17 resultaten
Filteren
van 2
BIDDEN

BIDDEN

Mensen hebben altijd gebeden. In heel de wereld en in elke godsdienst. Zelfs mensen die vreemd zijn aan enige godsdienst, weten van een schietgebed als het vliegtuig wat raar doet, of roepen de naam van God aan al is het op een verkeerde wijze in een stopwoord of een vloek. Het bidden behoort to ...

1 september 1994
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
2604 woorden
SLOTWOORD AMBTSDRAGERSCONFERENTIE 1997

SLOTWOORD AMBTSDRAGERSCONFERENTIE 1997

Na de bespreking van het onderwerp: Conflictbeheersing in de gemeente van Christus (een onderwerp dat ons zo nauw in aanraking brengt met de praktijk van het gemeentelijke en kerkelijke leven) kunnen we het beste afscheid nemen met een woord van onze Heiland zelf. Het woord dat Hij ons meegeeft ...

1 juni 1997
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
1230 woorden
COLUMN: NIEUWJAARSMIJMERING

COLUMN: NIEUWJAARSMIJMERING

Het begin van een nieuw jaar is een goede gelegenheid om te mijmeren over de dingen die komen. Zo de Here wil en wij leven, hoe zal het gaan met…? Het voordeel is dat er nog wat afstand is tot dat wat staat te gebeuren. Men kan erover mijmeren. De gang van gedachte ...

1 januari 1998
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
672 woorden
ONEENS MET EEN KERKERAADSBESLUIT WAT DAN…?

ONEENS MET EEN KERKERAADSBESLUIT WAT DAN…?

Vraagstelling Een nieuw vergaderseizoen voor onze kerkeraden breekt aan. Waar vergaderd wordt, worden besluiten genomen. De vraag, die mij voorgelegd werd, is deze: Mag een ouder-ling, die het niet eens is met een kerkeraadbesluit, daarover openlijk spreken in de gemeente? I ...

1 september 1990
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
1848 woorden
HOE JONGE MENSEN VOOR TE BEREIDEN OP EVENTUELE ROEPING TOT HET AMBT

HOE JONGE MENSEN VOOR TE BEREIDEN OP EVENTUELE ROEPING TOT HET AMBT

Het probleem In het bijzonder letten we op de roeping tot het ambt van ouderling en diaken. Er bestaat geen opleiding voor het ambt van ouderling en diaken zoals die opleiding wel bestaat voor het ambt van dienaar des Woords. Toch is de behoefte aan ouderlingen en diakenen voor de ...

1 september 1996
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
1862 woorden
DE MIDDAGDIENST

DE MIDDAGDIENST

Op de dag des Heren zal de gemeente minstens tweemaal samenkomen onder de bediening des Woords. Het samenkomen op werkdagen wordt aan het oordeel van de kerkeraad overgelaten, zo luidt artikel 64 van onze Kerkorde. In al onze kerken wordt aan dit voorschrift voldaan. Tussen ’s morgens half negen ...

1 oktober 1987
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
2969 woorden
DE PREDIKING

DE PREDIKING

Wij zijn kerk van het Woord. Het Woord van God riep ons in het bestaan. Het Woord van God is de inhoud van ons bestaan. Wij leven op de adem van Zijn stem. Dat Woord neemt in allerlei vormen gestalte aan. Bijvoorbeeld in de daad. Evenwel is naar gereformeerde overtuiging het Woord in de gestalte ...

1 mei 1993
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
2816 woorden
Moet een predikant voorzitter van de kerkeraad zijn?

Moet een predikant voorzitter van de kerkeraad zijn?

Deze boeiende vraag legde de redactie mij voor. Eerlijk gezegd had ik er nooit over na¬gedacht. Zo vanzelfsprekend lijkt het antwoord: natuurlijk is de predikant voorzitter van de kerkeraad. Zo is het altijd geweest en het geeft hoogst zelden problemen. Toch kun je best als predikant even met een ...

1 november 1989
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
1649 woorden
COLUMN: KERKASIEL

COLUMN: KERKASIEL

Pittig was de reactie van de minister van binnenlandse zaken op het feit dat kerkgebouwen als asielplaatsen gebruikt worden voor Iraanse asielzoekers. De minister roept de kerken op hun gebouwen niet beschikbaar te stellen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Kerkasiel is in ons land niet meer ...

1 oktober 1997
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
753 woorden
TOERUSTING VAN DE OUDERLING

TOERUSTING VAN DE OUDERLING

Indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Dat zijn prachtige, positieve woorden over het ouderlingzijn in de gemeente. Paulus waardeert het als er broeders zijn die stil en bescheiden het verlangen koesteren of ook openlijk (zonder persoonlijke eerzuch ...

1 maart 1995
Ambtelijk Contact
J.C.L. Starreveld
2028 woorden
van 2