34 resultaten
Filteren
van 4
Profiel

Profiel

Drs. L.W. de Graaff, Heilige oorlogen,
Uitgeverij Woord en Wereld, Haarlemmermeer 2015,
96 blz., € 11,00. ISBN 978 94 91943 06 5. Het gaat in dit boek niet om geweld in het algemeen maar om het geweld waartoe gelovigen door God en Allah worden opgeroepen. Sommigen (o. ...

1 januari 2016
Ambtelijk Contact
Jansen
470 woorden
Recensie

Recensie

In dit boek wordt door verschillende auteurs beschreven hoe de Reformatie ingang vond in verschillende steden en dorpen in Nederland, onder andere in de huidige Biblebelt. Vermeld wordt de betekenis van het wel of niet overgaan naar de Reformatie van de plaatselijke pastoors en de invloed va ...

1 mei 2018
Ambtelijk Contact
Jansen
88 woorden
Recensies

Recensies

ds.M.M. van Campen, De Koninkrijksdoop. Uitgeverij Groen, Heerenveen 2015, 82 blz., € 8,95. ISBN 978-90-8897-119-8.Een beknopt en tegelijkertijd inhoudsrijk, aangenaam leesbaar boekje over de doop. Wat is en wordt er veel over de doop geschreven. Soms de ...

1 november 2016
Ambtelijk Contact
de Bruijne
Jansen
237 woorden
RECENSIES

RECENSIES

Samuel Rutherford, Ik maak alle dingen nieuw, Uitgeverij Brevier Kampen 2015, 112 blz., € 12,50. In dit boekje zijn een aantal preken van deze Schotse puriteinse prediker vertaald door ds. Kloosterman uit Lunteren. De onderwerpen zijn gekozen uit Openbaring: de bruiloft van ...

1 november 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
Weststrate
Buijs
de Bruijne
Jansen
4054 woorden
Recensies

Recensies

Cors Visser, De spelende kerk, Hoe geloofsgemeenschappen de wereld veranderen.Uitgeverij Buiten en Schipperheijn, Amsterdam 2016, 91 blz., € 12,90. ISBN 978-90-5881-850-8.Dit boekje is een mooi uitvloeisel van de dissertatie waarop Cors Visser, ...

1 november 2016
Ambtelijk Contact
de Bruijne
Jansen
252 woorden
RECENSIES

RECENSIES

Henk Pietersma, Waar was jij…?. Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 136 blz., € 24,95. Deze Friese kunstenaar geeft in dit boek uitleg bij 52 kunstwerken en gedichten rondom het lijden en sterven en de opstanding van Christus. De betreffende gedeelten uit de vier ev ...

1 december 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
de Bruijne
van der Zwan
Weststrate
Buijs
Jansen
3327 woorden
BIBLEBELT ONLINE

BIBLEBELT ONLINE

Wanneer bepaalde lezers op grond van de ondertitel die rept van ‘bevindelijk gereformeerden’ denken dat dit boek voor hen dus niet interessant is, dan vergissen ze zich. Er worden in dit boek diverse zaken aan de orde gesteld die mijns inziens voor ons hele kerkverband van belang zijn. Het boek ...

1 maart 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
447 woorden
OPENHEID EN KWETSBAARHEID

OPENHEID EN KWETSBAARHEID

Gedurende de jaren 2006 – 2012 heb als afgevaardigde van de gemeente Zwolle de classisvergaderingen op Urk bezocht. Een van de mijns inziens belangrijke agendapunten waren de verslagen naar artikel 41 van de Kerkorde en de kerkvisitatieverslagen. Altijd weer benieuwd naar wat er van Zwolle gevon ...

1 januari 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
474 woorden
RECENSIE

RECENSIE

Ds. A. Elshout, Een helpende hand, Uitgeverij den Hertog, Houten 2014, 142 blz., € 12,50. De schrijver staat op het standpunt dat het begeleiden van lichamelijk zieken, psychisch zieken en stervenden niet alleen een zaak is voor predikanten en ouderlingen, maar van alle geme ...

1 april 2015
Ambtelijk Contact
Jansen
103 woorden
Recensie

Recensie

Diverse auteurs, Licht op mijn pad, Uitgeverij Groen, Heerenveen 2017, 427 blz., € 19,95. ISBN 978-90-8897-167-9.Dit dagboek is bedoeld voor dementerende mensen en hun mantelzorgers en ook geschikt voor ambtsdragers die hen bezoeken. Na het (voor)lezen v ...

1 januari 2018
Ambtelijk Contact
Jansen
100 woorden
van 4