95 resultaten
Filteren
van 10
Iets over Walen en Hugenoten (i)

Iets over Walen en Hugenoten (i)

Toen in het laatste kwart van de 16de eeuw onze voorouders zich vrijmaakten van de Spaanse overheersing, kon de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk openlijk een organisatie gaan opzetten. Kerkleer en -orde waren uit Frankrijk gekomen via de broeders uit de Zuidelijke Nederlanden. Naas ...

1 januari 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
539 woorden
Iets over Walen en Hugenoten (II)

Iets over Walen en Hugenoten (II)

Een van de ruim 60 Waalse kerkgemeenten was die van Aardenburg. Daar werd in 1686 de jonge balling De Salve predikant. Enige jaren later - ons land was in oorlog met Frankrijk - zagen De Salve en zijn collega Malzac uit Rotterdam, tijdens een buitenwandeling, het lijk van een pas gefusilleer ...

1 februari 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
666 woorden
Het Hugenotenkruis

Het Hugenotenkruis

Het Hugenotenkruis dat, als een teken van reformatorische gezindheid, op het maandblad en het briefpapier van onze vereniging staat afgedrukt, was oorspronkelijk een Frans sieraad. Het werd in de streek ten noorden van Nîmes en Montpellier als hanger gedragen door protestantse vrouwen. Ter g ...

1 maart 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
879 woorden
Het internationale Hervormingsmonument

Het internationale Hervormingsmonument

Wie, misschien straks in het reisseizoen, op de Mont- Blancbrug staat en naar het zuiden kijkt, ziet hoog boven de huizen van de oude stad de beide vierkante torens van de Sint Pieterskathedraal uitsteken. De Pieterskerk is het centrum van het protestantisme in Genève. Na reeds enige jaren i ...

1 april 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
599 woorden
Het internationale hervormingsmonument (II)

Het internationale hervormingsmonument (II)

Een toerist die op enige afstand van het IHM staat, richt zijn blikken eerst op de groep in het midden: vier beelden van 5 meter hoog, die met hun sokkel bijna tot de bovenkant van de symbolische muur komen. Afgebeeld zijn van links naar rechts: Farel, iets naar voren Calvijn met een geopend ...

1 mei 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
913 woorden
Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Een familie onder het kruis: Pierre en Marie Durand

Aan de Westkant van de Rhône-delta ligt, ingesloten door 13de-eeu"W"se wallen, het stadje Aigues- Mortes. Reeds van verre valt een zware, vooruitgeschoven toren op: de Tour de Constance. Die toren met zijn 6 meter dikke muren heeft nimmer een beleg doorstaan, maar hij is berucht geworden als ...

1 juni 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1282 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

In het begin van de zestiende eeuw woonde in de, buiten Parijs gelegen!, abdij Saint-Germain-des-Près Lefèvre (Faber) d'Etaples, naar zijn gelijknamige geboorteplaats. Deze humanist en theoloog heeft veel geschreven. Van zijn in 1509 - het geboortejaar van Calvijn - uitgekomen Latijns Psalme ...

1 augustus 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2052 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (III)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (III)

De Hugenoten namen in 1562 uit zelfverdediging de wapens op. Zij dreigden ,,uitgeroeid" te zullen worden. (G. de Félice). Hun strijd was er een op leven en dood. Coligny - met Jeanne d'Albret, koningin van Navarre, de voornaamste politieke (en militaire) leider - schreef kort voor de Barthol ...

1 september 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
738 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (IV en slot)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (IV en slot)

Toen het bericht van de moord op Hendrik de Guise in Parijs bekend werd, verklaarde de Raad van de Liga Hendrik III vervallen van de troon. Men benoemde een broer van de vermoorde tot regent van het koninkrijk. De meerderheid der Fransen keurde de besluiten goed. Er ontstond zo een ultra-r.k ...

1 oktober 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1232 woorden
De jeugd van Calvijn

De jeugd van Calvijn

Zoals men weet is Noyon ten N.O. van Parijs de geboortestad van Johannes Calvijn - Jean Cauvin in het Frans - waar de vader van de hervormer procureur was. Daar hij zijn zoon voor de geestelijke stand bestemde, verkreeg hij in 1521 - voor de 12- jarige - een beneficie. Dat betekent inkomen uit ...

1 december 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
966 woorden
van 10