95 resultaten
Filteren
van 10
Waarom J.P. II naar Afrika ging

Waarom J.P. II naar Afrika ging

Gelezen in 'L'AURORE' van 12 mei '80: 'Een van de voornaamste redenen voor de reis van de paus naar Afrika was, dat de verleiding er buitengewoon groot is om het niet zo nauw meer te nemen met de universaliteit van de r.k. kerk; om dogma, riten of moraal te gieten in een enige duizenden jare ...

1 september 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
279 woorden
DS. PAUL RABAUT

DS. PAUL RABAUT

Als voortzetter en voltooier van de organistie van het kerkelijk herstelwerk na de Herroeping van het Edict van Nantes (17 okt. 1685) door Antoine Court (1696- 1760) - zie: P.N. van augustus '83 - is Paul Rabaut de invloedrijkste predikant van de Hugenoten in de achttiende eeuw geworden. Op ...

1 januari 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1181 woorden
Uit de geschiedenis der pausen

Uit de geschiedenis der pausen

Kerk contra paus Om zijn overwinning op Bonifatius VIII te consolideren, wist Filips IV van Frankrijk in 1305 te bewerken, dat de kardinalen, die voor het merendeel Fransen waren, de aartsbisschop van Bordeaux tot paus kozen.In verband met troebelen in Rome ves ...

1 mei 1982
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
910 woorden
Na de herroeping van het Edict van Nantes (1787-1815) (III)

Na de herroeping van het Edict van Nantes (1787-1815) (III)

De reorganisatie van de staatsinrichting in 'hberale' zin kon niet meer gestuit worden. In juni 1789 kreeg Frankrijk als hoogste staatsorgaan een gekozen Nationale Vergadering of Constituante, die een grondwet moets opstellen voor het nieuwe koninkrijk. Rabaut Jr. was afgevaardigde voor zijn ge ...

1 september 1983
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
759 woorden
DOMINEE JEAN CLAUDE VAN CHARENTON (I619-1687)

DOMINEE JEAN CLAUDE VAN CHARENTON (I619-1687)

Drie honderd jaar geleden overleed te Den Haag de uit Frankrijk verdreven predikant Jean Claude. Onder de vele voortreffelijke figuren die het Franse protestantisme heeft voortgebracht, neemt hij een belangrijke plaats in.

Claude kwam uit een predikantsgezin. Hij werd geboren in 1619 ...

1 januari 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1042 woorden
STADHOUDER WILLEM III -KONING VAN ENGELAND

STADHOUDER WILLEM III -KONING VAN ENGELAND

In ons vorig artikel vermeldden wij, dat de gewapende interventie van Willem III in Engeland (oktober 1688), zonder bloedvergieten was verlopen. Overal werd de stadhouder met gejuich begroet, terwijl de soldaten van de Engelse koning Jacobus II zich aansloten bij het leger van de Oranjevorst ...

1 maart 1988
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
837 woorden
Het Franse protestantisme wettelijk georganiseerd (1802)

Het Franse protestantisme wettelijk georganiseerd (1802)

In 1799 maakte de populaire generaal Napoleon Bonaparte, met een militaire staatsgreep, een einde aan de politieke en maatschappelijke wanorde in Frankrijk, gevolg van tien jaar revoluties. De hoogste leidingen de staat - nog altijd een republiek - kwam bij een driemanschap: het Consulaat. A ...

1 februari 1985
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
932 woorden
Uit de geschiedenis van de pausen (III)

Uit de geschiedenis van de pausen (III)

Reeds eerder wezen wij op de verwereldlijking der middeleeuwse Kerk. Tal van ambtsdragers vergaten de waardigheid van de geestelijke stand, en leidden een leven, dat leken beschaamd zou hebben gemaakt. In het laatst van de vijftiende eeuw bereikte de verwereldlijking der Kerk een nieuw diept ...

1 oktober 1989
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
837 woorden
Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

Waarom de Franse protestanten numeriek een minderheid vormen (I)

In het begin van de zestiende eeuw woonde in de, buiten Parijs gelegen!, abdij Saint-Germain-des-Près Lefèvre (Faber) d'Etaples, naar zijn gelijknamige geboorteplaats. Deze humanist en theoloog heeft veel geschreven. Van zijn in 1509 - het geboortejaar van Calvijn - uitgekomen Latijns Psalme ...

1 augustus 1977
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
2052 woorden
Maria, moeder der kerk

Maria, moeder der kerk

Gelezen in het Waldenzenweekblad van 20 juni '80: 'Het gesprek tussen de kerk van Rome en de Wereldraad van kerken, is in de laatste jaren steeds moeilijker geworden, waarschijnlijk ook wegens het grotere gewicht dat het r.k.isme heeft gehecht aan de Mariaverering. De lutherse bisschop van Olde ...

1 september 1980
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
142 woorden
van 10