133 resultaten
Filteren
van 14
GOLV-nieuws

GOLV-nieuws

Nieuwe ledenheren: - A. Brand, Kerkweg la, 3371 AE H'veld-Giessendam. - T. Brand, lepenhof 1, 3771 XA Barneveld. - H. de Kruijf, Wulpstraat 11, 3815 HK Amersfoort.Buitengewoon lidmaatschap gewijzigd in gewoon lidmaatschap: dames: - L. de Boer, Boven Hofstraat 3, K ...

1 november 1991
De Reformatorische School
J. Koppejan
A.J. Nelis
G. Romijn
J. Slagman
W. Büdgen
G. Buijs
2428 woorden
Oorlogsherinneringen (3)

Oorlogsherinneringen (3)

Gods bewarende hand(zomer 1944)Een vrolijk joelende kinderschaar verspreidde zich op het schoolplein, grenzend aan de oude Lavendeldijk, die tegelijkertijd het kleine dorpje met de buitenwereld verbond.Hup! wie het eerst boven op de dijk is! De kleintjes zitten al ...

1 maart 1995
De Reformatorische School
J. Koppejan
602 woorden
Herdenken

Herdenken

In de kerstvakantie van 1931 woonde ik voor het eerst de vergadering bij van liet GOV, en wel te Rotterdam in de consistorie aan de Boezemsingel. Dat was voor mij als pas begonnen onderwijzer een hele gebeurtenis!Twee feiten staan me nog helder voor de geest De spreker op genoemde ver ...

1 januari 1997
De Reformatorische School
J. Koppejan
356 woorden
NA TWEEHONDERD JAAR

NA TWEEHONDERD JAAR

DE CL PSALMEN DAVIDS.Dit najaar zal het tweehonderd jaar geleden zijn, dat op last van Hunne Hoogmogendcn, de Slaten-Generaal der Verenigde Nederlanden, een begin gemaakt werd met de invoering van een nieuwe psalmberijming. In dit artikel willen we bij dat feit stilstaan en naa ...

30 maart 1973
Daniel
J. Koppejan
3719 woorden
AANDACHT VOOR HET KIND*)

AANDACHT VOOR HET KIND*)

Vanwaar die bijzondere aandacht heden ten dage voor het kind? Is het een schuldbewuste poging om een bepaalde vorm van verwaarlozing van het kind te corrigeren? Of zijn er misschien bekende en onbekende gevaren die het kind bedreigen, en moeten we trachten het daartegen te beschermen? Wat is ...

1 november 1980
De Reformatorische School
J. Koppejan
4461 woorden
De G.O.L.V. toen en nu

De G.O.L.V. toen en nu

In onze tijd doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, terwijl enerzijds de gemiddelde leeftijd van de mens stijgt, anderzijds diezelfde mens steeds vroeger buiten het arbeidsproces komt te staan. Was die leeftijdsiimiet lange jaren onveranderd 65, thans wordt die grens voortdurend l ...

1 februari 1982
De Reformatorische School
J. Koppejan
3129 woorden
Geweldige inspanningen voor eigen onderwijs

Geweldige inspanningen voor eigen onderwijs

Wat hebben deze mensen er veel voor over om zo'n samenkomst te kunnen bijwonen. Er waren zelfs verschillende oude en jonge mensen uit de VS, o.a. uit Kalamazoo. Die hadden daar maar even vijf uur voor moeten rijden!De kerk in Norwich is heel geschikt voor zo'n vergadering. Ze biedt vo ...

21 juli 1975
Reformatorisch Dagblad
J. Koppejan
716 woorden
Calvinistische predikant-dichter Revius overleed 328 jaar geleden

Calvinistische predikant-dichter Revius overleed 328 jaar geleden

Revius werd geboren te Deventer in 1586. De juiste datum is niet bekend. Vergeet niet dat het bijzonder woelige tijden waren, waarin vele gegevens zijn zoek geraakt. Na de moord op Willem van Oranje in 1584 volgden jaren van grote verwarring tijdens welke de krijgskansen vaak wisselden en de ...

11 november 1983
Reformatorisch Dagblad
J. Koppejan
1991 woorden
Thomas a Kempis en de Imitatio

Thomas a Kempis en de Imitatio

Echter niet alleen hier, maar ook buiten onze grenzen strekte die invloed zich uit, gezien het feit dat het na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld is. Terecht merkt dan ook Jan Romein op: „De Moderne Devotie is tot de eerste Noordnederlandse bijdrage aan het Europese cultuurleven gew ...

23 december 1981
Reformatorisch Dagblad
J. Koppejan
2832 woorden
Enkele opmerkingen over een der vele facetten van haar werk

Enkele opmerkingen over een der vele facetten van haar werk

Voor een goed begrip van bovengenoemd werk is kennis van de tijd waarin het ontstond, onmisbaar. Het is de tijd van de Romantiek. En ook Geertruida Toussaint onderging haar invloed. Het is de tijd van scherpe tegenstellingen, van doorwerking der revolutiegedachten, van een sterk nationalitei ...

31 december 1976
Reformatorisch Dagblad
J. Koppejan
1878 woorden
van 14