55 resultaten
Filteren
van 6
Een kerkdienst in Amerika

Een kerkdienst in Amerika

Een zakenreis naar het buitenland heeft, naast prettige kanten, ook zijn schaduwzijden. Ongetwijfeld is één daarvan de viering van de zondag. In ieder geval probeer je dan ergens naar de kerk te gaan. Soms is er keus in overvloed: in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika. In de me ...

7 juni 1985
Daniel
J. van Heteren
Mrs. E. Vanderstad
Mr. J. A. Decker
1119 woorden
UIT DE PRAKTIJK

UIT DE PRAKTIJK

26 Wel mannen, wat komen jullie hier nu doen? Ik weet niets te vertellen, u kon ons maar beter overslaan. Dat was niet erg bemoedigend om zo ontvangen te worden voor het doen van huisbezoek, en dan denk je weleens, mede gezien je eigen gesteldheid: hoe komen wij hier vanavond op een ...

10 oktober 1968
Bewaar het pand
J. van Heteren
1180 woorden
Uit de Praktijk

Uit de Praktijk

11 ’t Zal maar waarheid moeten zijn, en het zal er op aan komen of het oprecht geweest is, want een mens kan al zo gauw wat denken van zichzelf, en dat het nog alles niets is en niet bestaan kan voor de eeuwigheid. Deze uitdrukkingen worden soms op huisbezoeken gehoord, maar waarom wordt d ...

1 september 1966
Bewaar het pand
J. van Heteren
1076 woorden
Uit de Praktijk

Uit de Praktijk

15 Vriend, met deze dingen u voorstellen, bedoelen wij, dat zowel de één als de ander bekering des harten van node heeft. Denk toch altijd dat het ganse mensengeslacht in Adam verdoemelijk voor God ligt, en dat er een Goddelijk genadewonder geschieden moet, zal een mens weer naar zijn Sche ...

24 november 1966
Bewaar het pand
J. van Heteren
573 woorden
Uit de Praktiik

Uit de Praktiik

10. Wat is er al veel veranderd tijdens ons leven, zo horen wij soms ouderen zeggen op huisbezoek. Hetgeen in onze jeugd onbetamelijk geacht werd, is nu de gewoonste zaak geworden; als we denken aan de gewoonten in onze jonge tijd, en we zien wat nu allemaal maar kan en mag, wat zijn we to ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
J. van Heteren
1024 woorden
Uit de Praktijk

Uit de Praktijk

13 Tot het vele kwaad, waaraan een mens onderworpen is, mogen wij ook wel rekenen de inbeelding. 't Ligt zo in de natuur dat een mens zich hoger aanslaat dan hij is. Wat kan hij zich veel verbeelden Door de verleiding des duivels wilde onze eerste vader, die een schepsel was, gelijk zijn a ...

13 oktober 1966
Bewaar het pand
J. van Heteren
1168 woorden
UIT DE PRAKTIJK

UIT DE PRAKTIJK

32 Het ene huisbezoek verschilt soms heel wat van het andere, dit valt temeer op wanneer men twee of meer bezoeken op een avond doet. Medebroeders, die deze woorden lezen, zullen met ons instemmen, dat het wel eens moeilijk is om een zakelijk gesprek op gang te krijgen, ja soms lijkt het e ...

30 juli 1970
Bewaar het pand
J. van Heteren
992 woorden
Uit de Praktijk

Uit de Praktijk

19 De weg die de Heere met Zijn volk houdt, gaat doorgaans niet als op rozen. Wij lezen dat de tegenspoeden des rechtvaardigen vele zijn, en komt men in gesprek met mensen die door de Heere zijn aangezien, dan hoort men van de verschillende wederwaardigheden des levens waar men is doorgeho ...

15 februari 1968
Bewaar het pand
J. van Heteren
1247 woorden
UIT DE PRAKTIJK 44

UIT DE PRAKTIJK 44

Men ontmoet op de huisbezoeken verschillende mensen, die des zondags regelmatig het kerkgebouw vullen en aandachtig zitten te luisteren naar de verkondiging van Gods Woord. Mensen die soms meer dan 40 jaren onder een zuivere prediking hebben mogen verkeren, waar nog dood en leven onderscheidelijk ...

13 november 1975
Bewaar het pand
J. van Heteren
1001 woorden
Uit de praktijk

Uit de praktijk

42 De rijke jongeling, die eens tot de Heere Jezus kwam, moet wel een zeer net mens geweest zijn; er staat in het Woord, dat de Heere hem aanzag en beminde. Hij zal zeker wel veel kennis hebben opgedaan aangaande de letter der Wet, en zich gericht hebben om naar die wet te leven en zijn le ...

26 juni 1975
Bewaar het pand
J. van Heteren
902 woorden
van 6