71 resultaten
Filteren
van 8
Doopgebruiken (1)

Doopgebruiken (1)

RONDOM DE SACRAMENTENRooms-katholiek of toch Bijhels-katholiek? (T/T'^ de nummers 26 en 28 van ons Gerefor- (L^ meerd Weekblad wijdde de pastor van Hollandscheveld, ds. A.J. Kunz een tweetal artikelen aan de Heilige Doop. Hij ging daarbij vooral in op de betekenis ervan. ...

15 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
J. Belder
1773 woorden
De gouden zekerheid van het geloof (2)

De gouden zekerheid van het geloof (2)

PASTORAAL"Meum... nostrum..."^^^^t komt aan op het "mijnen." Heel mooi ^-^ zegt Luther: "Het merg van het Evangelie ligt in de bezittelijke voornaamwoordjes "mijn" en "onze", "meum" en "nostrum". Maar diezelfde Luther wist ook dat wij veel moeite hebben om die bezitteUjke voor ...

19 mei 2000
Gereformeerd Weekblad
J. Belder
598 woorden
De informatiemaatschappij (2)

De informatiemaatschappij (2)

ActueelInternet; een aantal afwegingen-mail, de electronische postbode is tot nog toe de meest gebruikte toepassing van Internet (er zijn ook beperkte mogeüjkheden via het RD). Ethisch gezien verschilt deze informatie niet van die per telefoon of fax.Uitgebreid werd met ...

4 juni 1999
Gereformeerd Weekblad
J. Belder
1331 woorden
Doopgebruiken (2)

Doopgebruiken (2)

RONDOM DE SACRAMENTENOok bij Kuijpere vroegdoop leefde onder het gereformeerde kerkvolk. Het verbaast dan ook niet dat men in kringen van afscheiding en doleantie op dit door de reformatie ingeslagen spoor verder gaat. Met name in de gereformeerde kerken met hun sterke verbond ...

22 oktober 1999
Gereformeerd Weekblad
J. Belder
2271 woorden
Ideale schoonzoon gezocht

Ideale schoonzoon gezocht

Moeder stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. Toen Richard (24) voor het eerst een meisje had en haar na enige tijd thuis voorstelde, was de spanning al gelijk te snijden. Karin – de degelijkheid zelf – behoorde tot ‘de grote kerk’. Daarmee was haar lot bezegeld. Moeder zette de ...

13 oktober 2011
De Waarheidsvriend
J. Belder
1342 woorden
Belofte laat je duizelen

Belofte laat je duizelen

In de toe-eigening van het heil is de Heilige Geest een onmisbare schakel. Hij geeft het volbrachte werk van Christus plaats in ons leven. Het werk dat Hij vóór ons deed, brengt de Heilige Geest vervolgens ín ons. Zo wordt het heil een persoonlijke werkelijkheid. Intusse ...

22 augustus 2013
De Waarheidsvriend
J. Belder
1234 woorden
Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Het was geen geheim dat ze elkaar niet lagen, de demente vrouw en haar schoondochter. Samen met haar man was deze schoonmoeder in het verpleeghuis opgenomen. Enkele jaren later overleed hij. De vrouw was daarna voortdurend naar hem op zoek. Steeds ging ze naar de kamer waar hij overleden wa ...

14 februari 2013
De Waarheidsvriend
J. Belder
1405 woorden
GOD DOET HET GOED

GOD DOET HET GOED

De briefschrijver is bedroefd over iedere abortus. Alleen al in ons land worden jaarlijks zo’n 30.000 zwangerschappen door bewust menselijk ingrijpen afgebroken. Dat zijn er bijna honderd per dag. In de meeste gevallen omdat het kindje dat zich in de moederschoot ontwi ...

22 maart 2018
De Waarheidsvriend
J. Belder
1324 woorden
DE BAKENS VERZETTEN?

DE BAKENS VERZETTEN?

Geit en kool worden gespaard. En kerkenraden laten het allemaal maar gebeuren…Dat wij al enkele decennia grote verschuivingen meemaken op diverse terreinen, en niet het minst op ethisch gebied, valt niet te ontkennen. Orthodoxe christenen zouden zich vooral tegen dat laatste ve ...

4 januari 2018
De Waarheidsvriend
J. Belder
1552 woorden
Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Het gezin heet in de Bijbel een fundamentsteen. Het belang van deze kleine intieme wereld kan niet licht overschat worden als we beseffen dat zij de samenleving draagt. In het gezin leren we het ABC spellen van elementaire normen en waarden. Liefde, respect, geduld, zelfverloochening en discipl ...

17 maart 2011
De Waarheidsvriend
J. Belder
1184 woorden
van 8