95 resultaten
Filteren
van 10
Hervormingsdag

Hervormingsdag

Als student was de jonge Luther in 1505, te Erfurt, in de Augustijner-orde getreden. Gekweld door de vraag, hoe genade te vinden bij God, hoopte hij door de praktijken van het kloosterleven rust te vinden voor zijn ziel. Hij ervoer echter, dat het klooster evenmin als de wereld hem de innerlijk ...

1 oktober 1986
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
616 woorden
ARAFATS AUDIËNTIE BIJ DE PAUS

ARAFATS AUDIËNTIE BIJ DE PAUS

Het Parijse dagblad 'Le Figaro' van 18/19 sept. '82 opende met deze kop in grote letters: .NIEUWE ANTISEMITISCHE AANSLAG". Het betrof een bomexplosie in de geparkeerde auto van een Israëlische diplomaat, toen deze wilde wegrijden in de Rue Cardinet. Juist op dat ogenblik verlieten leerlingen van ...

1 januari 1983
In de Rechte Straat
H. H. Bolhuis
439 woorden
EN TOCH.....

EN TOCH.....

Zoals men weet, schreef Galilei een boek over de nieuwere astronomische inzichten, dat hem in 1633 in conflict bracht met de Inquisitie. Officieel gold nog steeds de geocentrische theorie: om de aarde als middelpunt draaiden zon, maan, planeten. In de 16de eeuw had Copernicus geleerd, dat de aa ...

1 februari 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
423 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

In het begin van de zestiende eeuw woonde in de, buiten Parijs gelegen!, abdij Saint-Germain-des-Près Lefèvre (Faber) d'Etaples, naar zijn gelijknamige geboorteplaats. Deze humanist en theoloog heeft veel geschreven. Van zijn in 1509 - het geboortejaar van Calvijn - uitgekomen Latijns Psalme ...

1 augustus 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2052 woorden
De jeugd van Calvijn

De jeugd van Calvijn

Zoals men weet is Noyon ten N.O. van Parijs de geboortestad van Johannes Calvijn - Jean Cauvin in het Frans - waar de vader van de hervormer procureur was. Daar hij zijn zoon voor de geestelijke stand bestemde, verkreeg hij in 1521 - voor de 12- jarige - een beneficie. Dat betekent inkomen uit ...

1 december 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
966 woorden
Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Aan de Westkant van de Rhône-delta ligt, ingesloten door 13de-eeu"W"se wallen, het stadje Aigues- Mortes. Reeds van verre valt een zware, vooruitgeschoven toren op: de Tour de Constance. Die toren met zijn 6 meter dikke muren heeft nimmer een beleg doorstaan, maar hij is berucht geworden als ...

1 juni 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1282 woorden
De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

De Reformatie te Genève, voor Calvijn (II)

Eind september 1532 was Farel, een Franse evangelist in dienst van het sinds 1528 hervormde kanton Bern, naar Genève gekomen. In besloten bijeenkomsten verkondigde hij het Evangelie, als de enige grondslag van het ware geloof. Onvermoeid wees de welsprekende Farel zijn hoorders op het onschr ...

1 januari 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1585 woorden
Een ontzichtbare, onwettige macht

Een ontzichtbare, onwettige macht

Enige weken geleden berichtte REUTER uit Rome, dat de Italiaanse regering het faillissement had aangevraagd van de BANCO AMBROSIANO te Milaan. Deze financiële instelling heeft een schuld van 1,4 miljard dollar. Op 13 juni werd het lijk van hoofddirecteur, Calvi, in Londen bij een brug gevond ...

1 september 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
538 woorden
HET PRIMAAT VAN PETRUS

HET PRIMAAT VAN PETRUS

'Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen', met die woorden zou Christus de apostel Petrus hebben aangesteld als onfeilbaar paus van de Christelijke kerk! Deze tekst roept bedenkingen op. Daar Jezus in het Aramees sprak, moet de Latijnse woordspeling Petrus-petra vervallen. ...

1 mei 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
931 woorden
DOMINEE JEAN CLAUDE VAN CHARENTON (I619-1687)

DOMINEE JEAN CLAUDE VAN CHARENTON (I619-1687)

Drie honderd jaar geleden overleed te Den Haag de uit Frankrijk verdreven predikant Jean Claude. Onder de vele voortreffelijke figuren die het Franse protestantisme heeft voortgebracht, neemt hij een belangrijke plaats in.

Claude kwam uit een predikantsgezin. Hij werd geboren in 1619 ...

1 januari 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1042 woorden
van 10