71 resultaten
Filteren
van 8
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

BijbelwetenschappenAurelius Augustinus, Vier evangelisten, één evangelie, Budel, Damon 2012, 384 p., € 44,90 (ISBN 9789460360299).Het ene evangelie van Jezus Christus is beschreven door vier evangelisten. Dat zij niet precies hetzel ...

1 juni 2012
Theologia Reformata
P.H.R. van Houwelingen
P. de Vries
C. de Wildt
T.M. Hofman
M.J. Paul
A. Huijgen
W. van Vlastuin
M. Klaassen
H. van den Belt
G.C. den Hertog
H.J. de Bie
J.W. van Pelt
9376 woorden
HOE GAAT EEN PREDIKANT OM MET EEN REEDS OPGESTELDE LITURGIE BIJ EEN BEGRAFENIS?

HOE GAAT EEN PREDIKANT OM MET EEN REEDS OPGESTELDE LITURGIE BIJ EEN BEGRAFENIS?

Inleiding Op maandag overlijdt zr. Α.; opeens moet in een kort tijdsbestek veel geregeld moet worden. Gelukkig tast de familie niet in het duister over de vraag hoe de overledene de begrafenis geregeld zou willen hebben. Bij de verzekeringspapieren en bankafschriften wordt een map ...

1 april 2002
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
1993 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

T. Lemstra-van der Kooi, Daar ben je moeder voor, Uitg. Voorhoeve, Kampen 1999. 77 blz. f 14,90. Voor mij ligt de zesde druk van dit boekje. Het is oorspronkelijk uitgegeven in 1993. Tjitske Lemstra-van der Kooi is erin geslaagd een boekje te schrijven dat op een aans ...

1 maart 2000
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
549 woorden
BOUWEN EN GEBOUWD WORDEN

BOUWEN EN GEBOUWD WORDEN

In Berlijn is onlangs een conferentie gehouden over ‘het Evangelie en de stad’. Een van de sprekers gaf aan dat bestaande kerken zich voor 80-90% richten op de behoeften van hun leden. Dat ligt heel anders in gemeenten die nieuw gesticht worden in een stad. Daar ligt het accent voornamelijk op h ...

1 januari 2012
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
490 woorden
WERKWOORDEN IN DE BIJBEL

WERKWOORDEN IN DE BIJBEL

Er zijn allerlei hulpmiddelen die de bijbellezer dieper inzicht in de tekst proberen te bieden. Het boek ‘Werkwoorden in de Bijbel’ hoort zeker in dat rijtje thuis. De robuuste uitvoering en het formaat lijken veel op het bekende ‘Woordenboek voor bijbellezers’. Echter: dit boek behandelt geen w ...

1 februari 2007
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
437 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ferenc Visky, Gebonden en toch vrij. 70 verhalen over gevangenschap en vriendschap. Uitg. De Banier Utrecht 2006,121 blz., € 10,-. De periode van 1958 tot 1964 vormt het dieptepunt van de communistische terreur in Roemenië. In deze donkere periode leren de predikanten Ferenc ...

1 november 2007
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
257 woorden
EEN OPEN GEHEIM

EEN OPEN GEHEIM

Op de achterflap wordt het hieronder aangekondigde boek aangekondigd als een volledig nieuwe kijk op natuurlijke theologie. Ik denk niet dat dit helemaal juist is. Wel haalt McGrath elementen uit oudere theologische discussies bij elkaar en ook verwerkt hij veel recente literatuur. In feite slui ...

1 juni 2010
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
509 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. T.M. Hofman, Een kijk op de kerk in Handelingen. De visie van Hugo de Groot op de relatie kerk en synagoge; Dr. T. Brienen, Schleiermacher en de Bijbel. De functie van het Woord van God in de zogenaamde praktische Theologie van F.D.E. Schleiermacher.Uitg. TUA Apel ...

1 juni 2009
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
G.C. den Hertog
D. Quant
5092 woorden
APELDOORN EN DAN?

APELDOORN EN DAN?

Inleiding In ‘Apeldoorn’ wordt veel moeite gedaan om a.s. predikanten een goede opleiding mee te geven. Daar mogen we als kerken heel dankbaar voor zijn. Want er is nogal wat aan de hand in de praktijk van het kerkelijk leven. Ik ga daar niet over uitweiden - ieder kan dat voor zic ...

1 september 2003
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
1967 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ds. G.P.M. van der Linden e.a. (red.), Jaarboek van de Chr. Geref. Kerken 2007. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2007, 336 blz.. € 9,75. Het jaarboek 2007 is verschenen. De blauwe omslag van 2006 is vervangen door een frisse rode kleur in 2007. Natuurlijk zijn de ...

1 juni 2007
Ambtelijk Contact
J.W. van Pelt
G.C. den Hertog
D. Quant
2039 woorden
van 8