7 resultaten
Filteren
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

48. DE SCHEPPING VAN DE MENS (3) Het ontstaan van de ziel We hebben besproken, dat de ziel van de mens een zelfstandige geestelijke substantie is, op het lichaam aangelegd en daarmede tot een eenheid verbonden is. De ziel is dus door God geschapen. Maar h ...

21 november 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
773 woorden
Ik ben de Weg

Ik ben de Weg

Een weg is het middel om te komen op een bepaalde bestemming. Vaak leiden verschillende wegen naar een plaats. Men kan ook langs omwegen het doel bereiken. Maar ten opzichte van de weg naar de hemel is er maar één weg, en die weg is... Christus Zelf! “Ik ben de weg” ...

27 augustus 2013
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
1504 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

46 DE SCHEPPING (vervolg) De schepping van de mens (1) God heeft de mens geschapen op de zesde dag. Hoe komt allereerst hierbij de wijsheid uit van de grote Schepper in de orde van Zijn werken. Zo heeft de Heere eerst de woonplaats toebereid van de mens, die Hij ...

24 oktober 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
876 woorden
Een indrukwekkende begrafenis

Een indrukwekkende begrafenis

Deelden we in het vorig nummer van ons blad iets mede over het vergaan van de kotter 204, verleden week maandag heeft de begrafenis plaats gehad van drie der vijf vermisten en wel van de schipper en zijn zoon en van één der knechts. De jongere zoon van de schipper en de andere knecht zijn nog nie ...

8 mei 1969
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
172 woorden
Verslag van de gehouden Part. Synode van het Zuiden

Verslag van de gehouden Part. Synode van het Zuiden

Verslag van de gehouden Part. Synode van het Zuiden te Dordrecht dd. 16 Juni 1954.
Opening door Ds. A. Zwiep namens de roepende kerk van Schiedam met gebed en Schriftlezing, wanneer vooraf gezongen is Ps. 84:3. In een passend openingswoord worden de brs. afgevaardigden hartelijk verwelkomd en ...

16 juli 1954
De Wekker
H. van Leeuwen
530 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

47. De schepping van de mens (2) De mens is geschapen metlichaamenziel. Het lichaam formeerde God uit het stof der aarde en de ziel als een zelfstandige geestelijke substantie. De Heere blies in hem de „adem des levens”. Daaruit blijken twee dingen. Ten eerste, ...

7 november 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
899 woorden
Naar de Catechisatie

Naar de Catechisatie

45 DE SCHEPPING (vervolg) De schepping der engelen. Het woord „engel” betekent naar het griekse woord „angelos”: bode of gezant. Zij dragen in de Schrift ook namen als: kinderen Gods, morgensterren, wachters, geesten. Het zijn: „Gedienstige geesten ...

10 oktober 1968
Bewaar het pand
H. van Leeuwen
632 woorden