25 resultaten
Filteren
van 3
De diepste motivatie voor een opleving van de kerk

De diepste motivatie voor een opleving van de kerk

'.. .laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, (...) met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus' Hebreeën 12 : l-2aJ.W. MarisDe noodzaak van een doelbewust christelijk leven zal meer dan ...

1 januari 1996
Theologia Reformata
J.W. Maris
1606 woorden
WAAR HEBBEN WE VOOR GETEKEND? Over de binding aan de belijdenis

WAAR HEBBEN WE VOOR GETEKEND? Over de binding aan de belijdenis

Oude vragen De vragen rond de aard van de binding aan de belijdenis zijn niet nieuw. Ik herinner mij een gesprek uit mijn studententijd in de jaren zestig, met een theologisch Student aan de V.U. die op het punt stond predikant in de Gereformeerde Kerken te worden. Het was d ...

1 april 1994
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
2093 woorden
DE GEMEENTE EN DE THEOLOGIE - DE THEOLOGIE EN DE GEMEENTE

DE GEMEENTE EN DE THEOLOGIE - DE THEOLOGIE EN DE GEMEENTE

Theologen, ambtsdragers, broeders en zusters,
Dat zeg ik 20 in opklimmende orde van belangrijkheid. Om de broeders en zusters, om de gemeente gáát het. Als het daar in de theologie 00k om gaat, is zij heilzaam. Als het daar in de theologie niet om gaat, is zij gevaarlijk. ...

1 november 1994
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
1007 woorden
DE KERK IS ééN

DE KERK IS ééN

ROEPING EN PROBLEM Wij belijden dat Christus’ kerk één is, en ook katholiek. Zij bestrijkt de hele wereld en alle eeuwen. Ook spreken wij over ‘onze kerk’, doelend op de kerk ‘van 1834’ of eventueel ook nog ‘van 1892’ en kijken niet verder dan Nederland en omstreken. Daar zit een ...

1 januari 2007
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
1534 woorden
WEGEN VAN DE DUISTERNIS

WEGEN VAN DE DUISTERNIS

DE ‘OVERSTE VAN DEZE WERELD’ De Here Jezus heeft de satan een paar keer met de onthullende titel ‘overste van deze wereld’ aangeduid (Joh. 12:31; 14:30; 16:11). ‘Deze wereld’ slaat op de wereld zoals die door de zonde ontredderd is en onder Gods toorn verkeert. Ee ...

1 mei 2015
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
1476 woorden
MISSEN WIJ IETS? - over de bekoring van de Charismatische Beweging -

MISSEN WIJ IETS? - over de bekoring van de Charismatische Beweging -

Een vraag die ons ráákt Wanneer kerkmensen in aanraking komen met de Charismatische Beweging of de Pinksterbeweging, hetzij door lectuur, hetzij door persoonlijke ontmoeting, komt vroeg of laat de vraag aan de orde die boven dit artikel staat. Niet alleen dat het als een gev ...

1 oktober 1985
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
3189 woorden
PASTORAAL REKENEN MET DE DUIVEL

PASTORAAL REKENEN MET DE DUIVEL

1. Het probleem van herkenning De vraag De vraag werd mij gesteld of de duivel uit het pastoraat verdwenen is. Op die vraag heb ik een aarzelend negatief antwoord als het om onze kerken gaat. Wie wat wijder om zich heen kijkt, ziet vormen van speciaal pastoraat waar uitdrukk ...

1 september 2001
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
2373 woorden
OP GELOVEN KOMT HET AAN

OP GELOVEN KOMT HET AAN

GELOOF — EEN BIJBELSE RODE LIJN Dat geloof belangrijk is, geloven velen wel. Mensen die niets met de Bijbel of de kerk hebben uit te staan, zeggen soms toch: ‘Je moet niet denken dat ik niet geloof!’ Met hen zul je dus zeker over het belang van het geloof kunnen spreken. ...

1 september 2008
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
1513 woorden
EEN GEREFORMEERDE SCHELDPARTIJ? Over een vervloekte afgoderij

EEN GEREFORMEERDE SCHELDPARTIJ? Over een vervloekte afgoderij

DE GEREFORMEERDE WERELD IN 1563 We doen er om te beginnen goed aan ons te realiseren hoe de wereld er – en dat niet alleen in Heidelberg – in de tijd van ontstaan van ons leerboek uitzag. De Reformatie lag niet ergens in het verleden, maar was als een kolkend proces gaande ...

1 mei 2013
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
1356 woorden
EEN HANDREIKING VOOR PLAATSELIJKE SAMENSPREKINGEN

EEN HANDREIKING VOOR PLAATSELIJKE SAMENSPREKINGEN

In de titel van dit artikel staat niet het woord ‘blauwdruk’. En evenmin zult u hieronder een ‘dienstregeling van het spoor naar succes bij kerkelijke samensprekingen’ aantreffen. Niettemin kan men op andere plaatsen wellicht zijn winst doen met hetgeen de beide Christelijke Gereformeerde Kerken ...

1 april 1993
Ambtelijk Contact
J.W. Maris
2378 woorden
van 3