16 resultaten
Filteren
van 2
Jethro's erlemmomg vam de HERE. de God van Israël

Jethro's erlemmomg vam de HERE. de God van Israël

Nu weet ik, dat de HERE groter is dan alle goden. Exodus 18 : 11aK. BoersmaVerwonderlijkWe kennen de geschiedenis van de ontmoeting in de woestijn van Jethro met Mozes en het volk van Israël. Over die geschiedenis wordt dan als het belangrijkste onthouden, dat Jet ...

1 januari 1994
Theologia Reformata
K. Boersma
1827 woorden
Kerkelijk leven volgens de Schrift

Kerkelijk leven volgens de Schrift

K. BoersmaDoch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. En het geschiedde, dat zi ...

1 januari 1983
Theologia Reformata
K. Boersma
2222 woorden
PREDIKANT NAAR ARTIKEL 6 - LAAT JE ONS IN DE STEEK?

PREDIKANT NAAR ARTIKEL 6 - LAAT JE ONS IN DE STEEK?

Persoonlijk Laat ik daar maar mee beginnen. In mijn Haarlemse en in mijn Hoogeveense perioden was ik er al mee in aanraking gekomen. Toen ik uit Onstwedde in Haarlem-Noord kwam, was aan die gemeente ook nog steeds ds. J.C. Maris verbonden. Maar hij was in 1954 reeds naar artikel 6 ...

1 maart 1992
Ambtelijk Contact
K. Boersma
1340 woorden
Slotwoord

Slotwoord

Via contacten in een ziekenhuis zijn we in de gemeente van Rotterdam-Zuid met Surinaamse families in aanraking gekomen. Sommigen van hen hadden zich ook tijdelijk bij een pinkstergemeente aangesloten, maar ze zijn daarvan teruggekomen. Gelukkig is in onze gemeente de drempel tot het binnen ...

1 juni 1988
Ambtelijk Contact
K. Boersma
846 woorden
HOE NU VERDER?

HOE NU VERDER?

Aanleiding Hoe nu verder? Dat is de vraag, waarover we op deze dag in onze ambtsdragersconferentie willen denken en spreken. Verder, dat is na de generale synode van 1986. Een synode, waar meer dan ooit vroeger tegenop gezien is. Een synode, waarvan de besluiten onder ons verschill ...

1 juni 1987
Ambtelijk Contact
K. Boersma
5539 woorden
DE BIJBELSE PLAATS VAN OUDEREN IN DE GEMEENTE

DE BIJBELSE PLAATS VAN OUDEREN IN DE GEMEENTE

VERGRIJZING Een tijd van vergrijzing: langer leven, maar met een kwetsbare gezondheid. We horen over financiële problemen die daardoor ontstaan. Luister naar gesprekken in verzorgingshuizen en je hoort dat het over geld en ziekten gaat (en over het eten). Allemaal negatiev ...

1 maart 2006
Ambtelijk Contact
K. Boersma
1476 woorden
Waar leeft een mens voor?

Waar leeft een mens voor?

Van al het gehoorde is het slotwoord: rees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Pred. 12 : 13 en 14Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in d ...

1 december 1987
Theologia Reformata
K. Boersma
1764 woorden
KERKVISITATIE - EEN NOODZAKELIJK KWAAD?

KERKVISITATIE - EEN NOODZAKELIJK KWAAD?

Een broeder uit een andere, genabuurde gemeente belt mij op en vraagt: hoe moet ik dat nu eigenlijk zien, ben ik nu lid van mijn plaatselijke gemeente, of ben ik lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken? Het is niet zijn bedoeling om een theoretisch juist antwoord te krijgen; ik behoe ...

1 mei 1986
Ambtelijk Contact
K. Boersma
2231 woorden
Uittreden of aantreden?

Uittreden of aantreden?

Het diakenschap in een veranderde samenleving. 1. Reeds dikwijls werd de diaken na de oorlog geconfronteerd met een nieuwe aanpak van zijn ambt. Nog is het einde niet in zicht van, de veranderingen, waarvoor hij zich gesteld ziet. Met een titel als „diakenschap in een verande ...

1 juni 1971
Ambtelijk Contact
K. Boersma
5313 woorden
Al weer een lege plaats

Al weer een lege plaats

De ambtsdrager en de verwerking van rouw in de gemeente Misschien is een opmerking van tevoren op haar plaats. De redactie verzocht mij om een artikel over rouwverwerking. Er zullen wel lezers van ons blad zijn, die op de vormingscursus van deze winter de lessen van prof.dr. W.H. ...

1 maart 1988
Ambtelijk Contact
K. Boersma
2266 woorden
van 2