12 resultaten
Filteren
van 2
Ik heb hulp besteld bij een held

Ik heb hulp besteld bij een held

• • J. Westerink'En David zeide tot Saul: an geen mens ontvalle het hart, om zijnentwil. Uw knecht zal heengaan en hij zal met deze Filistijn strijden.' 1 Samuel 17 : 32.Oorlog tussen Israël en de Filistijnen is een steeds terugkerend thema in de boeken van de Bijbel, die de Ri ...

1 januari 1983
Theologia Reformata
J. Westerink
2116 woorden
Blijvende Kerstvreugde

Blijvende Kerstvreugde

Het Evangelie van de kerstnacht is vol van het wonder Gods. Allereerst en allermeest natuurlijk is daar het wonder, door mensenverstand nooit te bevatten en door mensenharten slechts te aanbidden, dat de Heere Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft uit grondeloze barmhartigheid. Gods onuitsprekeli ...

20 december 1983
Reformatorisch Dagblad
J. Westerink
1153 woorden
DE WAARDE VAN HET KERKVERBAND

DE WAARDE VAN HET KERKVERBAND

STA-IN-DE-WEG In het RD van 27 december 2010 schreef ds. W. Pieters, hersteld hervormd predikant te Garderen, een artikel onder het opschrift: Kerfeverbanden vertroebelen discussie ouer feerfeelijfee eenheid, een artikel dat niet onweersproken is gebleven in het RD. ...

1 maart 2011
Ambtelijk Contact
J. Westerink
1410 woorden
PROFETISCHE PREDIKING

PROFETISCHE PREDIKING

VERSCHILLENDE GENRES Terwijl over de prediking heel veel dingen te zeggen zijn, die van elke preek gelden, is het toch mogelijk van genres in de prediking te spreken. We spreken bijvoorbeeld van 1. Verklarende prediking, waarbij de nadruk ligt op de regelmatige uitl ...

1 januari 2013
Ambtelijk Contact
J. Westerink
1365 woorden
Gereformeerde oecumenische synode harare 1988

Gereformeerde oecumenische synode harare 1988

Inleiding Van 31 mei tot 10 juni 1988 D.V. zal de Gereformeerde Oecumenische Synode vergaderen in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, het vroegere Rhodesië. Aan deze synode gaat zoals gebruikelijk een drietal conferenties vooraf: een theologische, een jeugd- en een zendingsconferenti ...

1 mei 1988
Ambtelijk Contact
J. Westerink
1713 woorden
Geestelijke duisternis

Geestelijke duisternis

Ik ontmoette voor het eerst zo iemand toen ik als student mocht voorgaan in de kerken. In de gemeente waar ik op de betreffende zondag voorging, behoorde tot de kerkenraad een zeer gewaardeerde broeder ouderling. Jong en oud had veel waardering voor hem en voor de wijze waarop hij zijn ambt vervu ...

25 oktober 2019
De Wekker
J. Westerink
2091 woorden
Verslag van de vergadering van de P.S. v.h. Zuiden, gehouden op 15 juni te Dordrecht.

Verslag van de vergadering van de P.S. v.h. Zuiden, gehouden op 15 juni te Dordrecht.

Namens de roepende kerk van Middelharnis opent de consulent ds Tanis de vergadering. In zijn openingswoord staat hij stil bij het ontstaan van de gemeente te Middelharnis en wijst de vergadering n.a.v. Judas: 3 op het geloof, dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Daar gaat het om
Na onderz ...

24 juni 1966
De Wekker
J. Westerink
338 woorden
EEN DIAGNOSE

EEN DIAGNOSE

Inleiding Wij zijn vandaag als chr.geref. ambtsdragers onder zorgelijke omstandigheden bijeen. Dat blijkt uit het feit dat het comité dat deze conferentie organiseert twee broeders heeft uitgenodigd om resp. een diagnose te geven van wat er met de CGK aan de hand is, en een therapi ...

1 juni 2002
Ambtelijk Contact
J. Westerink
4355 woorden
MILD EN OVERVLOEDIG

MILD EN OVERVLOEDIG

VEEL AANDACHT Een oppervlakkig onderzoek van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus maakt duidelijk, dat het sacrament van het heilig avondmaal bepaald niet weinig aandacht heeft gekregen in de kerk van de Reformatie in ons land. Vergeleken met de ...

1 april 2007
Ambtelijk Contact
J. Westerink
1506 woorden
SLQTWQQRD

SLQTWQQRD

Nadenkend over het thema ‘Veiligheid in heiligheid’ werd ik bepaald bij het bekende beeld van Psalm 84: de mus en de zwaluw die een veilige plek, een thuis vinden in de tempel, het huis van God in Jeruzalem. Het feit dat deze Psalm één van de meest geliefde is, komt mede door dat ontroerende beel ...

1 juni 2014
Ambtelijk Contact
J. Westerink
333 woorden
van 2