39 resultaten
Filteren
van 4
Een vreemd beroep

Een vreemd beroep

Misschien verwacht u naar aanleiding van het bovenstaande iets te zullen lezen over een uitgebracht beroep of over het beroepings-werk in onze kerken in het algemeen. Natuurlijk zou dat kunnen, want hoewel daai reeds meerdere malen over geschreven is op verschillende manieren, zijn er toch telken ...

1 augustus 1969
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
1121 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Kerk tussen klem en knoop Alle ambtsdragers zullen direkt weten dat dit de titel is van het 197 blz. tellende boek, geschreven door ds. J. H. Velema en uitgegeven door de Chr. Geref. Lektuurstichting. Ds. H. Janssen. Eerst iets over die stichting. Het zou mij niet verwonderen ...

1 januari 1968
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
975 woorden
Het Comité vergaderde

Het Comité vergaderde

14 november vergaderde het comité te Amersfoort om o.a. de conferenties voor te bereiden die wij in dit jaar hopen te houden. Voor ’t eerst was hierbij aanwezig br. P. Sluimer uit Hilversum die daarmee de plaats van br. v. Engeland, uit Apeldoorn innam. Uitvoerig werd gesproken over Ambtelijk Con ...

1 januari 1967
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
365 woorden
Jaarboek 1977

Jaarboek 1977

Wanneer deze regels onder de aandacht van de lezers van Ambtelijk Contact komen zal ongetwijfeld in „De Wekker” en in diverse kerkbladen reeds aandacht aan ons kerkelijk Jaarboek zijn geschonken. Het is echter een goede gewoonte om ook in ons blad op de verschijning en het gebruik van dit, voor ...

1 september 1977
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
779 woorden
Ambtelijk Contact - Ver over de grens

Ambtelijk Contact - Ver over de grens

Dat A.C. niet alleen in Nederland wordt gelezen was mij niet onbekend. Het gaat n.l. ook naar België en naar St. Thomas in Canada waar alle leden van de kerkeraad van de Free Reformed Church een abonnement hebben en waar men van tijd tot tijd artikelen uit ons blad bespreekt. Dat A.C. ook ...

1 september 1975
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
W. H. Velema
474 woorden
Kerkelijke verhoudingen in praktijk en perspectief

Kerkelijke verhoudingen in praktijk en perspectief

Dat is de titel van het onderwerp waarover ds. J. H. Velema hoopt te spreken op de landelijke Ouderlingenconferentie die D.V. gehouden zal worden op zaterdag 28 okto ber in de Chr. Geref. Kerk te Amersfoort. Misschien heeft u in „de Wekker” de aankondiging reeds gelezen en de datum in uw a ...

1 juli 1972
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
264 woorden
Nabetrachting

Nabetrachting

Voor dit jaarlijkse gebeuren, ditmaal op zaterdag 24 april bestond ook nu weer flinke belangstelling. Ongeveer 150 broeders waTen aanwezig. Gezien het aantal diakenen dat onze kerken dient is 150 aanwezigen toch ook weer niet zó groot en zeker niet als we bedenken dat hierdoor 32 kerkerade ...

1 juni 1971
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
503 woorden
De leespreek

De leespreek

Het is al weer een aantal jaren geleden, dat in Ambtelijk Contact over „De leesdienst” werd geschreven, nl. in okt. 1964 (no. 31) en sept. 1965 (no. 40). Vanzelf kwam daarbij ook de te lezen preek ter sprake. Wanneer alle ouderlingen van vandaag deze no’s in hun bezit zouden hebben ...

1 juli 1974
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
1298 woorden
BIJBELLEZEN IN HET GEZIN

BIJBELLEZEN IN HET GEZIN

Gezinsbijbel Deze benaming komen we in advertenties van uitgevers regelmatig tegen. Een bijbel voor het gezin dus. Afgedacht van een iets groter formaat bedoeld dus voor algemeen meer nog voor gezamenlijk gebruik. Met dat doel ook geeft een kerkeraad geen zakbijbel maar een gezinsb ...

1 december 1980
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
952 woorden
OUDERLING VIR CHRISTUS

OUDERLING VIR CHRISTUS

Logerende bij dr. C.G. Groenewald, ouderling bij de N.G. Kerk te Port Elizabeth, kwam vanzelfsprekend het werk van een ouderling in Zuid-Afrika ter sprake. Bij mijn vertrek kreeg ik „met waardering vir ’n aangename kennismaking” bovengenoemd boek van mijn gastheer ten geschenke. Wanneer u dit bo ...

1 november 1980
Ambtelijk Contact
K. Geleynse
710 woorden
van 4