5 resultaten
Filteren
GELOOFSGESPREK GEMEENTEBREED, EEN BIJZONDERE ERVARING

GELOOFSGESPREK GEMEENTEBREED, EEN BIJZONDERE ERVARING

GENADE ALS DE KERN WAAROM HET GAAT Soms kun je het gevoel hebben dat je met elkaar niet tot de kern komt. We zeggen dat we van genade mogen en moeten leven, maar in hoeverre speelt dat ook daadwerkelijk een rol in ons kerkelijk bezig zijn? We zijn druk doende, maar zijn we ...

1 september 2011
Ambtelijk Contact
J. Groenleer
1452 woorden
WORDEN ALLE LITURGISCHE ONDERDELEN VAN DE EREDIENST BELEEFD?

WORDEN ALLE LITURGISCHE ONDERDELEN VAN DE EREDIENST BELEEFD?

Enkele problemen De redactie vroeg mij een artikel te schrijven onder bovenstaande titel. Spontaan zei ik daar ‘ja’op. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, rezen er bij mij toch wat problemen. Alleen de titel al roept vragen op. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met ‘litu ...

1 november 2001
Ambtelijk Contact
J. Groenleer
1973 woorden
Het primaat van de psalmen in de eredienst

Het primaat van de psalmen in de eredienst

Toch bleef de vraag komen om ook andere liederen te mogen zingen. Tientallen jaren werd het niet toegestaan. Tientallen jaren waren er gemeenten die het toch deden. ‘Want’, zeiden ze, ‘je mist iets als je geen gezangen zingt in de eredienst. Het is toch vreemd dat de gemeente van de Heer Jezus Ch ...

1 maart 2016
Ambtelijk Contact
J. Groenleer
1925 woorden
DE DOOP, MEER DAN EEN REINIGINGSBAD

DE DOOP, MEER DAN EEN REINIGINGSBAD

INLEIDING Wanneer tijdens een doopdienst aan kinderen wordt uitgelegd wat de doop betekent, zal ongetwijfeld op de reinigende werking van water worden gewezen. Vervolgens zal het beeld van de reiniging worden doorgetrokken naar de reinigende werking van het bloed van Chris ...

1 mei 2007
Ambtelijk Contact
J. Groenleer
1486 woorden
HOE GAAT EEN PREDIKANT OM MET BEPAALDE WENSEN BIJ EEN BEGRAFENIS?

HOE GAAT EEN PREDIKANT OM MET BEPAALDE WENSEN BIJ EEN BEGRAFENIS?

Een voorval Zr. A. is ontslapen. Ze is 80 jaar geworden. De laatste 7à8 jaar kwam ze niet meer in de kerk. Hulpbehoevend als ze was, is ze in een zorgcentrum terechtgekomen. Via de kerktelefoon was ze eerst nog trouw betrokken bij wat er ‘s zondags in de diensten gebeurde. De la ...

1 februari 2003
Ambtelijk Contact
J. Groenleer
1960 woorden