191 resultaten
Filteren
van 20
Natuur beschermt tegen de kou

Natuur beschermt tegen de kou

Sinusitis heeft alles te maken met het slijmvlies van de neusbijholten. Deze bevinden zich in het voorhoofd, de bovenkaak en het zeefbeen. Dat de inuit, zoals de Groenlandse eskimo in zijn eigen taal heet, niet over een voorhoofdsholte beschikt, schrijven sommige wetenschappers toe aan een n ...

1 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
442 woorden
Eskimo-kleding luchtig en isolerend

Eskimo-kleding luchtig en isolerend

In de wetenschap dat lucht isoleert, leerden eskimo's al eeuwen geleden overleven. Hun kleding bestond uit zeehonde-, walrus- en kariboe-bont. De jakken, broeken en kamikken die zij daarvan maakten, vielen ruim en zaten luchtig. De kleding waaide open bij het lopen en viel dicht bij het stil ...

1 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
396 woorden
Ameronger emeritus bekritiseert Duitse kerkelijke vergaderzucht

Ameronger emeritus bekritiseert Duitse kerkelijke vergaderzucht

Vergaderziek, dat is het trefwoord waarmee ds. Germs zijn Duitse collega's bij voorkeur omschrijft. Collegialiteit staat er bij predikanten hoog in het vaandel. Van pastores wordt verwacht dat zij alle kerkelijke vergaderingen („en dat zijn er heel vele") bijwonen. Laat iemand verstek gaan, ...

3 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
685 woorden
Roemeense hervormden zitten niet op 'onze' theologische geschillen te wachten

Roemeense hervormden zitten niet op 'onze' theologische geschillen te wachten

Voor westerse theologen is in Roemenië weinig eer te behalen, vindt ds. Adórjan Kálmán. Zijn kerk zou heel goed een nieuw bijbels woordenboek kunnen gebruiken, maar van de verschillende dogmatieken hebben de kerkelijke bibliotheken naar zijn mening genoeg overvloed.Een bijkomend probl ...

17 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1223 woorden
Advent in Oostenrijks Nickelsdorf

Advent in Oostenrijks Nickelsdorf

Hoog staat de roodgedakte roomskatholieke kerk in het dorp. De ramen zijn boeken der leken. De wanden gaan getooid met veertien olieverven van de kruisstatie. Vanuit de rechterhoek van het kerkgebouw kijkt Maria neer op het kerkvolk. Vier kaarsen houden haar gedachtenis levend. Centraal staa ...

24 december 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1058 woorden
„Als jongen van negen verzamelde ik al gegevens over de zending"

„Als jongen van negen verzamelde ik al gegevens over de zending"

Ds. Drayer is zoon uit een oud afgescheiden geslacht. Hij werd geboren in Oude Pekela, volgde lager onderwijs in Korhorn en deed het gymnasium in Groningen. In de oorlogsjaren moest hij onderduiken omdat hij de verplichte Ariërverklaring niet wilde ondertekenen. Daarna vervolgde hij zijn stu ...

15 november 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1001 woorden
Een gesel van God tegen onze zonden

Een gesel van God tegen onze zonden

Ds. Slomp komt tot zijn conclusies na een uitvoerige analyse van passages over de islam bij Luther en Calvijn. In 1984 publiceerde hij als eerste in het Nederlands taalgebied over "Luther en de wortels van het anti-islamisme". In 1989 schreef hij de studie "Calvin and the Turks" voor de nog ...

6 december 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
2658 woorden
„Ik heb mijn pen aan God gegeven"

„Ik heb mijn pen aan God gegeven"

Van Capelleveen kijkt terug op veertig jaar pastoraal werk in vrije evangelische gemeenten, 37 jaar journalistiek werk voor verschillende kranten en tijdschriften en 21 jaar voorlichtingswerk voor het Nederlands Bijbelgenootschap. "Jan J." wordt hij in het NBG-pand aan de Maarten van Heemske ...

19 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1746 woorden
Kamikazen hebben niets van doen met stokbewaarder, Jona of Simson

Kamikazen hebben niets van doen met stokbewaarder, Jona of Simson

Wessels, die doceert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is van mening dat militair martelaarschap in Irak geen hoge ogen zal gooien. Hij acht reeds bewezen dat een meerderheid van de Iraakse bevolking ontevreden is over Hoesseins beleid. Wessels: „Ik heb zijn oproep tot de heilige oorlo ...

9 februari 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1685 woorden
Zondagsrust: Gods Wet normerend voor heiliging van Dag des Heeren

Zondagsrust: Gods Wet normerend voor heiliging van Dag des Heeren

De Groot is verdrietig en verontwaardigd. Hij vindt dat het Reformatorisch Dagblad vorige week ten onrechte inging op een briefwisseling tussen het bestuur van de vereniging en J. Boeder te Ede. De correspondentie, die integraal in het jaarverslag werd opgenomen, meldde dat de vereniging bez ...

19 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
J. G. H. van Ginkel
1902 woorden
van 20