5 resultaten
Filteren
Naardermeer niet langer erwtensoep

Naardermeer niet langer erwtensoep

Het Naardermeer, ingeklemd tussen Naarden, Bussum en Amsterdam, begint langzamerhand op een echt natuurgebied te lijken. Het 750 hectare grote terrein is eigenlijk een grote watervlakte, gelardeerd met rietvelden, hooilanden en moerasbossen. Mensen die zich te voet een weg door het Naardermeer wi ...

29 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
K. Pijnappels (ANP)
879 woorden
Ex-DDR trekt pionierende boeren

Ex-DDR trekt pionierende boeren

Achter betonnen muur en IJzeren Gordijn blijkt ruim zes miljoen hectare uiterst vruchtbare landbouwgrond te liggen. Zes miljoen hectare, geduldig wachtend op mensenhanden, die de grond weer tot'leven'zullen brengen. Het Oostduitse landbouwareaal werd tot voor kort bewerkt door 4500 land- e ...

16 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
K. Pijnappels (ANP)
872 woorden
Allemaal aangepaste beestjes: biologische bestrijding wacht gouden toekomst

Allemaal aangepaste beestjes: biologische bestrijding wacht gouden toekomst

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt in Nederland in snel tempo teruggedrongen. Volgens het meerjarenplan Gewasbescherming moet het verbruik in 2000 zijn gehalveerd ten opzichte van de jaren tachtig. Boeren en tuinders worden gedwongen zuiniger te werken of naar anderen midde ...

21 november 1992
Reformatorisch Dagblad
K. Pijnappels (ANP)
1297 woorden
Frau Antje doet het goed achter de Elbe

Frau Antje doet het goed achter de Elbe

Vorig jaar exporteerde de Nederlandse zuivelindustrie 196.000 ton kaas naar Duitsland, ter waarde van een dikke 1,5 miljard gulden. Daarmee is Kase aus Holland, met een importaandeel van bijna 40 procent, de Franse kazen (100.000 ton) veruit de baas. Jaarlijks verorbert de gemiddelde Duitser ...

22 mei 1992
Reformatorisch Dagblad
K. Pijnappels (ANP)
908 woorden
Maij: „^^ moeten waakzaam blijven"

Maij: „^^ moeten waakzaam blijven"

„Het was op zondagmorgen. We hoorden de berichten 's morgens over de radio. Het was het gesprek van de dag, ook in de kerk. De preek was korter, het gebed langer. Die dag en de week daarop waren we heel bedrukt. De ramp beheerste het leven volledig. Het was natuurlijk een heel andere tijd, zonder ...

30 januari 1993
Reformatorisch Dagblad
K. Pijnappels (ANP)
958 woorden