141 resultaten
Filteren
van 15
Vorming, geen africhting

Vorming, geen africhting

Van Dijk kwam tegenover de liberalen nadrukkelijk op voor het recht van de christelijke school. Tegenover de onderwijspolitiek van het kabinet Kuyper pleitte hij voor verdieping van het onderwijs. Kuyper wilde er alles aan doen om te voorkomen dat het christelijk onderwijs i ...

1 januari 2018
De Reformatorische School
H. Vermeulen
635 woorden
Zangbundel "Uit Sions zalen": een lofwaardig initiatief

Zangbundel "Uit Sions zalen": een lofwaardig initiatief

Men zegt dat er tegenwoordig steeds minder gezongen wordt, ook in de gereformeerde gezindte. Als dat al zo is, dan heeft de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studerenden op Gereformeerde Grondslag (KLS) zich daar in ieder geval niet door laten ontmoedigen. De Werkgroep Muzikale Vo ...

11 maart 1992
Terdege
H. Vermeulen
707 woorden
Noske verzamelt composities

Noske verzamelt composities

Er zijn in Nederland heel wat verzamelaars, van alle mogelijke en soms ook wel onmogelijke objecten. Ondanks het grote aantal concurrenten in den lande zijn de verzamelingen van de Haagse violist Willem Noske toch wel tamelijk uitzonderlijk, In de loop der jaren legde hij een enorme verzamel ...

9 februari 1984
Terdege
H. Vermeulen
607 woorden
Wie op de blokfluit niet doorzet, komt niet ver

Wie op de blokfluit niet doorzet, komt niet ver

Bij ons thuis spraken we over de 'blokpieper' en daarmee werd enerzijds aangegeven dat we heel vertrouwd waren met de blokfluit, anderzijds dat we het instrument toch niet helemaal serieus namen. Welk instrument overkwam het tragisch aan een eind te komen tussen de spaken van het fietswiel? ...

19 augustus 1987
Terdege
H. Vermeulen
1383 woorden
De zoete leugen

De zoete leugen

Volgens Naomi Wolf wordt er opnieuw zwaar gediscrimineerd door de mannelijke helft van de mensheid. Dit keer betreft de discriminatie het vrouwelijk uiterlijk. De schrijfster beweert dat de vrouwen nu weliswaar toegang hebben tot alle banen, maar om die baan te behouden en mee te tellen in d ...

3 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
330 woorden
De feministen sluipen stil naar binnen

De feministen sluipen stil naar binnen

Je hoeft eigenlijk maar één dag je ogen gericht te gebruiken en de invloed van vele jaren vrouwenbeweging komt je allerwegen tegen. Het begint 's morgens al vroeg, als de bussen die je tegenkomt bijna in meerderheid door vrouwen bestuurd blijken te worden (hoewel dat alleen voor de spits gel ...

3 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
919 woorden
De compact disc loopt als een trein

De compact disc loopt als een trein

Voor een deel zijn eerbare instanties als openbare bibliotheken schuldig aan de somberheid. Bovendien heeft de illegaliteit zich van een gedeelte van de markt meester gemaakt. Een ontwikkeling die ook de gereformeerde gezindte niet voorbijgaat.De totale omzet van lp, me, en cd be ...

19 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
1427 woorden
Over koren, hots-knots-boemmuziek en het karretje dat op de zandweg reed

Over koren, hots-knots-boemmuziek en het karretje dat op de zandweg reed

Het valt niet mee om verslag te doen van een gesprek met Piet Struyk. Talloze afdwalingen maken vooraf overdachte vragen tot een onmogelijkheid, maar tonen tegelijk aan dat hier een man aan het woord is die niet klakkeloos leeft. Hij geeft zich zeer nauwgezet rekenschap van de tijd waarin hi ...

11 november 1983
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
830 woorden
Orgelrestauratie in Oude kerk Zwijndrecht

Orgelrestauratie in Oude kerk Zwijndrecht

Toen het orgel in 1959 gebouwd werd, koos men om economische redenen voor een elektro-pneumatisch systeem. De registertractuur was elektrisch: de sleepladen werden door middel van magneten geopend, maar de toetstractuur was pneumatisch. De zwakheden van dit systeem zijn bekend en toen in ...

4 november 1983
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
461 woorden
„Hoe kunnen we Engeland toe laten treden?

„Hoe kunnen we Engeland toe laten treden?

Wat de vorm van samenwerking betreft koos De Gaulle voor het "Europa van de Staten". Volgens hem moesten alle beslissingen worden genomen bij eenstemmigheid van alle lidstaten, zodat iedere lidstaat een bepaalde beslissing tegen kon houden. Wel samenwerking op allerlei gebied, maar geen supr ...

9 januari 1992
Reformatorisch Dagblad
H. Vermeulen
681 woorden
van 15