15 resultaten
Filteren
van 2
DE STRIJD VAN DE MARROW-MEN

DE STRIJD VAN DE MARROW-MEN

(vervolg) Het verloop van de strijd Het was Boston, die, toen hij bij een van zijn gemeenteleden op bezoek was, het boek zag staan, waarover wij reeds eerder schreven: nl. „De Kern van de hedendaagse Godgeleerdheid” in 1645 te Londen verschenen. De ontdekking van dit boek be ...

1 oktober 1963
Ambtelijk Contact
J. Brons
2398 woorden
GELOOFSGESPREK OP HUISBEZOEK 2

GELOOFSGESPREK OP HUISBEZOEK 2

INLEIDING In de verzorging van zijn kudde zoekt de herder niet alleen wat de welstand van zijn Schapen dient, maar wil hij ook voorkomen dat aan het welzijn van de Schapen schade wordt toegebracht. Dat geldt nu ook voor het pastorale werk van de ouderling op huisbez ...

1 december 2015
Ambtelijk Contact
J. Brons
1427 woorden
GELOOFSGESPREK OP HUISBEZOEK I

GELOOFSGESPREK OP HUISBEZOEK I

INLEIDING Bij het jaarlijkse huisbezoek dient het gesprek over het geloof centraal te staan. Huisbezoek is immers het ambtelijk gesprek met de leden (gezinnen) van de gemeente. Het geloof verbindt de gemeenteleden aan elkaar en aan de Heere. De Heere vergadert zijn ...

1 november 2015
Ambtelijk Contact
J. Brons
1354 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (I)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (I)

Actualiteit
Het is de eer van het Gereformeerd belijden, dat het van meetaf de grote betekenis van het verbond voor het leven des geloofs heeft verstaan en aan de leer van het verbond een zeer belangrijke plaats heeft toegekend.
Reeds vrij spoedig na de Re ...

7 januari 1966
De Wekker
J. Brons
584 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (II)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (II)

Ditmaal willen we nader ingaan op wat de Schrift over de betekenis van het genade-verbond ons zegt.Adam
Reeds direct op de eerste bladzijden van de Bijbel, in Gen. 3, lezen we dat geweldige, dat God de van Hem afgevallen mens, die door het verbreken van ...

14 januari 1966
De Wekker
J. Brons
1132 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (III)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (III)

Profeten
Afzonderlijke aandacht verdient de plaats die het verbond inneemt in de prediking van de profeten. Merkwaardigerwijs komt het woord „verbond" inzonderheid bij de oudere profeten weinig voor. Zeer zeker mag hier niet de conclusie uitgetrokken worden, d ...

21 januari 1966
De Wekker
J. Brons
1638 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (IV)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (IV)

Ned. Geloofsbelijdenis
Onze N.G.B. bepaalt ons in art. 17 bij het geweldige feit van de eerste genade-belofte. ,,Wij geloven" zo wordt daar beleden, ,,dat onze goede God door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende, dat zich de mens alzo in de lichamelij ...

28 januari 1966
De Wekker
J. Brons
1264 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (V)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (V)

Verbondsgemeente
De prediking in de samenkomst der gemeente is dan ook principieel onderscheiden van de prediking, zoals deze in de zending en de evangelisatie wordt gebracht. De laatste immers richt zich tot mensen, die niet in Gods verbond begrepen zijn. De ge ...

4 februari 1966
De Wekker
J. Brons
1149 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (VI)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (VI)

Beloften-prediking (vervolg)
Krachtens Gods verbond moet de prediking aan de verbondsgemeente, een prediking zijn van Gods beloften. In ons vorige artikel hebben we er op gewezen dat deze beloften niet tot de uitverkorenen mogen worden beperkt. Dat is een gehe ...

11 februari 1966
De Wekker
J. Brons
806 woorden
De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (VIII, slot)

De betekenis van het genadeverbond voor de prediking (VIII, slot)

Zelfonderzoek
Een ander facet van de betekenis van het genade-verbond voor de prediking is, dat de prediking vanuit het verbond ook dient aan te dringen op zelfonderzoek. In zijn boek over het Avondmaalsformulier schrijft B. Wielenga ,,De ganse Schrift is door ...

25 februari 1966
De Wekker
J. Brons
850 woorden
van 2