25 resultaten
Filteren
van 3
De Opvoeding als factor in de ontwikkeling van het geloofsleven

De Opvoeding als factor in de ontwikkeling van het geloofsleven

Enkele opmerkingen vooraf In de eerste plaats geeft de titel aan dat de opvoeding als een factor wordt gezien. Ze is zeker niet de énige! Wat te denken van bijvoorbeeld: aanleg en karakter, milieu, kerkelijke gezindte, sexe, cultuurkring? Stuk voor stuk factoren die eveneens een rol ...

1 oktober 1988
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
2190 woorden
„Leest onze wijkouderling Wolkers?”

„Leest onze wijkouderling Wolkers?”

(Enkele opmerkingen over de relatie ambtsdrager en moderne literatuur) De titel lijkt wat uitdagend, de zaak waar het om gaat is deze: heeft de kerk in haar ambtelijk werk iets te maken met de, vooral modérne, literatuur en de mogelijke problemen die door die literatuur worden opge ...

1 januari 1976
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
1467 woorden
BLINKEN OF VERZINKEN?

BLINKEN OF VERZINKEN?

De cultuur waarin wij vandaag de dag ons leven leiden, stelt ons aan net zoveel uitdagingen als verleidingen bloot. Wat onze leefwereld in de afgelopen vijftig jaar aan comfort en gemak heeft opgeleverd laat zich nauwelijks bedenken, laat staan dat we dat alles zouden willen missen. Echter, het ...

1 maart 2012
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
490 woorden
ACTIEBEREIDHEID…?

ACTIEBEREIDHEID…?

Buiten ons kerkelijk bestaan kennen we het woord ‘actiebereidheid’ eigenlijk alleen uit de media, uit de mond van vakbondsleiders en ontevreden werknemers. Het woord roept spanning op. Begrijpelijk, want als er in onze maatschappij massaal gehoor gegeven wordt aan zo’n oproep tot actie, g ...

1 maart 2005
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
452 woorden
WAT JE ZEGT, BEN JE ZELF!

WAT JE ZEGT, BEN JE ZELF!

Eind 2003 verscheen een belangwekkend én prettig leesbaar boek. De titel — als kinderen door ons wel gebezigd — duidt op de pretentie die de woorden waarvan je je bedient, met zich meebrengen. Dat geldt dan in het bijzonder voor het adjectief ‘christelijk’ waarmee nog altijd heel wat organisatie ...

1 oktober 2004
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
452 woorden
VERTROUWEN GEVRAAGD

VERTROUWEN GEVRAAGD

Wie krant, radio en tv volgt op het punt van informatie over de kwaliteit van onze samenleving, wordt er bepaald niet vrolijker op. Wat is er toch mis met de Nederlandse burger, met z’n maatschappij en met z’n overheid? Het lijkt een en al kommer en kwel. Het jongste rapport van het Sociaal en C ...

1 november 2005
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
481 woorden
ZORGEN… WAAROVER EIGENLIJK?

ZORGEN… WAAROVER EIGENLIJK?

Op alle mogelijke manieren proberen de media de ‘kredietcrisis’ te vertalen in hapklare zorgbrokken voor de consument. ‘Nee meneer, stel die nieuwe auto nog maar even uit; het gaat siecht met de branche. En let maar goed op uw energierekening, die rijst straks ook de pan uit. En een ander huis.. ...

1 maart 2009
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
490 woorden
KERKMUZIEK, WAT IS DAT?

KERKMUZIEK, WAT IS DAT?

“…Gij de Heilige die troont op de lofzangen Israëls.” (ps. 22 : 4) GEMENGDE GEVOELNS ‘Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft den Heer’ Zo roept de ‘OB’ van psalm 33 de christelijke gemeente op in haar eredienst voor God. ...

1 november 2008
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
1538 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Christa Boerke (red.), Paul Gerhardt (1607-1676). Uitg. Theologische Universiteit-Apeldoorn 2008, 70 blz. € 7,50. In maart 2007 woonde ik het symposium bij dat ‘Apeldoorn’ wijdde aan de grote liederendichter Paul Gerhardt. Deze predikant in het Duitsland van de 30-jarige oor ...

1 januari 2009
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
D. Quant
1240 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Krijn de Jong, Gedicht Gedacht. 58 gedichten met het hart gelezen. Uitg. Buijten & Schipperheijn MotiefAmsterdam 2008,128 blz., € 15. Krijn de Jong, de man van Tot Heil des Volks, presenteert hier zijn persoonlijke keuze uit het rijke vaderlandse poëzie-arsenaal. ...

1 maart 2009
Ambtelijk Contact
Joh. Vuijk
J.W. van Pelt
D. Quant
3594 woorden
van 3