11 resultaten
Filteren
van 2
Kwajongen: Selderhuis of Calvijn?

Kwajongen: Selderhuis of Calvijn?

Met veel waardering heb ik de bespreking gelezen, die dr. C. R. van den Berg aan mijn boek ´Calvijn, een mens´ heeft gewijd. Die waardering betreft niet alleen de positieve woorden, maar ook de kritiek. Daarmee kom ik als schrijver namelijk verder en bovendien geeft kritiek ook blijk dat het bo ...

1 mei 2009
Protestants Nederland
H.J. Selderhuis
C.R. van den Berg
916 woorden
HOE KERKELIJK TE HANDELEN BIJ ECHTSCHEIDING EN HUWELIJKSSTOORNIS?

HOE KERKELIJK TE HANDELEN BIJ ECHTSCHEIDING EN HUWELIJKSSTOORNIS?

Het comité dat deze conferenties organiseert, heeft vandaag een wel zeer actueel onderwerp aan de orde gesteld. Het gaat om een zaak die ons allen raakt en een zaak die ons steeds vaker raakt als kerken, als kerkeraden, maar ook als ouders, als echtgenotes en echtgenoten, als kinderen, als famil ...

1 juni 1996
Ambtelijk Contact
H.J. Selderhuis
4144 woorden
BEVORDEREN VAN GEMEENTEOPBOUW

BEVORDEREN VAN GEMEENTEOPBOUW

De redactie vroeg mij een artikel te schrijven als antwoord op de vraag hoe gemeenteopbouw bevorderd kan worden. Graag wil ik proberen aan dit verzoek te voldoen, maar ik besef dat het niet mogelijk is in één artikel een volledig antwoord te geven. Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren vele goe ...

1 februari 2001
Ambtelijk Contact
H.J. Selderhuis
1947 woorden
HERTROUWEN NA ECHTSCHEIDING: ONMOGELIJK?

HERTROUWEN NA ECHTSCHEIDING: ONMOGELIJK?

PROBLEEM Trouwen en dus ook hertrouwen zijn zaken die vallen onder het burgerlijk recht en daarom kan de kerk een huwelijkssluiting niet tegenhouden en dat geldt dus ook voor het hertrouwen van gescheidenen. Een andere vraag is natuurlijk of de kerk in zulke gevallen het h ...

1 november 2010
Ambtelijk Contact
H.J. Selderhuis
1497 woorden
ZO ZIJN ONZE MANIEREN! Kerkelijk denken in het ambtelijke werk

ZO ZIJN ONZE MANIEREN! Kerkelijk denken in het ambtelijke werk

WAT GING ER MIS? Het bewuste kerkenraadslid bedoelde niets verkeerds maar wilde gewoon even z’n hart luchten, maar hij vergat even dat hij kerkenraadslid was en dat zijn opmerking het besluit van de kerkenraad ondermijnde en de verwarring vergrootte. Een zaak waar de kerke ...

1 september 2013
Ambtelijk Contact
H.J. Selderhuis
1440 woorden
Handoplegging

Handoplegging

Onlangs zijn aan de TUA zes jonge mannen beroepbaar gesteld en we hopen dat ze alle zeven – want naast hen was er al één enige tijd beroepbaar – snel een gemeente mogen krijgen. Ik kreeg in dat verband al de vraag van een familielid of hij aan de handoplegging deel mocht nemen, ook al was hij gee ...

13 september 2019
De Wekker
H.J. Selderhuis
510 woorden
500 jaar Reformatie in postchristelijk Europa1

500 jaar Reformatie in postchristelijk Europa1

AbstractThis article examines the challenges and opportunities of commemorating the Reformation in Europe today. Although secularization of the ‘Old World’ has taken its toll on the memory of the Reformation, the continued existence of religious pockets in ...

1 september 2017
Theologia Reformata
H.J. Selderhuis
7130 woorden
DEPUTATEN ARTIKEL 49?

DEPUTATEN ARTIKEL 49?

Wie in de kerkelijke pers de verslagen van de vergaderingen van de classis en van de particuliere synode leest, komt ze regelmatig tegen. Het gaat om de zogeheten deputaten artikel 49. Er wordt in deze verslagen ‘Dep.art. 49’ gesproken alsof iedereen wel weet wie of wat daarmee bedoeld wordt. Da ...

1 oktober 1998
Ambtelijk Contact
H.J. Selderhuis
1421 woorden
Calvijn in China

Calvijn in China

Voorgangers van christelijke huisgemeenten in China hebben een aantal jaren geleden een theologische opleiding opgezet, wat is uitgegroeid tot het Calvin Seminary, de Theologische Hogeschool Calvijn. Een opleiding voor bijbels-gereformeerde theologie, waarbij vanuit Nederl ...

12 maart 2009
De Waarheidsvriend
H.J. Selderhuis
217 woorden
MAN MET VERGROOTGLAS

MAN MET VERGROOTGLAS

Op donderdag 3 november inaugureerde prof.dr. W.H.Th. Moehn als bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’ vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU in Amsterdam met een rede onder de titel ‘Focus op de kerkvaders. Guido de Brès’ (ca. 1522-1567) ...

25 november 2016
De Waarheidsvriend
H.J. Selderhuis
730 woorden
van 2