1.528 resultaten
Filteren
van 153
Uit de kunst...

Uit de kunst...

Turkse kunst
Eerst maar naar Villa Hügel in Essen, een gebouw met een wat besmette naam. Want dit (kunst)paleisje in het Ruhrgebied is hier neergezet door de familie Krupp die in de Hitlertijd grof tot zeer grof geld verdiende aan de bewapeningsindustrie en daarvan best ...

5 september 1985
Terdege
H. H. J. van As
570 woorden
In Lourdes word je ziek van de commercie, maar beter door dienstbetoon

In Lourdes word je ziek van de commercie, maar beter door dienstbetoon

Mijn „pelgrimstocht", die tegenwoordig geen volle aflaat meer oplevert, maakte ik met de indrukwekkende en diep ontroerende 90ste bedevaart van het voormalige NKV voorouders van lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen met hun kroost. De reis met de zogeheten ,,witte" trein is e ...

30 oktober 1985
Terdege
H. H. J. van As
3069 woorden
Nederland-Japan: eeuwen haat - liefde

Nederland-Japan: eeuwen haat - liefde

De verstandhouding tussen Nederlanders en Japanners is niet altijd even hartelijk geweest; in de Indische „Jappenkampen" was die ronduit slecht. Dat was in een ver verleden soms anders. De tentoonstelling „Vier eeuwen Nederland Japan" laat ons dat zien in voorwerp en bijbehorend fotoboek. Aa ...

29 december 1983
Terdege
H. H. J. van As
632 woorden
Jong-Protestanten kozen verkeerd

Jong-Protestanten kozen verkeerd

Schrijvers worden soms geacht te protesteren tegen de gevestigde orde en bereid te zijn nieuwe wegen in te slaan. Kunstenaars en dichters moeten, zo lijkt het, de nieuwe toekomst (helpen) voorbereiden in een tijd dat het „gewone volk" daar nog niet aan toe is. Tegenwoordig betekent het nogal ...

1 december 1983
Terdege
H. H. J. van As
706 woorden
Uit de kunst

Uit de kunst

Rijmbijbel
Van de vele middelnederlandse bijbelhandschriften en -fragmenten is de Rijmbijbel van de deri:iende eeuwer Jacob van Maerlant één der bekendste. Het Museum van het boek, Meermanno-Westreenianum in Den Haag, beschikt over een manuscript van deze rijmbijbel uit ...

11 december 1985
Terdege
H. H. J. van As
620 woorden
Eschers emotie uitte zich in wiskundige vlakverdelingen. . .

Eschers emotie uitte zich in wiskundige vlakverdelingen. . .

Ook wie verder weinig van beeldende kunst, en grafiek in het bijzonder, wil weten kent toch het werk van de wiskunstig-nauwkeurige vlakverdeler en beeldgrappen makende M. C. Escher. Hij overleed in 1972, maar nog altijd is er veel belangstelling voor zijn werk dat talloze malen in posters en ...

9 augustus 1984
Terdege
H. H. J. van As
652 woorden
Liever Geerten Gossaert herdenken dan Gerretson

Liever Geerten Gossaert herdenken dan Gerretson

Wat is een dichter? Dat is iemand die voor het „gemeen", de brede schare, de eigen ellendigheid verbergt. Geerten Gossaert - ter wereld gekomen als Frederik Carel Gerretson - was zo'n uitermate hoog begaafde poëet. Hij bezong, als een stervende pelgrim, „De dichter, met een wijle (is: sluier ...

8 maart 1984
Terdege
H. H. J. van As
660 woorden
Water en toerisme omspoelen vervelen, maar indrukwekken

Water en toerisme omspoelen vervelen, maar indrukwekken

Venetië en Giethoorn lijken op elkaar, zegt men? Wat een ontoelaatbare flauwekul. Hebt u ooit een punteraar over de veenkanalen op weg naar de Beulaker Wijde in het maanlicht liefdesliederen horen kwelen terwijl zijn motor vrolijk tufte? Nee, Giethoorn is noord en Venetië is zuid en nooit zu ...

26 juli 1984
Terdege
H. H. J. van As
1512 woorden
Hanzekapitaal was machtiger dan adel en geestelijkheid

Hanzekapitaal was machtiger dan adel en geestelijkheid

In gedachten wandelde ik zo'n vijf a zes eeuwen geleden door de straten van de toen uitermate levendige Noordduitse Hanzestad Lübeck aan de monding van de Trave. Het was er een drukte van belang: koggeschepen voeren af en aan, sjouwerlieden, kuipers, leerlooiers, scheepsbouwers en pakhuiskne ...

20 oktober 1983
Terdege
H. H. J. van As
1246 woorden
Willem de Mérode en zijn wereld

Willem de Mérode en zijn wereld

Hoe tragisch was het leven van één der grootste protestants-christelijke dichters van onze eeuw, Willem de Mérode? Wie op de gebeurtenis let waardoor een grote breuk in zijn leven ontstond, zou wellicht denken aan één grote tragiek. De jonge Gereformeerde onderwijzer Willem Eduard Keuning we ...

12 januari 1984
Terdege
H. H. J. van As
634 woorden
van 153