hebben gedekt. Maar bisschop ...

1 juni 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
536 woorden
Het dubbele clericalisme

Het dubbele clericalisme

„Het Vaticaan draagt een zware verantwoordelijkheid voor de toestand van ontbinding, waarin politiek Italië verkeert. Italië is het land van de pausen: meer dan in enig ander land bedrijven de pausen er politiek, wat slechts rampzalige gevolgen kan hebben. Onder de naam van „christelijke dem ...

1 juni 1978
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
283 woorden
Niet God dienen en Mammon (Matth. 6:24)

Niet God dienen en Mammon (Matth. 6:24)

In het gezaghebbende Franse dagblad 'Le Monde' van 5 mei '87 lazen wij, van de oud-hoogleraar aan de universiteit van Nice, J. W. Lapierre, een ingezonden stuk over de geruchtmakende affaire Marcinkus. De goed-roomse professor Lapierre schrijft: 'Het Vaticaan weigert om de Itahaanse justitie de ...

1 juni 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
222 woorden
Getrouw tot de dood

Getrouw tot de dood

In 1548 ging Beza (Théodore de Bèze), die Calvijns opvolger zou worden, met zijn vriend de jurist Jean Crespin uit Parijs naar Genève. Deze stad was in 1536,onder invloed van de bezielde Hervormer Farel, een protestantse republiek geworden. Sedertdien had Calvijn de geestelijke leiding gehad in ...

1 juni 1979
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
964 woorden
Het edict van Nantes

Het edict van Nantes

Van 1562 — het jaar van de moord op het protestantse kerkvolk van Vassy (N.O. Frankrijk) door de soldaten van legeraanvoerder Frans de Guise — tot 1593 heeft het Franse volk zware beproevingen moeten doorstaan als gevolg van de acht godsdienstoorlogen. Drie partijen bestreden elkaar: de ultr ...

1 oktober 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2523 woorden
Deze paus maakt bewustere protestanten van ons

Deze paus maakt bewustere protestanten van ons

Op 19 maart '80 liet Johannes Paulus een brief publiceren, die hij 24 februari tot de bisschoppen had gericht, betreffende het mysterie en de verering van de 'Allerheiligste Eucharistie' (het Altaarsacrament). Naar aanleiding van dat stuk, schreef Ds Paolo Ricca, professor aan de Theologische H ...

1 juni 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
244 woorden
LIGUORI EN DE MORAAL-THEOLOGIE

LIGUORI EN DE MORAAL-THEOLOGIE

In een roomse heilige als Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787), bisschop, stichter der Redemptoristenorde (C.S.S.R.) en kerkleraar, ziet Heiler ('Kathohzismus') een voorbeeld van de innerlijke tegenstrijdigheid van het Rooms-Katholicisme, dat in de loop der eeuwen vóór-christelijke godsdie ...

1 september 1988
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
597 woorden
Na de herroeping van het Edict van Nantes (1787-1815) (III)

Na de herroeping van het Edict van Nantes (1787-1815) (III)

De reorganisatie van de staatsinrichting in 'hberale' zin kon niet meer gestuit worden. In juni 1789 kreeg Frankrijk als hoogste staatsorgaan een gekozen Nationale Vergadering of Constituante, die een grondwet moets opstellen voor het nieuwe koninkrijk. Rabaut Jr. was afgevaardigde voor zijn ge ...

1 september 1983
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
759 woorden
Johannes Hus (s)

Johannes Hus (s)

Johannes Hus werd geboren in 1369 te Hus(s)inec in het koninkrijk Bohemen. (Thans Tsjechoslowakije). Priester gewijd in 1400, wordt hij geroepen tot belangrijke functies in Praag: kanselredenaar van de Bethlehemkapel - waar Tsjechisch de voertaal is - professor aan de Kareluniversiteit, biec ...

1 maart 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
908 woorden
van 10