8 resultaten
Filteren
De kerkelijke appelprocedure (3)

De kerkelijke appelprocedure (3)

In het tweede artikel ben ik ingegaan op de eerste bepalingen uit het appelreglement, de artikelen 1 tot en met 3. In artikel 3 zijn regels gegeven over de totstandkoming van besluiten. Mijn stelling was dat veel problemen voorkomen zouden worden, of in elk geval beter hanteerbaar zouden zijn, wa ...

1 januari 2016
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1653 woorden
De kerkelijke appelprocedure (5)

De kerkelijke appelprocedure (5)

Rechtsregels en feiten Rechtspreken is wat anders dan het formuleren van abstracte beginselen. Dat geldt in het gewone recht, het geldt ook in het kerkrecht. Degene die rechtspreekt moet eerst de relevante feiten vaststellen en op deze feiten de toepasselijke rechtsregels toepassen. ...

1 mei 2016
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1576 woorden
De kerkelijke appelprocedure (slot)

De kerkelijke appelprocedure (slot)

In het laatste artikel wil ik het wat concreter maken, door aan de hand van een casus een voorbeeldtekst voor een appelbesluit te geven. Op deze manier wordt de serie ook verantwoord afgesloten; na een (in dit geval erg lange) uitleg, volgt de toepassing. Uitgangspunten Maar ...

1 mei 2016
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1697 woorden
DE KERKELIJKE APPELPROCEDURE (2)

DE KERKELIJKE APPELPROCEDURE (2)

INLEIDING In het vorige artikel ben ik ingegaan op de achtergronden en belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe appelregeling. In dit artikel zal ik een begin maken met de bespreking van de belangrijkste onderwerpen uit de appelregeling, door de bepalingen van de regelin ...

1 november 2015
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1504 woorden
KERK EN OVERHEID (I)

KERK EN OVERHEID (I)

POLITIEK EN GELOOF Wie het nieuws een beetje volgt, kan het niet ontgaan zijn. De verhouding tussen geloof en politiek, kerk en overheid/samenleving is ontzettend actueel. Het zijn niet de kerken, die dit onderwerp op de maatschappelijke agenda hebben gezet. Het debat spee ...

1 november 2006
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1543 woorden
GELOOF EN POLITIEKE KEUZES

GELOOF EN POLITIEKE KEUZES

SITUATIESCHETS Voorheen was het duidelijk: elke keuze die een christen maakt, dient gedragen te worden door het christelijk geloof en dat heeft directe consequenties voor de politieke keuze. Ten minste moet die keuze niet in tegenspraak zijn met het geloof. Als vanzelfsprek ...

1 april 2014
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1466 woorden
De kerkelijke appelprocedure (4)

De kerkelijke appelprocedure (4)

Ik ga er in dit artikel (gemakshalve) vanuit dat die kerkelijke vergadering de classis is en dat het appel zich dus richt tegen een besluit van een kerkenraad. Maar wat voor de behandeling van het appel door een classis geldt, geldt in beginsel ook voor de behandeling van een appel door de PS en ...

1 maart 2016
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1579 woorden
DE KERKELIJKE APPELPROCEDURE (I)

DE KERKELIJKE APPELPROCEDURE (I)

In vier afleveringen van Ambtelijk Contact zal ik ingaan op de kerkelijke appelprocedure. Niet omdat het een verheffend onderwerp is. Als het tot een kerkelijke procedure komt, zijn er alleen maar verliezers. Wel omdat het onderwerp er toe doet. De geschiedenis heeft geleerd dat er bij kerkelijk ...

1 september 2015
Ambtelijk Contact
H. de Hek
1403 woorden